KJØKKEN - versjon 2.0

Innredningen var helt perfekt, men etter nesten 20 år orket ikke kjøkkenet mer. Se hvordan det blir fornyet fra A til Å, med samme innredning i en redesignet versjon.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
35.000 kroner

Intro

Det litt nedslitte kjøkkenet har tjent familien godt i mange år. Den gangen det ble satt opp, ble innredningen nøye planlagt, og familien valgte et kjøkken i et “tidløst design”.

Men tiden er likevel løpt fra det. Til dels i designet, som kanskje ikke helt sier 2015, men først og fremst på grunn av slitasje. Noen dører henger litt og mange skap har fått slitt hull i laminatet i hyllene etter mange års bruk.

Nå orker ikke kjøkkenet mer. Men kjøkkenløsningen er tidløs; den holder i hvert fall ennå, så det er ingen grunn til å endre på den. Følg med, og få oppskriften på hvordan du monterer et nytt kjøkken helt fra bunnen – og få en rekke gode tips underveis.

Før
En gang var det topp moderne, men nå er kjøkkenet nedslitt. Dørene henger, og det er slitt hull i laminatet flere steder.

Etter
Innredningen var helt perfekt, men etter nesten 20 år orket ikke kjøkkenet mer. Se hvordan det blir fornyet fra A til Å, med samme innredning i en redesignet versjon.

Veiledning

01
Nedriving 3 Trinn

Fordi vi kan bruke noen av tingene opp igjen i det nye kjøkkenet, skal det gamle tas ned med litt forsiktighet. Skapene som skal kastes, trenger vi ikke å være varsomme med. Ventilatoren blir hengende, og sokkelen som kjøkkenskapene står på, skal vi ikke ødelegge, for den kan vi også bruke igjen.

Kjøkkenvasken kan også fint brukes, og noen av hvitevarene skal inngå i det nye kjøkkenet, mens resten er i så god stand at de fint kan selges.

Ofte kan deler av et gammelt kjøkken brukes andre steder; kjøkkenskap kan f.eks. gjøre nytte i verkstedet, og en benkeplate kan fint brukes et annet sted.

1

Skapene skal ut. Ved å løsne skruene som holder skapene sammen eller fast til bakveggen, kan skapene løsnes og kastes ut på tilhengeren.

2

Vasken kan brukes igjen. Så den løsner vi forsiktig, og setter vekk til den skal monteres igjen.

3

Sokkelen blir stående. Fordi inn redningen forblir den samme, kan sokkelen uten videre brukes igjen.

02
Skapene monteres 2 Trinn

Du kan bestille et kjøkken med alle skapene satt sammen. Men det er en halvdyr løsning, og i forhold til hvor enkelt det er å sette dem sammen, lønner det seg ikke. Når du har satt sammen ett skap, går resten nesten av seg selv.

Metoden varierer fra produsent til produsent, men i bunn og grunn handler det om å sette sammen to sider med en topp og en bunn, og deretter sette på en bakkledning. Til slutt skal hyller og skuffer på plass. Verre er det ikke.

Avhengig av hvor god plass du har, kan du velge å sette sammen alle skap før du setter dem opp, eller å montere ett om gangen og sette det på plass.

1

Sett sammen skapene. Her er det et høyskap til ovn og mikrobølgeovn. Hvis sidene blir synlige, skal du passe på ikke å lage riper i dem under monteringen.

2

Så er det klart. Ovnene står på hver sin hylle, og det er satt inn skuffer. Dørene skal først på senere.

03
Oppsetting av skap 9 Trinn

Sokkelen bruker vi som den er, så nå skal de monterte skapene bare settes opp på den. Når de står i riktig rekkefølge, skal de låses sammen.

Hvis du sørger for å holde skapene sammen med spenntvinger, og sjekker at frontene flukter, er det enkelt å koble dem sammen med skruer.

Vi skrur fast alle skap til sokkelen. Du kan også velge å sette fast skapene til bakveggen med plugger og skruer.

Oppvaskmaskinen vi har valgt, står på føtter som ikke kan hvile på sokkelen. Vi bygger derfor en liten forhøyning av noen platerester til den, slik at den havner i samme høyde som skapene.

1

Spenn sammen underskapene med spenntvinger når du har plassert dem på sokkelen. Sørg for at de står i vater, og at frontene flukter.

2

Skru fast skapene til sokkelen med 4 x 30 mm skruer. Mål inn til sokkelen på undersiden av skapet, og legg til halvparten av tykkelsen til sokkelen. Da treffer du riktig.

3

Skru sammen skapene. Skruene har en tilhørende muffe, som skruen skrus inn i, gjennom hull i skapsidene. Dermed blir skapene låst sammen, og du kan fjerne tvingene.

4

Her skal oppvaskmaskinen på plass. Den tar like stor plass som et skap (60 cm), og skal på plass for at du kan fortsette en pen rekke av skap. Senere kan den tas ut og kobles til.

5

Her skrur vi fast en dekkside. Det skal stå et kjøleskap her, så i stedet for et skap er dette bare et panel som tilsvarer en skapside. Det skrus fast etter samme oppskrift som når to skap skrus sammen.

6

Kjøleskapet settes på plass. Det skal løftes opp på sokkelen. Det skal ikke settes fast. Dekksiden i den ene siden, og skapet i den andre holder på det.

7

Nå kan høyskapet bli dyttet inn. Det skal bare løftes opp, evt. dyttes med en fot, slik at det glir på plass ved siden av kjøleskapet.

8

Til slutt kommer det et skap oppå kjøleskapet. Det skal settes sammen med høyskapet og dekksiden, men du skal unngå å skru gjennom den synlige yttersiden av dekksiden.

9

Dekklistene gir kjøkkenet et helhetlig uttrykk.

04
Pene avslutninger 3 Trinn

Du vil nesten alltid få behov for å lage en eller annen form for dekklister langs vegger og tak, for å få kjøkkenet til å passe til rommet. Her kan du ikke få hjelp fra produsentenes monteringsanvisninger. Du må gjøre det selv.

Her skal vi lage en dekklist mellom høyskapet og veggen, og mellom høy-skapet og himlingen på oversiden.

Vi anbefaler at du kjøper en plate eller to ekstra, som er lik platen du brukte på den ene siden av kjøleskapet (dekkside). Av den kan vi skjære ut de dekklistene vi trenger. De lages enkelt med en stikksag.

1

Dekklisten som skal følge veggen, blir skåret til med en stikksag langs en strek som tilsvarer konturene på veggen. Streken lages ved å la en kloss følge veggen mens du holder en blyant på den.

2

Skru fast listen til skapet. Forbor, og skru inn skruer fra innsiden av skapet og gjennom listen.

3

Spikre på en dekklist over skapet med dykkert. En list i taket og en list oppå skapet holder dekklisten på plass, slik at den ikke blir skjev.

05
Tilpass benkeplater 8 Trinn

Nå skal benkeplatene på plass, og det skal monteres vask, armatur og platetopp i kjøkkenbenken.

De avrundede kantene på benkeplatene, gjør at det må skjæres litt der en plateende skal støte inn mot en platekant. Ellers oppstår det en sprekk, som blir en irriterende skittsamler.

Når innredningen er rettet inn, er det enklest å legge platene der de skal ligge, og deretter merke hvor de skal skjæres.

Kjøkkenvask og platetopp monteres ved å merke opp (kjøper du nytt, følger det med en mal) og sage ut med dykk-og stikksag. Ta av vasken og platetoppen igjen, til benkeplatene er tilpasset.

1

Legg opp benkeplatene. Alle de tre platene her er her for lange. Men det gir deg en oversikt.

2

Rundingen på platen skal skjæres av der to benkeplater møtes med en ende mot en side. Dette gjelder kun benkeplater med avrundede forkanter.

3

Det siste stykket av snittet mot streken sager du med en håndsag. Det loddrette stykket (streken) stemmes vekk med et stemjern.

4

Legg platene på plass, og merk opp hvor de skal kappes for at de skal passe nøyaktig sammen. Kapp deretter benkeplatene med en sirkelsag.

5

Mål opp til plassering av vasken. Hvis vasken er ny, følger det med en mal. Ellers må du måle nøyaktig opp, og tegne av etter f.eks. en vinkelrett plate.

6

Sag ut til vasken. Dette blir mest nøyaktig med en dykksag. Du kan også klare deg med en stikksag ført langs en rettholt. Den siste delen av snittet krever under alle omstendigheter en stikksag.

7

Det skal bores hull i benkeplaten til kjøkkenarmaturet. Et koppbor i riktig størrelse klarer jobben. Størrelsen fremgår av veiledningen til armaturet.

8

Kokeplaten kan du felle ned i benkeplaten på akkurat samme måte som kjøkkenvasken.

06
Klargjør benken 5 Trinn

Når benkeplatene skal settes sammen, skal det gjøres så tett som overhodet mulig; på en kjøkkebenk må du forvente, at det blir sølt væsker, mel og andre ting.

Tettheten sikrer du med skjøtebeslag og trelim. Dette er lettest å få til hvis du samtidig freser inn lameller i begge platekantene. Da er det enklere å styre platene nøyaktig kant mot kant.

Her bruker vi små lameller, som ligner kjeks. De kan enten freses på plass med en lamellfres eller med en overfres med skivefresestål.

Vent med benkeplaten vasken skal sitte i, til du har montert vasken.

1

Merk opp til beslag og lameller. I hver skjøt setter du to skjøtebeslag og tre lameller.

2

Fres hull til lamellene. Det skal freses i begge platene. Oppmerkingene hjelper deg å plassere hullene nøyaktig overfor hverandre.

3

Bor hull til beslagene. Bruk et forstnerbor eller et tilsvarende bor som etterlater en plan bunn i hullet, og som ikke har en senterspiss som bryter gjennom benkeplaten.

4

Skjær et spor til beslagene. Det er enkelt å lage to snitt med en stikksag med et langt blad.

5

Stem ut spor med et smalt stemjern. Dermed er det laget plass til et av skjøtebeslagene.

TIPS: I stedet for stikksag og stemjern, kan du lage sporet med en overfres og et notstål med en passende diameter.

07
Monter vasken 3 Trinn

1

Legg sanitærfugemasse i kanten av utskjæringen. Den skal sikre at det ikke kan komme inn vann under kanten av vasken. Beskytt platen med teip.

2

Legg vasken på plass, og trykk den fast. Fjern maskeringsteipen - men pass på at du ikke kliner med fugemassen.

3

Skru fast vasken til benkeplaten med de tilhørende beslagene. Deretter kan du montere armaturet og legge benkeplaten på plass, og sette den sammen med den andre som vist tidligere.

08
Skjøt benkeplatene 3 Trinn

1

Legg lim på platekantene. Det skal være rikelig med lim på begge flater. Det skal være så mye lim at det presses ut når du spenner sammen platene.

2

Spenn platene sammen. Først plasserer du platene overfor hverandre og presser dem sammen med de innlimte lamellene på plass. Deretter skrur du sammen beslagene.

3

Fjern overskytende lim. Hvis du har brukt tilstrekkelig med lim, blir det presset ut når du spenner beslagene. Tørk det av med en fuktig klut. Beskytt benkeplatene med olje.

09
Overskap 2 Trinn

Nå skal overskapene henges opp. Det kan være en utfordring å håndtere dette alene, ettersom du må både holde og skru samtidig. Men her får du et smart tips: lag et lite stillas, slik du ser på bildene. Det er en plate med fire bein, som er tilpasset slik at skapene havner i den høyden du har bestemt at de skal sitte.

Hvis det er vegger i begge sider, slik at du ikke kan se inn bak skapene, kan du også velge å skru og lime fast en kraftig list på veggen, og sette skapene fast til den.

1

Sett overskapene på stillaset. Dermed kan du sette skapene på plass, og skru dem sammen med hverandre.

2

Skru fast skapene til veggen. Forbor og sett plugger i veggen gjennom opphengsbeslagene, hvis det er en murvegg. Skru deretter fast beslaget med f.eks. 5 x 60 mm skruer.

10
Klikk på dørene 3 Trinn

Nå blir det gøy. For mens du kanskje allerede har fått anerkjennende nikk fra omgivelsene (og skulderklapp fra deg selv underveis), er det først nå alt for alvor blir til et flott kjøkken. Nå skal nemlig dører og skuffer på plass.

Nye hengsler til kjøkkendører er så snedig laget, at du bare skrur den ene delen fast i skapet, og den andre på døren. Deretter løfter du døren mot skapet og klikker hengslene sammen. Like enkelt kan de klikkes av igjen, hvis du bare vil se dem sitte på plass før du er helt ferdig med resten av kjøkkenet. Vil du sette på dørdempere, er det også nå de skal monteres.

1

Skru den ene delen av hengslene på dørene. De passer ned i egne utskjæringer, så de kan nesten ikke settes feil. Sett på den andre delen inne i skapet.

2

Klikk på døren. De to hengseldelene passer perfekt sammen med et klikk. Deretter kan du montere eventuelle grep.

3

Slik! Det nye kjøkkenet er klart for matlaging de neste 20 årene, eller mer.

Materialer

Kjøkkenelementer:

• Underskap
• Overskap
• Høyskap

Øvrige kjøkkendeler:

• Benkeplate
• dekksider
• hengsler og grep

Dessuten:
• Skruer
• skjøtebeslag
• 4 x 30 mm sponskruer
• 5 x 60 mm sponskruer
• trelim
• akrylfugemasse og sanitærfugemasse

Spesialverktøy:

• Lamellfres eller overfres
• Forstnerbor

Tidsforbruk

Regn med en ukes tid.

Pris

Kjøkkenelementer: 20.000 kr. Hvitevarer: 15.000 kr.

Vanskelighetsgrad

Det er ikke særlig vanskelig å sette opp et kjøkken.

Tips & Triks

De små detaljene som fullfører kjøkkenet

Når kjøkkenet er satt opp og ser bra ut, er det noen detaljer som skal gjøre resultatet helt perfekt: dekksider, lister, fuger og grep skaper den siste finishen på et flott kjøkken.

I dette kjøkkenet har vi laget en barløsning, som består av en rekke underskap. De vender baksiden ut, noe som ikke ser bra ut. Vi kler derfor baksiden med svarte dekkplater. Det er egentlig bare dører, som passer i størrelsen. Vi limer dem på og skrur dem med 4 x 20 mm skruer fra innsiden av skapene.

Mellom benkeplaten og veggen skal det være en dekklist, som skjuler sprekken. Her blir det en smal list som bare stiftes på.

Det er enklest å sette fast stiftene i listen før den settes opp, og stiftene slås ned i benkeplaten.

Småsprekker mellom skap eller dekklister og veggen tetter vi igjen med akrylfugemasse. Lag et smalt hull i tuten på fugepatronen, påfør fugen, og glatt den med en fuktig pensel.

Siste lille del av prosjektet består i å skru grep på skuffer og dører. Her skal de settes på dørene som vist på bildene under.

Den synlige baksiden av skapene kler vi med svarte dører.

Mellom benkeplaten og veggen setter vi en diskret hvitmalt list.

Mellom lister og vegger legger vi hvit akrylfugemasse.

Grepene skrus her på toppen av skuffene fra innsiden.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Nytt kjøkken