Hvor stor avstand skal det være mellom steinene?

Hvor stor avstand skal det være mellem steinene?

Fugesanden feies ned i fugene.

Spørsmål:

Skal steinene i en belegning ligge helt tett inn mot hverandre, eller bør det være mellomrom som når man legger fliser?

Svar:

Du skal gå etter en fugebredde på mellom 2 og 5 mm. Legger du steinene med mindre fuger enn det, risikerer du at kantene på flisene knekker og går i stykker, og belegningen blir stygg.

Det skyldes at steinene presses mot hverandre av vekten fra biler eller gangtrafikk. Det er også viktig at fugene fylles med fugesand – ikke strandsand! Fugesanden skaper nemlig en sterk og hard fuge mellom steinene.

Sandkornene i fugesand er kantete og pakker seg sammen til en hard, tett og solid fuge. Enda en fordel med fugesanden, er at det er vanskelig for ugress å vokse gjennom den.

Les mer om at legge belegningsstein

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Legge belegningsstein