Hvordan skal steinene ligge?

Hvis du skal legge en ny innkjørsel, må du tenke over hvilken vei du legger steinene. Det er nemlig avgjørende for holdbarheten til innkjørselen.

Hvordan skal steinene ligge?

Steinene skal legges diagonalt eller på tvers av kjøreretningen.

Spørsmål:

Jeg skal legge ny innkjørsel av herregårdsstein. I hvilket mønster skal steinene legges, slik at de blir liggende pent i mange år fremover?

Svar:

Hvis du legger steinene slik at lengderetningen flukter med kjøreretningen, risikerer du nemlig at steinene kommer til å skli ut til sidene, og da må innkjørselen legges om. Underlaget har også avgjørende betydning for innkjørselens styrke. Legg derfor et solid bærelag, under settelaget til steinene.

Husk at det også er viktig å lage en god og sterk kantsikring, fordi det også bidrar til å holde belegningen på plass.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Legge belegningsstein