Ved å tømme en tank full av vann over steinene, demonstreres det her hvor effektivt den drenerende belegningen suger til seg vannet. Et bare 15 cm tykt drenerende lag kan uten problemer romme et voldsomt skybrudd med 50 mm nedbør. Fra grusen siver vannet senere ned i bakken, som normalt.

Ved å tømme en tank full av vann over steinene, demonstreres det her hvor effektivt den drenerende belegningen suger til seg vannet. Et bare 15 cm tykt drenerende lag kan uten problemer romme et voldsomt skybrudd med 50 mm nedbør. Fra grusen siver vannet senere ned i bakken, som normalt.

Med nye, smarte typer belegningsstein og grus, kan du anlegge innkjørsler og steinterrasser som suger til seg nedbøren mye raskere enn om området var dekket av gress eller vanlig grus.

Det sparer deg som lager innkjørselen for mange problemer – og kanskje en unødvendig tilkobling til kloakknettet.

Når også naboene har fornyet de gamle innkjørslene sine med drenerende belegninger, tikker gevinstene inn i stor skala. Overbelastede kloakker avlastes, vi unngår kostbare oversvømmelser, og grunnvannet får et godt tilskudd nedbør.

At vi i dag fortsatt sender regnvannet ut i kloakksystemet, er egentlig et etterslep fra fortiden. Det henger sammen med at klassiske belegninger er laget så tette som mulig, for å hindre at vann skal sive ned gjennom dem og skade lagene under. Derfor har kunsten vært å lede vekk vannet så fort som mulig. For eksempel ut i kloakksystemene.

Hent artikkelen

I artikkelen kan du blant annet lese om de fordelene steinbelegningen har for deg som huseier. Du kan også lese om disse fire drenerende belegninger som suger til seg regnet:

  • Massiv stein
  • Sugende steiner
  • Gressarmering
  • Hagesingel