Ny belegningsstein suger regnvann til seg

Fremtidens innkjørsler og terrasser suger til seg de verste skybruddene. Fra å være et konstant voksende problem, som år for år har økt risikoen for oversvømmelser, kan steinbelegninger nå bli det som redder oss ved voldsomme regnskyll.

Med nye, smarte typer belegningsstein og grus, kan du anlegge innkjørsler og steinterrasser som suger til seg nedbøren mye raskere enn om området var dekket av gress eller vanlig grus.

Det sparer deg som lager innkjørselen for mange problemer – og kanskje en unødvendig tilkobling til kloakknettet.

Når også naboene har fornyet de gamle innkjørslene sine med drenerende belegninger, tikker gevinstene inn i stor skala. Overbelastede kloakker avlastes, vi unngår kostbare oversvømmelser, og grunnvannet får et godt tilskudd nedbør.

At vi i dag fortsatt sender regnvannet ut i kloakksystemet, er egentlig et etterslep fra fortiden. Det henger sammen med at klassiske belegninger er laget så tette som mulig, for å hindre at vann skal sive ned gjennom dem og skade lagene under. Derfor har kunsten vært å lede vekk vannet så fort som mulig. For eksempel ut i kloakksystemene.

LES OGSÅ: Velg riktig grus!

Drenerende grustyper endrer alt

Det er hull i hodet. Det betyr at hver kvadratmeter med heller og stein forvandler kostbart regnvann til en miljøbelastning og en sikkerhetsrisiko.

Fremtiden er at regnet blir på den plassen det faller – slik standarden etter hvert er blitt i mange land. Derfor er det et stort – og altfor oversett – fremskritt at vi nå kan kjøpe nye, smarte grustyper, som bevarer styrken, selv om de suger vann. Ikke nok med det: De leder effektivt vannet videre ned i bakken, og kan ikke vannet trenge ned, er grusen i seg selv så åpen, at den kan romme store mengder vann. Det endrer alt.

Der belegninger tidligere stjal grunnvannet og økte risikoen for oversvømmelser og overbelastede kloakksystem, kan de i fremtiden være løsningen på problemene med hyppigere skybrudd og manglende grunnvann.

Da blir også jobben når du lager en belegning en helt annen. Du skaper en overflate som stikk i strid med gamle prinsipper suger vannet til seg. Det gjør mange ting mye enklere. Du trenger ikke å gi innkjørselen fall, du slipper å legge dreneringsrør, og du trenger ikke å koble deg til en overvannsledning. Da kan du leve med at en drenerende belegning koster litt ekstra.

Massiv stein

Du kan legge en drenerende belegning med helt vanlige betongsteiner, bare vannet kan finne veien ned til den drenerende grusen gjennom fugene.

Selv om du dekker underlaget av drenerende grus med klassiske massive heller eller belegningsstein, kan du likevel lage en sugende belegning. Vannet ledes rundt de tette betong steinene ned gjennom fugene, som lages brede og fylles opp med den samme typen drenerende sand som steinene legges i.

Fugene skal utgjøre minst 10 prosent av arealet, for å lede vekk vann fra kraftige regnskyll like raskt som regnet faller. Du kan sikre de brede fugene ved å legge steinene med avstandskryss, du kan bruke lange lister som avstandsklosser, eller legge steinene forskjøvet på annet vis, slik at det blir regelmessige hull.

Fugene fylles kun opp til 2 cm fra oversiden, før belegningen komprimeres med platevibrator. Deretter fylles fugene helt. Da unngår du at de grove kornene hopper opp under plate vibratoren, og knuses til støv som vil blokkere fugene.

Sugende steiner

Stein og heller av en ny type porøs betong suger til seg vann, og fører det videre ned. Med betongen kan du gi en drenerende belegning en plan overflate.

Det nyeste innen drenerende belegninger, er at det ikke bare er gruslagene som fører vannet videre ned i bakken, men også selve belegningen. Belegninger med drenerende steiner er i første omgang utviklet for å bli lagt på større plasser, som for eksempel torg, parkeringsplasser og større gangområder, og den porøse betongen kan støpes i stort sett alle former som klassisk tett betong. Det finnes betongheller som kan brukes på terrasser, og du kan legge herregårdstein i innkjørselen oppå et drenerende underlag.

Fordelen ved belegningene er at du kan legge en drenerende belegning som er jevn og behagelig for sykler, rulleskøyter og høye hæler, fordi du ikke trenger brede fuger for å sikre at belegningen bevarer evnen til å drenere. Til gjengjeld må overflaten på beleg-ningen børstes jevnlig, for å sikre at porene ikke tettes igjen.

Gressarmering

Gressarmering er ideelt som drenerende belegning. Men legger du tradisjonelle gress armeringsstein på et drenerende underlag, kan du ikke så gress i dem.

Bygger du opp en drenerende innkjørsel med en overflate av gressarmeringsstein, møter du et overraskende problem: Du vil få problemer med å skape en grønn belegning, som er den opprinnelige tanken bak gressarmeringssteinene.

Misforstå ikke; gressarmering er helt perfekt til å bygge opp en sugende belegning oppå drenerende grus. Steinene har store åpninger, som leder regnvann ned til de drenerende massene under, når de fylles opp med drenerende settesand.

Problemet i forhold til å skape en grønn belegning, er at du godt kan dyrke gress i drenerende settesand, men overflaten tørker så raskt, at gresset ikke vil overleve. Løsningen kan underlig nok være å investere i gressarmeringsstein av drenerende betong. Selv om den også er drenerende, vil den normalt holde så mye på fukten, at gresset i fugene overlever tørre perioder.

Hagesingel

Kombinerer du singel med et drenerende bærelag, får du raskt og enkelt en effektivt drenerende overflate, som er stabil nok til å bære biler.

Den raskeste og enkleste drenerende belegningen får du ved å dekke et drenerende underlag med hagesingel. Ved å grave vekk moldjorden, komprimere et 15 cm drenerende bærelag og dekke det med 5-10 cm singel, skaffer du bilen din et tørt og praktisk sted å parkere, du slipper å passe et areal med gress, og du drenerer effektivt vekk store skybrudd uten problemer.

Du trenger ikke en gang å legge en fiberduk mellom singelen og bærelaget for å hindre at de blander seg. For å gjøre belegnin-gen stabil, skal de ha muligheten til å bite seg litt fast i hverandre.

Svakheten med singelen, er at den aldri blir særlig god å gå eller sykle på. I tillegg er den vanskelig å måke snø på. Singelen må også holdes ren for jord, vissent løv, barnåler og annet som fyker rundt i luften og potensielt kan tette igjen de mikroskopiske porene som skal lede vannet ned gjennom overflaten.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Legge belegningsstein