5 feil som får innkjøringen til å skli ut

Selv de sterkeste belegningsstein kan ikke redde innkjøringen, hvis underlaget og kantsikringen ikke er i orden. Vi kikker nærmere på typiske belegningsfeil, og viser hvordan du unngår dem.

Jukser du med underlaget i innkjørselen, vil belegningssteinene avsløre deg i løpet av kort tid. De vil synke, skli ut, gro igjen eller løfte seg. Vi har funnet en rekke typiske belegningsproblemer og sett på hvorfor de har oppstått, hvordan du fikser dem og hvordan de kan unngås når du lager en ny innkjørsel.

En veloppbygget innkjørsel kan holde seg flott i mange år, men det krever at du har gjort et godt grunnarbeid da du lagde belegningen. Veldig godt. Helt fra den dagen du fjernet moldjord, til du satte kantene, la steinene og feide sand i fugene.

Selv om steinene på overflaten til en helt ny belegning kan skjule feil og slurv en stund, vil de i løpet av ganske kort tid avsløre hvor du ikke gjorde jobben like bra som erfarne steinleggere.

Og det vil synes brutalt og uten nåde. Symptomene blir også bare verre med tiden. Fordypninger blir dypere og dypere. Kuler blir høyere og høyere, sprekker stadig bredere og ugress og alger stadig kraftigere.

En enkel løsning eller helt forfra

Noen problemer kan du med litt hell rette opp med en mindre innsats, men mange kan du bare rette opp ved å begynne forfra, og gjøre jobben på nytt, helt etter boken.

Slik er det bare. Det høres kanskje voldsomt ut å grave vekk all moldjord og stampe råjorden med en motorisert stamper, det lyder kanskje sterkt overdrevet å bruke en 200 kg tung platevibrator på tykke lag av grus, og det kan vel ikke være nødvendig å støpe en kant rundt belegningen?

Men belegninger er levende. De suger opp bevegelser og fordeler dem, så de ikke gjør skade. Det er styrken deres, men også svakheten, fordi det bare lykkes når underlaget er laget riktig, fra nederst til øverst.

Går det galt, sklir alt stadig mer ukontrollert, og steinene selv kan ikke stoppe det. Skadene blir bare større.

Steinene sklir til siden

Over tid har steinene beveget seg ut mot det myke bedet i venstre side, fordi det ikke er noen kantsikring der. Enkelte steiner har også glemt hvilken rekke de hørte til i. Men alle er der - et sted ...

FØRSTE ÅR

ETTER 5 ÅR

ETTER 10 ÅR

ETTER 15 ÅR

Slik bygger du opp innkjørselen riktig

1. Råjorden stampes når all moldjord er fjernet.
2. Bunnsikringen vil drenere vekk vann.
3. Bærelaget danner en solid bunn.
4. Settelaget retter seg til etter steinene.
5. Heller eller stein med 3-5 mm brede fuger.
6. Fugesand sperrer mot vann i fugene.

Belegningen skal overholde noen få regler:

• Alle lagene skal komprimeres tilstrekkelig (bortsett fra settelaget). I en innkjørsel skal du bruke en platevibrator på rundt 200 kg.
• Vannet skal ledes vekk med et fall, slik at det ikke synker ned og svekker underlaget.
• Settelaget skal være tynt og jevnt, derfor må det stampede bærelaget maksimalt variere 1 cm i høydeforskjell.
• Kantene sikres, slik at stein og heller ikke sklir ut til siden. Ofte støpes større steiner fast.

Dype kjørespor

Symptom: Det er umulig helt å unngå at vekten av utallige bildekk med årene trykker belegningen litt ned.

Men dukker sporene raskt opp, eller de blir veldig dype, så er det noe galt under belegningen, og det vil bli verre med tiden. Ofte vil sporene samle vann, som siver ned og gjør underlaget mindre stabilt, og da vil problemet skyte fart.

Sannsynlig årsak: Årsaken kan finnes mange steder. Hvis belegningen sklir ut til siden på grunn av manglende kantsikring eller synker på grunn av fukt, så gir over-flaten seg mest der belastningen er størst. Men ligger belegningen for øvrig pent, er underlaget for svakt. Det kan skyldes at moldjorden ikke ble fjernet helt ned til råjorden - eller det kan skyldes fukt, som et bunnsikringslag ville ha drenert vekk.

Men den vanligste årsaken er et for tykt settelag mellom det solide bærelaget og steinene, eller at det er brukt for liten platevibrator. Mens du på en terrasse kan klare deg med en maskin på 80-100 kg, krever en innkjørsel til vanlige biler en tyngre sak på 200 kg. Tyngre biler krever enda tyngre utstyr!

Løsning:

Du kan prøve å fjerne steinene i sporene og fylle på litt ekstra settesand. Det vil løse problemet for en stund. Den permanente løsningen er å fjerne steinene og settelaget, etterfylle bærelaget, komprimere med en tyngre maskin og rette det opp før du legger et tynt settelag. Legg 2-4 cm, før du legger steinene igjen.

Steinene ligger lavere enn avløpene

Symptom: Når kumringer stikker opp over belegningen, er ikke problemet bare at vi kan snuble i dem. Vannet skal jo renne ned i avløpet, noe det ikke har noen mulighet til.

Det kan bety at vannet synker ned i belegningen og svekker den, og dermed vil problemet bare vokse. Belegningen vil synke lenger og lenger ned i forhold til avløpet.

Sannsynlig årsak: Gruslaget har vært for svakt, slik at belegningen har sunket. Kanskje ble det ikke komprimert hardt nok, eller det ble ikke gravd dypt nok. Er ikke moldjorden borte, og maurgangene ikke er trykket sammen, hindrer ikke bærelaget belegningen i å synke.

Løsning:

Du kan håpe at under laget etter hvert er blitt komprimert så mye, at det er nok å fjerne stein og settelag i innkjørselen, for å rette opp med et tykkere bærelag. Ellers må du begynne helt forfra.

Små tilfeldige fordypninger

Symptom: Belegningen har sunket i et mindre område, som ikke er særlig belastet. Ofte vil en slik fordypning samle sand, eller bli begrodd av alger og ugress.

Sannsynlig årsak: En opplagt årsak er at bærelaget har hatt en fordypning her. Den er i første omgang blitt rettet opp med et tykkere settelag, men det holder ikke i lengden. Hvis fordypningen samler vann, vil vannet som regel sive ned og svekke under laget under steinene ytterligere.

Løsning:

Med litt hell kan du fikse problemet ved å løfte steinene, fylle på mer settesand og legge steinene tilbake. Stedet vil være svakere, men da gjentar du bare reparasjonen når det går galt igjen. Er det virkelig ille, må du rette opp bærelaget.

Store fordypninger

Symptom: Det er veldig kjedelig om be-legningen begynner å synke på områder som ikke er belastet. Det oser av slurv på en helt annen måte enn når bilen trykker noen spor i overflaten, og det kan bare reddes ved at du begynner forfra.

Sannsynlig årsak: Når belegningen faller sammen, er det noe galt langt nede i underlaget. Det kan være at det ikke er fjernet nok jord, eller at bunnen ikke er tilstrekkelig sikret eller drenert. Når fordypningen deretter vokser, blir problemet bare verre, og du blir nødt til å begynne helt på nytt for å utbedre skaden.

Løsning:

Du må begynne helt på nytt.

Jord og gress over kanten

Symptom: Belegningen invaderes fra sidene av gress og jord. Det søpler og kan gi skjolder, og det er generelt stygt.

Sannsynlig årsak: Belegningen er lagt for lavt. Hvis den ikke fra begynnelsen av er lagt med overflaten 2-3 cm høyere enn omgivende gress og bed, vil de raskt spre seg inn over den. Særlig fordi belegnin-ger med tiden ofte synker litt. For å få steinene til å ligge så høyt, skal de faktisk ha overflaten opptil 5 cm høyere enn omgivelsene, før du til slutt kjører over belegningen med platevibratoren.

Løsning:

Er skaden skjedd, er den enkleste løsningen ofte å senke nivået i bedet.

Ødelagte steiner

Symptom: Heller eller stein har knekt i hjulsporene fra biler.

Sannsynlig årsak: Steinene eller hellene har vært for tynne og svake. Jo større de er, desto tykkere skal de også være for å kunne tåle belastningen fra biler. Spør derfor om steinene er beregnet til å ligge i en innkjørsel, eller om de er ment for en terrasse når du kjøper dem. Hvis det kun er en enkelt stein som knekker, har den kanskje vært understøttet for dårlig.

Løsning:

Skift steinene.

Alger og fuktig sokkel

Symptom: Hvis det gror alger på belegningen, vil den bli stygg og glatt å gå på. Hvis det også skjer på sokkelen til huset, langs be-legningen, har du kanskje i tillegg fuktskader inne i huset.

Sannsynlig årsak: Vannet ledes ikke vekk til et sikkert sted. Alger i innkjørselen kan skyldes at den har satt seg litt, men skjer det helt inne ved huset, er det en alvorlig feil i planleggingen. Vann fra belegningen skal alltid ledes vekk fra huset. Står huset lavere enn veien og innkjørselen, må du forsikre deg om at vannet ledes vekk fra sokkelen.

Løsning:

Avhenger mye av forholdene. Du må prøve å løfte belegningen nærmest huset, eller kanskje erstatte den med et felt av singel, eller på annet vis gi vannet en mulighet til å synke ned, uten at det skader sokkelen.

Buler i belegningen

Symptom: Det er ergerlig at steinene løfter seg opp fra underlaget, slik at du sparker og snubler i dem.

Sannsynlig årsak: Røttene fra et tre har spredd seg, og presser opp belegningen nedenfra.

Løsning:

Fjern steinene på stedet, fjern roten, og legg grus og stein tilbake i riktig høyde.

Steinene sklir til siden

Symptom: Dette problemet ser du igjen og igjen, men kanskje ikke i samme omfang som her. Steinene ligger ikke i de rekkene de ble lagt i. Tro hva det skyldes?

Sannsynlig årsak: Her mangler det en kantsikring, og steinene har sklidd ut mot sidene. Selv flotte, nye belegninger mangler ofte en kantsikring, og symptomene dukker opp i løpet av få år. Selv om de brede fugene ofte dukker opp midt i belegningen, er det i kantene feilen er. Stil le og rolig har steinene sklidd stadig lenger ut. Det skjer når det ik ke er en støtte i sidene som hindrer det. Støtten bygges normalt opp ved at du støper fast de ytterste steinene. Ofte bruker du også større steiner i kanten. Det har den fordelen at det blir enklere å legge belegningen litt høyere enn bakken rundt.

Løsning:

Griper du inn i tide, kan du redde det med noen punkt reparasjoner, og deretter ved å etablere en kantsikring. Er problemet utbredt, kan du håpe at underlaget er så plant at du kan fjerne steinene, kantsikre, glatte opp settelaget og legge tilbake steinene.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Innkjørsel