Hvilken belegning er den beste?

Jeg vil legge gressarmering i innkjørselen, og vurderer to forskjellige typer, en med stor steinflate og en med mindre. Hvilken bør jeg velge?

PROBLEM:

Jeg vil legge gressarmering i innkjørselen, og vurderer to forskjellige typer, en med stor steinflate og en med mindre. Hvilken bør jeg velge?

LØSNING:

Det avhenger primært av to forhold: Hvor mye vann belegningen skal kunne drenere, og hvor ofte du har behov for å gå på belegningen.

Modellen med de små steinene har et større gressareal og kan drenere mer vann. Til gjengjeld er de større steinene mer behagelige å gå på.

Har du store problemer med regnvann som ikke vil forsvinne, bør du nok velge modellen med det største gressarealet, altså den med de relativt små steinene. Det gir deg også en grønnere innkjørsel.

Til gjengjeld er ikke de små steinene særlig gode å gå på, særlig ikke i tynne sommersko eller barføtt. Til det er de større steinene bedre.

LES OGSÅ: Finn tips og inspirasjon til belegning.

Jordtypen har stor betydning

Er jorden veldig leirete, vil regnvannet sive langsomt ned i bakken. Det kan tale for å velge bredest mulige fuger, med mest gress. En sandholdig jord vil raskt la vannet sive vekk. I så fall er det opplagt å velge en større type stein, som vil være mye bedre å gå på.

Brede fuger gir her et gressareal på 75 prosent. Det tillater vannet å passere, men er ikke godt å gå på.

Med 35 prosent gressareal er steinene gode å gå på, men de drenerer ikke så mye vann.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Innkjørsel