6 solide steinmønstre til innkjøringen

Er du lei av store heller eller rette rekker av betongstein? Her får du inspirasjon til 6 alternative mønstre til innkjøringen, der alle er så solide at de tåler tung trafikk.

Det er egentlig utrolig mange av oss som byr våre gjester velkommen med en innkjøring av store betongheller eller lange, rette rekker av grå herregårdstein. Og det selv om vi bor helt forskjellig: i trehus, murhus eller 100 år gamle kråkeslott i sveitserstil. Men det finnes et hav av muligheter hvis du vil lage deg en innkjøring som passer flott til huset – uten å gå på kompromiss med de krav bilene setter til belegningen. Du må sikre deg en solid oppbygging fra bunnen av, med riktig fall på belegningen, tette fuger og stabile kanter. Men etter det har du mange muligheter når du skal velge ut den øverste, synlige delen av belegningen.

Du skal bare overholde noen få regler:

  • Mindre betongstein bør være minst 6 cm tykke, større heller minst 7 cm.
  • Unngå heller på over 40-50 cm, hvis du ikke velger egnede kjøreheller.
  • Unngå lange, gjennomgående fuger (over halvannen meter), hvis du ikke legger dem på tvers av eller skrått på kjøreretningen.

En steinlegning av bare granittstein passer godt til et eldre, pusset hus. Men det gjør også en kombinasjon av granitt og betongheller – det er også enklere å legge og å holde rent.

Betongheller og granitt blandes her i et mer moderne mønster. Du får litt mer arbeid i kanten, der du enten må skjære til hellene eller fylle opp med granittstein.

Hollenderstein lager en mer levende overflate med dette mønsteret enn i et tradisjonelt, enkelt mønster. Gjennomgående fuger lages diagonalt i forhold til kjøreretningen.

Det er fristende å legge mønsteret parallelt med kantene, slik at det bare skal skjæres litt til i kantene. Men belegningen holder lenger når du legger mønsteret diagonalt.

Her er det ingen gjennomgående fuger, så mønsteret kan fint legges parallelt med kjøreretningen. Tilpassingen er minst når målene er 1:2 som her, men alle kvadrater kan kombineres.

Mønsteret kan ligge parallelt med kjøreretningen, fordi gjennomgående fuger brytes. Du skal tenke deg om en ekstra gang, men du slipper nesten å skjære til i kantene.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Innkjørsel