Det er egentlig utrolig mange av oss som byr våre gjester velkommen med en innkjøring av store betongheller eller lange, rette rekker av grå herregårdstein. Og det selv om vi bor helt forskjellig: i trehus, murhus eller 100 år gamle kråkeslott i sveitserstil. Men det finnes et hav av muligheter hvis du vil lage deg en innkjøring som passer flott til huset – uten å gå på kompromiss med de krav bilene setter til belegningen. Du må sikre deg en solid oppbygging fra bunnen av, med riktig fall på belegningen, tette fuger og stabile kanter. Men etter det har du mange muligheter når du skal velge ut den øverste, synlige delen av belegningen.