Hvordan legger jeg gressarmering?

Problem:Ved siden av innkjøringen vår, har vi et mindre gressareal som blir brukt til gjeste- og tilhengerparkering. Arealet blir fort kjørt opp og veldig gjørmete. Derfor vil vi gjerne legge gressarmeringsstein av betong. Men hvordan bygger vi opp bærelaget under?Løsning:

Problem:

Ved siden av innkjøringen vår, har vi et mindre gressareal som blir brukt til gjeste- og tilhengerparkering. Arealet blir fort kjørt opp og veldig gjørmete. Derfor vil vi gjerne legge gressarmeringsstein av betong. Men hvordan bygger vi opp bærelaget under?

Løsning:

Når overflaten er veldig åpen, sammenlignet med en vanlig steinbelegning, vil det komme mer vann ned i gruslagene. Derfor skal vannet kunne dreneres raskt gjennom. Det bør også ligge dren i bunnen hvis ikke råjorden er veldig sandholdig (“permeabel” på fagspråket).

I bunnen legger du 15 cm bunnsikringsgrus. I stedet for vanlig stabilgrus i neste lag, skal du legge et bærelag som vannet enklere kan trenge gjennom, for eksempel stabilgrus med mindre finstoff enn i normal grus. Når du har begrenset trafikk, vil det likevel ikke gå helt galt hvis du bruker vanlig stabilgrus, sørg bare for god drenering.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Innkjørsel