Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

De holder på plass de mindre belegningssteinene, slik at innkjøringen holder seg pen og sterk i mange år. Men kantsikringen gjør ikke jobben alene. En forutsetning for at innkjøringen kan holde i minst 20 år, er at underlaget er i orden og bygget opp riktig. Du skal fjerne det øverste jordlaget, slik at det er plass til et bunnsikringslag, deretter skal du ha stabilgrus/bærelag, og til slutt et avrettingslag som steinene legges i.

Det lønner seg å være nøye med underlaget. Da unngår du at innkjøringen “synker”, og får kjørespor under bilhjulene. Her er forarbeidet laget for flere år siden. Nå skal stabilgrusen bare rettes opp, slik at avrettingslaget kan fordeles og det kan legges stein i innkjøringen.