Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Været blir mer ekstremt, og det betyr blant annet mer regn. Derfor er rene og riktig dimensjonerte takrenner en selvfølge for de fleste huseiere. Vannet skal ledes vekk fra huset, slik at det ikke ødelegger det og skaper omfattende fuktskader.

Det samme gjelder faktisk også steinlagte innkjøringer og hageganger – vannet skal ledes vekk, slik at det ikke samler seg langs grunnmuren eller samler seg i pytter og får grusen under steinbelegningen til å synke sammen.

Løsningen kan være en renne dekket av en rist, om akkurat som en vanlig takrenne leder vannet videre til et avløpssystem eller ned i kloakken.

Forarbeidet er avgjørende

Før du setter i gang med å legge rennen, må du fjerne noen belegningssteiner, slik at det blir plass til den. I vårt tilfelle passer det med tre rekker. Når steinene er borte, skraper du vekk avrettingsgrusen og legger den i en haug, før du graver videre. Avrettingsgrusen skal du nemlig bruke når du skal legge steinene igjen etterpå.

Avløp i innkjøringen

Forskjellig praksis

Avløpsvann håndteres forskjellig rundt om i landet. Det kan enten fjernes i én ledning for spillvann og én ledning for overflatevann og drensvann, eller så kan det fjernes med én felles ledning for spillvann, overflatevann og drensvann.

Enkelte steder må du også håndtere overflatevann og drensvann på egen tomt.

Sjekk hvordan reglene er der du bor, hvis du er usikker på hvor du skal gjøre av vannet.