Kantsikring gir innkjøringen lang levetid

Solid sikring av kanten er avgjørende for at en innkjøring får en sterk flate, som ikke sklir under vekten av tunge biler. Se hvordan du lager innkjøringen med kantblokker som settes i betong.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dager
Pris
10.000 kroner

Intro

Det belaster en steinbelegning når det kjører biler på den. Steinene kan fort komme til å skli, og det kan bli fordypninger i belegningen. Men dette kan du fint unngå hvis du sørger for at underlaget er i orden, og at det er en solid kant rundt belegningen. Jobben er stort sett den samme, så det er smart å gjøre det ordentlig allerede fra begynnelsen av.

Kantsikringen er helt avgjørende for at denne parkeringsplassen får en sterk og jevn flate av stein som ikke sklir. Når den er i orden, har du en belegning som ikke gir deg problemer med fordypninger o.l., og som holder i minimum 20 år. En ordentlig kantsikring er derfor en god investering.

Du lager den beste kantsikringen med kantblokker, som er store, kraftige steiner. Når du setter dem i jordfuktig betong, får du en sterk og solid kant.

Det er også viktig at underlaget er i orden. Du skal fjerne moldjorden under belegningen og bygge opp et nytt underlag, som kan tåle den tunge trafikken av biler. Dette er et stort og tungt arbeid, så det kan lønne seg å leie en liten gravemaskin.

Veiledning

01
Forberedelsen 3 Trinn

Denne innkjørselen har allerede vært brukt til parkering lenge, med et underlag av stabilgrus og et bunnsikringslag nederst. Derfor er de underste lagene i orden. Vi fortsetter nå til de øverste lagene, bestående av avretting og stein.

Arealet måles opp og markeres med plugger i hvert hjørne, som du spenner opp en mursnor mellom. Da får du en rett kant å grave etter, når du skal lage rennen som kantblokkene skal settes i. Rennen skal være så dyp at det er plass til et lag jordfuktig betong under, som kan holde steinene på plass.

1

Slå plugger i bakken. De markerer hvor stor parkeringen skal være. Spenn ut mursnor mellom pluggene, slik at du får parkeringens nøyaktige areal.

2

Lag fall på belegningen, slik at vannet ledes vekk. Et fall på 2,5 cm per meter er passende til en parkering som denne. Fallet skal lages helt fra råjorden, slik at alle lagene i underlaget har fall.

3

Grav ut til kantblokkene hele veien rundt parkeringen. Her skal rennen være ca 35 cm bred og 25 cm dyp i forhold til snoren som markerer den endelige høyden på parkeringsplassen.

02
Kanten 4 Trinn

Kantsikringen bygges av kantblokker. De plasseres i jordfuktig betong, slik at du er helt sikker på at de store steinene holder seg på plass. Betongen blander du enklest i en blandemaskin. Du trenger en del til en stor belegning som denne.

Kantblokkene plasseres i betongen i rennen. De settes etter en mursnor, slik at kanten blir helt rett. Det er en god idé å fylle opp betong rundt sidene på steinene, slik at du får en trekantstøping på hver side av dem.

Her brukes to typer kantblokker - vanlige steiner til sidene og bakkanten, mens de fremste har en skrå kant, slik at plassen blir enklere å kjøre inn på.

1

Bland jordfuktig betong av støpemiks og sement. Bruk helst en blandemaskin. Det er viktig at betongen er så stiv at kantblokkene kan settes ned i den uten at den flyter ut.

2

Legg betong ned i rennen, der kantblokkene skal plasseres. Der bilen kjører inn på plassen, settes blokker med en skrå kant øverst, slik at det blir lettere å kjøre over kanten.

3

Kontroller at blokkene ligger rett. Sjekk med et vater, og kontroller også at de følger snoren.

4

Legg betong på begge sider av kantblokkene når de ligger riktig. Dermed lager du en trekantstøping på begge sider, og blokkene står ekstra solid.

03
Underlaget 9 Trinn

1

Underlaget av stabilgrus rettes opp, så det blir så jevnt som mulig med en passende høyde. Her kan du ikke rette opp med rør og rettholt, fordi underlaget allerede har vært brukt som parkering og er for hardt. I stedet brukes en spade.

2

Kjør over underlaget med en platevibrator når det er jevnet ut, slik at underlaget blir komprimert. Bruk en 200 kilos platevibrator. Det klarer seg med å kjøre over én gang, men gjør det skikkelig.

3

Langs kantblokkene bruker du en stampestokk, slik at underlaget kan komprimeres manuelt. Du kan lage deg en stampestokk av en stolpe, med en tverrstang som håndtak.

4

Legg ut avrettingslaget på underlaget. Fordel det så jevnt som mulig med en spade. Det ferdige laget skal være drøyt 3 cm. Dette laget skal ikke komprimeres.

5

Legg ned vannrette rør i avretningslaget, slik at du får noe å rette opp etter.

6

Rørene plasseres slik at laget blir 3 cm tykt, og steinene kommer til å ligge 2-2,5 cm over kantblokkene. Til slutt, når steinene er vibrert, vil de ligge ca 1 cm over kantblokkene, noe som er perfekt. Det blir mindre når steinene setter seg.

7

Rett opp avrettingslaget med en rettholt. Du kan også bruke et langt, rett bord. Rettholten føres i sikksakk bevegelser over laget, slik at du får en helt jevn flate å legge steinene på.

8

Vannrørene fjernes, og sporene fylles med sand når avrettingslaget er rettet opp. Ta litt avrettingssand på en spade, og hell det forsiktig i sporene.

9

Fordel sanden i sporene med en asfaltrive, slik at de blir fylt helt opp og flaten jevnet helt ut. Du kan eventuelt bruke baksiden av en grusrive.

04
Steinene 5 Trinn

Til denne belegningen har vi valgt herre-gårdsstein. De legges diagonalt på arealet, slik at det blir en del kuttearbeid langs kanten til slutt, der “hullene” skal fylles ut med stein i mindre biter. Derfor er det en god idé å få fatt i en steinkutter.

Steinene legges etter en snor som du spenner ut fra kant til kant. Det gir en rett linje å legge etter. Snoren spennes ut for hver 4.-6. rekke. Da har du mulighet til å rette opp, hvis avstanden mellom rekkene skulle forskyve seg.

Steinene legges med vilkårlig forband, som gjør at uregelmessigheter ikke synes særlig godt - det gjør de nemlig hvis du velger halvsteinsforband.

1

Spenn ut en snor, som du kan legge steinene etter. Snoren sikrer at fugene blir helt rette. Den spennes ut for hver 4.-6. rekke. Her settes snoren på skrå, fordi steinene legges diagonalt.

2

Steinene legges med vilkårlig forband. Det betyr at forskyvningen mellom steinene varieres fra rekke til rekke. I noen rekker er det bare er 1/4 stein, mens det er 3/4 i andre. Det skjuler eventulle unøyaktigheter i leggingen.

3

Steinene legges slik at fugen mellom dem er 2-5 mm. Det er en god idé å fuge fortløpende med fugesand. Da sitter de fast, og tåler å bli gått på. Dette er særlig greit på større areal, som her.

4

Mål opp hvor steinene skal kuttes til langs kanten. Når du legger stein diagonalt, er det en del oppmålings- og kuttearbeid rundt i kanten. Legg den siste steinen i en rekke langs snoren, og marker med tusj hvor du skal kutte.

5

Kutt steinen med en steinkutter. Det er effektivt til et prosjekt som dette, med mye kutting. Alternativt kan du også bruke en vinkelsliper.

05
Fugesanden 3 Trinn

1

Hele arealet fuges med ovnstørket fugesand når alle steinene er lagt. Fei diagonalt på fugene, slik at de blir fylt helt opp. Etterpå feies belegningen ren.

2

Kjør over steinene med platevibratoren, slik at hele plassen blir vibrert. Etterpå fylles fugene med fugesand igjen. Da er du sikker på at de blir fylt helt opp. Kjør deretter enda en gang over med platevibratoren.

3

Steinene skal ligge ca 1 cm over kantblokkene når du er ferdig med å vibrere. Dette blir redusert ytterligere, fordi belegningen setter seg mer etter hvert.

Materialer

• Bunnsikringsgrus, 8 m³
• Stabilgrus, 7 m³
• Avretningssand, 1,5 m³
• Fugesand, 10 sekker
• Kantblokker, 14 x 14 x 21 cm, 135 stk.
• Herregårdsstein, 50 m²
• Støpemiks, 0,5 m³
• Sement, 10 x 25 kg

Spesialverktøy
• Steinkutter
• Platevibrator, 200 kg

Tidsforbruk

Cirka 3-4 dager til en parkeringsplass på 50 m²

Pris

Cirka 10 000 kroner

Vanskelighetsgrad

Vær nøye når du bygger opp underlaget og kantsikringen. Det er ikke vanskelig å legge steinene til slutt.

Tegning

Underlaget er viktig

Er du ikke sikker på hva som ligger under innkjørselen, kan du ikke ta en snarvei og bare legge ut et settelag med nye steiner oppå. En innkjørsel krever et solid underlag på grunn av den tunge trafikken på den. En hagesti eller andre belegninger uten tung trafikk, kan bygges opp uten det nederste bunnsikringslaget.

A: 3-5 cm avrettingsgrus, ikke stampet.
B: 10 cm stampet bærelag med 2-2,5 % fall.
C: Faststøpte kantblokker sikrer at belegningen ikke sklir ut.
D: 10-15 cm bunnsikring (ekstra bærelag) med 2-2,5 % fall.
E: Råjord med 2-2,5 % fall.

Underlaget er viktig

Tips & Triks

Slik kutter du kantblokkene i hjørnene

Kantblokkene som avgrenser belegningen foran - der bilene kjører opp på parkeringsplassen - er skrå øverst. Det gjør det enklere å kjøre over dem. Hvis du bruker skrå kantblokker, og vil lage en pen skjøt i hjørnene, kan du kutte dem med 45 graders vinkel i endene.

Steinene kan kuttes med en vinkelsliper. Du kan også bruke en våtskjærer med diamantblad. Det får du eventuelt leid hos en verktøyutleier.

Husk verneutstyr. Pass også på at du ikke kliner til belegningen. Støvet fra steinene kan sette seg når det blir fuktig.

Video

Avrettingslag til belegning

Med to rør og et rett bord blir det helt plant

Video

Kantsikring

Med faststøpte kantblokker ligger belegningen helt fast

Video

Fuging av stein og heller

Med riktig fugesand blir belegningen solid

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Innkjørsel