Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

En regnvannstønne er praktisk å samle opp vannet i. Men den kan også være upraktisk, dersom den flyter over. Er tønnen plassert på belegningsstein, kan det være ekstra problematisk.

Utallige drypp fra en vannkran, eller en tank som jevnlig flyter over, kan nemlig vaske bort fugesanden mellom steinene. Forsvinner fugesanden, risikerer du at belegningen setter seg slik at du plutselig får en stygg og ujevn steinbelegning. Dette er irriterende når resten av belegningen ellers er pen.

Problemet er enkelt å løse med et avløp i belegningen – en løsning som både er pen og funksjonell.

Her graver vi ut til en 11-liters synkebrønn med støpjernsrist og blad- og sandfanger for å unngå at avløpet tettes til. Dette systemet kan lede bort store mengder vann – mer enn nok til å dekke behovet ved overvann fra en regnvannstønne.