STYRKE: Sørger du for å sikre kantene på terrasser og innkjørsler, vil de ligge pent og stabilt i mange år.

STYRKE: Sørger du for å sikre kantene på terrasser og innkjørsler, vil de ligge pent og stabilt i mange år.

Kantsikring – 2 muligheter

Ønsker du synlig kantsikring rundt terrassen eller innkjørselen, skal den bygges opp før resten av belegningen. Skal den være usynlig, etableres den helt til slutt.

En synlig kantsikring består av blokker eller stein satt i betong, og hindrer belegningen i å bli presset ut til siden. Det ser pent ut, men det er primært beregnet til innkjørsler, der belastningen er større enn på en terrasse.

Et resultat med nesten samme styrke, kan du oppnå med en usynlig kantsikring. Her graver du en renne som fylles med jordfuktig betong, som støpes inn mot de ytterste steinene.

FEIL!
Når de ytterste steinene ikke er støttet i siden, vil de før eller siden bli presset ut og vekk fra hverandre. Jo tyngre trafikk det er på området, desto raskere sklir steinene ut.
RIKTIG – MED SYNLIGE KANTER
En stor kantstein eller kantblokk, som er støpt solid fast i betong, holder på de ytterste steinene og styrker hele belegningen.
RIKTIG – MED USYNLIGE KANTER
Du kan også nøye deg med å stabilisere de ytterste belegningssteinene med betong, som støpes litt under bakkenivå, slik at den ikke synes.

Redaksjonen anbefaler: Få gatas flotteste innkjørsel

USYNLIGE KANTER
1. Kantene på belegningen kan fint sikres selv om du ikke legger synlige kantstein. Grav en cirka 15 cm dyp renne langs steinene – og gjør det fortløpende, så de ytterste steinene ikke vipper.
2.
Rennen fylles opp med tørrbetong som er bløtt opp med litt vann. Den skal være så fast, at den sikrer kanten når den legges ut. Betongen glattes til, slik at den går 2-3 cm opp på steinen.
SYNLIGE KANTER
1. En snor settes i den høyden som den ferdige belegningen skal være. Så graver du ut til kantblokk + betong under (5 cm til terrasse, 10 cm til innkjørsel).
2.
Jordfuktig betong blandes. Bruk bare litt vann, slik at blandingen er fast. Legg et lag som er cirka 2 cm tykkere enn den ønskede høyden.
3.
Kantblokken bankes på plass, slik at betongen blir kompri
4.
Blokkens overkant skal følge snoren, når det gjelder både retning og høyde. Sjekk med vateret om oversiden er vannrett eller har ønsket helling.
5.
Når du har satt 2-3 blokker, støper du en skrå avstiving på innsiden. Støpen skal gå cirka 10 cm ut fra blokken og 5 cm eller mer opp på siden.
6.
Det er viktig å kontrollere at det er plass til belegningen. Regn med at det skal være plass til 2 cm settesand mellom belegningen og betongen.
7.
På yttersiden støper du 10 cm ut til siden og opp til cirka 1-2 cm under det kommende bakkenivået, slik at støpen blir skjult av jord eller gress.
8.
Betongen dekkes fortløpende til, slik at den ikke tørker for raskt. Dermed oppnår den full styrke.

Viktig om betong

Kjøper du ferdige sekker med tørrbetong til kantsteinene, skal du bare blande litt vann i betongen. Det skal være akkurat så mye at betongblandingen virker som lett fuktig jord.

Betongen blir sterk, og den støtter kantsteinene mens den herder. Den krymper også mindre når det er mindre vann som skal fordampe. Det sikrer også bedre styrke.