Armert puss holder på alt!

Nye mørteltyper og tynne armeringsnett gjør det mulig å pusse murverk som tidligere ville gitt selv de dyktigste murmesterne grå hår i hodet. Den nye teknikken kan også være en snarvei for uerfarne til å sikre en solid puss.

Nå er det slutt på at fine nypussede vegger sprekker, og at vi må ut for å lappe den pussede kjellerveggen hver vår. Ved å bruke nye, ekstra klebende og seige mørtelblandinger, og forsterke dem med et glassfibernett, kan vi gardere oss mot at pussen sprekker.

Armeringen gjør jobben dyrere, og den krever flere arbeidsganger. Det er derfor en løsning som spesielt er egnet på flater som dårlig, gammelt murverk og veldig hardt brente, nye murstein.

Men det er også en teknikk du som gjør det selv-er kan bruke for å være ekstra sikker, der en profesjonell murer stoler på håndverket sitt. For selv om teknikken benytter seg av materialer som akryl og glassfiber, så lever den helt opp til gamle prinsipper om å kombinere harde og seige materialer, om å sikre fukten en rask vei ut av murverket og om å la pussen følge underlaget.

Det møre murverket på dette huset kunne ikke reddes med tradisjonell puss, men en armert puss sikret en flott og holdbar over-flate.

Kleber til veggen - og verktøyet

Både armeringsnettet og de spesielle mørteltypene kan du få kjøpt i velassorterte byggvarehus. I tillegg til nettet og posene med mørtelpulver, får du bruk for kantskinner og sokkelskinner når du pusser hele fasader. Prisen på den spesielle mørtelen kan til enkelte oppgaver være opptil 10 ganger hva du ellers gir for pussmørtel, alt etter hvor mye den skal klebe og motstå, men ved mange oppgaver er forskjellen uten betydning.

Jobben består stort sett av de samme rutinene som med tradisjonell puss, bortsett fra at nettet trykkes inn i en grunnmørtel, mens den fortsatt er våt.

De nye mørteltypene er ofte litt annerledes å bruke enn klassisk mørtel, lettere å få til å henge, men vanskeligere å glatte ut til slutt. Har du prøvd deg på å pusse tidligere, skal du være forberedt på å justere rutinene dine litt.

Her kan du bruke armert puss

Den smarte pussen med armeringsnett løser vidt forskjellige oppgaver. Noen ganger er det den eneste muligheten, men ofte kan du vurdere om du vil ofre litt mer penger og flere arbeidstrinn.

Eldre murverk. Vil du dekke en eldre murvegg med et lag puss, er armert puss en holdbar løsning - også for den uerfarne.

Sokler. Normalt kan du klare en sokkel med vanlig puss, men vender et problem tilbake, vil den armerte pussen ofte løse det.

Meget hardt brente murstein. Det kan være vanskelig å få et pusslag til å sitte på nye, hardt brente murstein, men det klarer den smarte mørtelen.

Utenpå isolasjon. Utvendig isolasjon med mineralull eller polystyren kan dekkes med armert puss.

... MEN IKKE HER:

Sprekker som stadig utvider seg. Sprekker som beveger seg, skal sikres først. Murverk med tynne sprekker er en armert puss derimot en effektiv løsning på.

Slik bygger du opp armert puss

Når du dekker en vegg med armeringsnett og forsterket puss, er de fleste trinn umiddelbart som ved annen puss, men du skal ikke ha jobbet mye med tradisjonelle mørtler for å merke en forskjell.

Selv om du rører til samme konsistens som du ville gjort med en klassisk mørtel, føles den mer sammenhengende, og det er som om den selv griper fatt i murverket og holder det sammen.

Det gjør det enkelt å få presset nettet inn i det innerste pusslaget, samt å få det til å henge, og du kommer langt uten murerens håndlag.

På det ytterste laget er den gode klebeevnen en utfordring. Pussen binder nemlig også godt til pussebrettet, så du må prøve deg frem.

FORBERED UNDERLAGET: Det gamle murverket renses for løs puss. Fordypninger fylles, så overflaten er jevn og fast. Områder med sprekker, som ikke er garantert stabile, sikres med armeringsstål.

FORSTERK ALLE KANTENE: Alle kanter forsterkes med skinner i stål eller plast med en strimmel armeringsnett. De gjør det mulig å forbinde kanten med neste nett. Nederst brukes en sokkelskinne med dryppkant.

DEKK VEGGEN MED NETT OG MØRTEL: Armerings nettet jobbes inn i den grove grunnpussen, til den dekkes helt. Er du nødt til å legge på ekstra mørtel for å dekke nettet, skal det kun være et veldig tynt lag.

AVSLUTT MED EN FINKORNET PUSS: Når armerings laget har herdet et døgn, dekkes det av et eller to tynne lag sluttmørtel - nettet skal fortsatt ligge i den ytterste tredjedelen av pussen. Den herdede pussen kan males, men det smarteste er å bruke puss i ønsket farge.

1

Tomme fuger og hull fylles opp for seg, når løst materiale er banket og børstet av. Mørtelen trykkes hardt inn i fugene, så de er helt fylt. Underveis fuktes underlaget, slik at mørtelen ikke tørkes ut.

2

Eventuelle “levende” sprekker armeres med stål, som trykkes dypt inn i de frilagte fugene i det området som er skadet. Uavhengig av murverket, brukes det her en sementmørtel eller en annen sterk mørtel.

3

Mellom sokkelen og veggen settes en sokkel skinne fast i mørtel. Den skiller sokkelen fra veggen, så fukt nedenfra ikke trekker opp i pussen - og dryppkanten leder slagregn vekk fra sokkelpussen.

4

Hjørner forsterkes med hjørneskinner. Skinnene forsterker kantene mot slag. Noen typer har en kant å styre tykkelsen på pussen etter. Alle skinnene er utstyrt med en bred strimmel armeringsnett.

5

Grunnmørtelen trekkes på murverket med et stålbrett. Er underlaget ujevnt, retter du opp overflaten med et bord eller en rettholt, til den er plan.

6

Armeringsnettet trykkes inn i den våte grunnmørtelen. Nettet klippes først til, så det er minst 10 centimeter overlapp ved alle skjøter. Kan du ikke skjule nettet helt, tilføyer du litt mørtel.

7

Grunnmørtelen glattes, så flaten er plan, og nettet er skjult. Trekk gjerne på litt ekstra mørtel, men ikke for mye. Nettet skal ligge i den ytterste tredjedelen av det ferdige pusslaget, ellers kan det bli sprekker.

8

Sluttmørtelen trekkes på i et tynt lag. For å sikre at laget blir jevnt tykt, kan du velge å trekke den på med et glatt brett, så rette til med tannsparkel, og deretter glatte overflaten med det glatte brettet igjen.

9

Overflaten glattes med en svamp. Alt etter typen, kan overflaten filses sammen som en tradisjonell mørtel, eller glattes forsiktig med en våt svamp. For mye vann vil trekke ut farge og bindemidler.

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...