Få kontroll på sprekken

Hvis du leser og lærer fra disse sidene, vil du alltid vite hvordan du skal reagere når du ser en sprekk i veggen; kan huset leve med den, eller må den repareres?

Det oppstår sprekker over alt i husene våre – inne og ute, i nye og gamle hus, i treverk, i murverk og mellom de forskjellige delene av bygningen.
Sprekker er sjelden pene, men det er stor forskjell på hvordan du skal reagere på dem.

Noen sprekker skal du straks finne årsaken til, og utbedre eller begrense. Enten fordi de forteller om alvorlige skader inne i konstruksjonen, eller fordi de selv kan føre til større og i verste fall kostbare skader, når vann trenger gjennom dem og finner veien til mer sårbare materialer, eller ved at de presser løs pussen rundt når det blir kaldt.

Andre kan du fylle opp eller skjule når du har tid. De er verken farlige eller skaper dyre skader. Likevel lønner det seg ofte å gjøre noe med dem, fordi du med liten innsats får en stor forbedring på utseendet til huset. Her får du vite om sprekkene er farlige eller kun kosmetiske, og du lærer både å reparere og forebygge mange av dem.

Noen sprekker skal du reagere raskt på, fordi de kan skape alvorlige skader. Det gjelder sprekker i overliggere over vinduer og dører, mursøyler og andre bærende konstruksjoner. Det gjelder også sprekker i murverk, takkledning, inndekninger, kapsler og andre elementer som skal holde vann, snø og fukt ute.

Noen sprekker er ufarlige. De trenger du ikke stresse med. Det er mange sprekker som ikke ser pene ut, men som likevel ikke har noen innvirkning på holdbarhet eller funksjon. Om du vil reparere eller skjule de kjedelige og stygge, men ufarlige sprekkene, eller om du vil leve med dem, er et spørsmål om hvilke estetiske krav du stiller.

Les mer om: Farlige sprekker i muren

Plater og stein med sprekker skiftes

Sprekker i takplater og takstein repareres ved første mulighet.

Plater og stein med sprekker skiftes ut med nye hele. Du kan eventuelt reparere midlertidig med en bitumen-fugemasse.

I utendørs tre tettes kun de største sprekkene

Sprekker i treverk er ofte krymping, som ikke svekker treet.

I utendørs tre tettes kun de største sprekkene. De mindre sprekkene lar du bare være, slik at fukten ikke stenges inne.

Sprekker i inndekninger er kritiske

Sprekker i inndekninger er kritiske. Er du i tvil, søker du råd hos fagfolk.

Fugemasse kan kanskje for en liten stund tette sprekkene, men så snart du har mulighet, skal inndekningen skiftes.

Utette gradrender

Utette gradrender må skiftes ut. Her skal du ikke ta sjanser.

En sprukket gradrenne er ikke bra, fordi effekten av skaden kan bli stor. Den skal skiftes, gjerne med hjelp fra fagfolk.

Sprekker mellom vegg og lister gjør ingen skade

De utallige sprekkene mellom forskjellige bygningsdeler gjør minimal skade.

Sprekker mellom vegg og lister gjør ingen skade, men det blir mye penere å lukke dem med akrylfugemasse før du maler.

Sprekker i løs puss på sokkel og vegg

Sprekker i pussen er ikke i seg selv farlig for bygningen, men du må likevel sjekke dem ved første mulighet. Er pussen rundt sprekken løs, må du nemlig reagere. Løs puss er tegn på fukt bak pusslaget, og når kuldegradene kommer vil skaden spre seg.

Sprekker i løs puss: Ser du en sprekk i utvendig puss, så slå på den 1

Ser du en sprekk i utvendig puss, så slå på den, f.eks. med hammerskaftet. Du hører det med en gang hvis pussen er løs.

Sprekker i løs puss: All løs puss bankes av 2

All løs puss bankes av. Du kan bruke en murhammer eller en vanlig hammer og en meisel. Bunnen støves av og vaskes.

Sprekker i løs puss: Hullet i pussen lukkes med mørtel 3

Hullet i pussen lukkes med mørtel. Først et tynt lag med sement, deretter en mørtel som passer til underlaget.

Sprekker i fliser på gulv og vegger

Det skjer ingen ulykke hvis en flis på badet sprekker, for det ligger en tett membran bak flisen. Men du trenger ikke å leve med den irriterende sprekken til alle flisene skal byttes. Det kan nemlig fint la seg gjøre å skifte ut én enkelt skadet flis.

Sprekker i fliser: Fugen rundt flisen skjæres 1

Fugen rundt flisen skjæres opp, f.eks. med en multikutter med diamantblad. Pass på at du ikke skader en eventuell membran.

Sprekker i fliser: Flisen hugges forsiktig opp 2

Flisen hugges forsiktig opp med hammer og meisel. Lim- og fugerester fjernes også. Bunnen skal være plan og ren.

Sprekker i fliser: En ny flis trykkes ned i flislim 3

En ny flis trykkes ned i flislim, slik at den ligger like høyt som de andre. Tilføy eller fjern evt. lim. Etter et døgn fuger du.

Pass alltid på sprekker i takkonstruksjonen

Taket skal være tett. Her skal du derfor alltid reagere raskt hvis du oppdager sprekker. Om ikke annet, så i hvert fall for å forsikre deg om at de ikke leder vann ned i konstruksjonen.

Sprekker i takkledningen, sprekker i takrenner, sprekker i inndekninger rundt vinduer, pipe, takhatter og andre gjennombrytinger av takflaten skal alle sammen repareres så raskt som mulig.

Uansett om taket er av teglstein, betongstein, takbelegg eller noe annet, skal det være tett. Hold øye med det, slik at du oppdager utettheter før inntrengende vann gjør skade inne i huset.

Betonggulv

Krymping, tørking, slag og setninger, kan få hard betong til å slå sprekker. Oftest gjør små sprekker utenfor våtrom ingenting, men de kan bli godt synlige hvis du for eksempel maler gulvet. Store, plutselige sprekker skal vurderes av en fagmann.

Betonggulv: Sprekken lages litt bredere 1

Sprekken lages litt bredere med en skjæreskive på vinkelsliperen. Skjær til sporet så det blir bredest i bunnen.

Betonggulv: Små sprekker kan tettes med kjemisk metall 2

Små sprekker kan tettes med kjemisk metall, eller annen sterk reparasjonsmasse. Større repareres med sementmørtel.

Betonggulv: Reparasjonen kan slipes i plan 3

Reparasjonen kan slipes i plan med overflaten med en steinskive eller en grov slipeskive på vinkelsliperen.

Utette takrenner

Er det sprekker i takrenner og nedløp, går det ut over fasaden som får mye av det vannet som skulle havnet annet sted. De skal du straks gjøre noe med.

Utette takrenner: Mindre sprekker tettes 1

Mindre sprekker tettes innenfra med en gummifugemasse når rennen er tørr. Skal det gå fort, får bitumenmasse tak under vann.

Utette takrenner: En egen lapp tetter større sprekker 2

En egen lapp tetter større sprekker. Den selvklebende lappen som kjøpes på rull holder godt, men en ny renne er alltid best.

Sprekker i fast innvendig puss

Pussede overflater slår ofte sprekker. Sitter pussen for øvrig fast, er innendørs sprekker lette å reparere, og det er sjelden grunn til å gå i dybden. Det avgjørende er å få laget en reparasjon som ikke synes gjennom malingen etterpå.

Sprekker i fast innvendig puss: De små sprekkene krafses opp 1

De små sprekkene krafses opp, slik at det blir plass til en reparasjonsmasse. Lag sprekken minst 3 mm bred og 5 mm dyp.

Sprekker i fast innvendig puss: Den støvfrie sprekken fylles helt 2

Den støvfrie sprekken fylles helt med akrylsparkelmasse. Litt sand i sparkelmassen kan få den til å se ut som pussen rundt.

Sprekker i fast innvendig puss: Trekk av overskytende masse 3

Trekk av overskytende masse med en sparkel. Med en pensel kan du forsiktig lage overgangen stort sett usynlig.

Sprekker i mursteinsvegger

Dype sprekker i utvendig murverk skal repareres. På gamle skader, tetter du bare sprekken. Ved bevegelige sprekker må du forsterke murverket.

Sprekker i mursteinsvegger: Fjern mørtelen i fugene 1

Fjern mørtelen i fugene, 3-4 cm inn. Skal området styrkes, freser du også opp noen av de kryssende fugene.

Sprekker i mursteinsvegger: Fjern omhyggelig mørtelen 2

Fjern omhyggelig mørtelen med meisel og fugefreser på vinkelsliperen, støvsug sporene, og fukt området.

Sprekker i mursteinsvegger: Legg armeringsjern i de vannrette fugene 3

Legg armeringsjern i de vannrette fugene. Trykk sementmørtel i bunnen, legg inn jernet, og følg opp med sementmørtel.

Sprekker i mursteinsvegger: Fugene fylles med samme mørtel som veggen 4

Fugene fylles med samme mørtel som veggen, når den sterke sementmørtelen har satt seg. I eldre hus er den uten sement.

Derfor sprekker murverket

Sprekker i murverk oppstår på flere måter. Hvis du kan finne årsaken, vet du om det er snakk om en setningssprekk eller en bevegelsessprekk.

Setningssprekker kan f.eks. oppstå fordi det er bygget om på huset, så avstivingen er endret. Det kan f.eks. være fjernet en delevegg eller laget hull til en ny dør. Forklaringen kan også være at et stort tre har drenert bakken. Hvis setningssprekken stadig utvider seg, skal du ha en fagmann til å finne årsaken og foreskrive en kur. Utvider den seg ikke, kan du bare reparere den.

Bevegelsessprekker avslører et svakt punkt i veggen - f.eks. fordi en armering har rustet. Sprekkene kan utløses av f.eks. risting fra trafikk eller kraftig uvær. De kan repareres og senere forhindres ved å styrke dem med armeringsjern.

Sprekker og hull i takbelegg

Sprekker i takbelegg skal tettes, for selv de minste kan lede vann inn i konstruksjonen, der det kan gjøre stor skade. Er takbelegget i god stand, utsetter du den store reparasjonen og tetter med takmasse, best kombinert med en reparasjonsduk.

Sprekker og hull i takbelegg: Reparasjonsduken legges ned i et lag takmasse 1

Reparasjonsduken legges ned i et lag takmasse. Små sprekker klarer du uten duk, med en seig utgave av takmassen.

Sprekker og hull i takbelegg: Duken pensles fast og dekkes 2

Duken pensles fast og dekkes av et lag takmasse eller to. Trykk ut all luft. På varme dager vil massen jobbe seg inn i belegget.

Sprekker og hull i takbelegg: Området dekkes av skiffergranulat 3

Området dekkes av skiffergranulat. Det beskytter lappen og gjør den nesten usynlig. Finn samme farge som belegget.

Sprekker i løs puss inne i huset

Når et pusslag sprekker, har det ofte sluppet underlaget. Hvis du velger bare å tette sprekken, vil pussen raskt sprekke igjen. Skal reparasjonen være langtidsholdbar, skal løs puss skiftes ut. Innendørs er den løse og sprukne pussen bare et kosmetisk problem.

Sprekker i løs puss: Fjern all løs puss rundt sprekken 1

Fjern all løs puss rundt sprekken. Når du banker på pussen, hører du straks om den har tak i bunnen eller ikke.

Sprekker i løs puss: Fukt underlaget, og bygg pusslaget opp med en mørtel 2

Fukt underlaget, og bygg pusslaget opp med en mørtel av samme type som den rundt. Bygg eventuelt opp i flere lag.

Sprekker i løs puss: Trekk reparasjonen glatt 3

Trekk reparasjonen glatt med pussen rundt når mørtelen har satt seg. Finn et brett som gir en passende struktur.

Sprekker i fast utendørs puss

Tynne sprekker i utvendig puss er ikke farlige, hvis du kan høre at pussen sitter fast og tett mot underlaget. Men det pynter opp å få dem reparert.

Sprekker i fast utendørs puss: Krafs opp fugen 1

Krafs opp fugen, slik at det blir plass til reparasjonsmasse. Bruk f.eks. en kloss med en skrue stikkende ut hvis pussen er hard.

Sprekker i fast utendørs puss: Tett med en egnet reparasjonsmasse 2

Tett med en egnet reparasjonsmasse. Bruk en utgave til utebruk. Den er ofte ganske grovkornet og basert på sement.

Forebyggende

  • FILT I TAK OG PÅ VEGG: Filt og lim under malingen armerer overflaten, og holder sammen nye og gamle vegger og tak, og hindrer plateskjøter og puss i å sprekke.
  • GUMMI I FUGENE: Lag plass til en tilstrekkelig bred fuge mellom to bygnings elementer. Selv den beste gummifugen kan på det meste oppta bevegelser på kun en fjerdedel av sin egen bredde.
  • ARMERT BETONG: Seige armeringsjern gir den harde betongen trekkstyrke, så den ikke sprekker. Samme effekt oppnås med usynlige glassfibre i støpemassen.
  • FLEKSIBEL FUGEMØRTEL: Noen fugemørtler er så fleksible, at de opptar små bevegelser i flisgulvet uten å sprekke. De kan kjøpes ferdig, eller som tilsetting til fugemassen.
  • MØRTEL UTEN SEMENT. En svak mørtel uten sement er myk og fleksibel, og sprekker ikke like lett som hard mørtel. Velg alltid mørtel som er svakere enn underlaget.
  • HOLD NY PUSS FUKTIG: Mørtelpuss bruker vann mens den herder. Hvis den tørker fort, kan den sprekke. Fukt derfor underlaget godt, og beskytt mot sol og vind.
  • BORD MED PLAST: Treverk sprekker, uansett om det er dyrt edeltre eller impregnert furu. Vil du unngå sprekker i terrassen, kan du bruke moderne komposittbord.
  • TA HØYDE FOR SPREKKER: Noen steder er det umulig å unngå sprekker. Her er løsningen å dekke stedet på forhånd. Omramminger rundt dører, skyggelister langs taket og sinkinndekninger er klassikere.

LES MER: Stopp setningssprekken

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Hus