9 unike byggbeslag

Uansett hva du bygger, trenger du et byggbeslag. Heldigvis finnes det et for ethvert formål. Vi viser deg ni forskjellige typer som du kanskje ikke har sett før, og som du muligens kan trenge til ditt neste prosjekt.

Styrken ligger i innfestingen

Alle de viste beslagene er sterke og kan tåle veldig stor belastning. Beslaget er likevel ikke mye verdt, hvis det ikke er satt fast riktig.

I utgangspunktet kan alle beslag enten skrus, spikres eller boltes fast. Selv om det er mange hull i beslagene, er det langt fra ensbetydende med at det skal sitte skruer i alle hullene. For mange skruer kan nemlig svekke treet.

Du skal betrakte alle hullene i beslagene som valgmuligheter. Hullene gir deg muligheten til å forskyve skruene, hvis du for eksempel skal montere et beslag på begge sider av en lekt. Det gir deg også muligheten til å holde en passe avstand fra endeved (cirka 25 mm).

1

Topplektbeslag

Topplektbeslaget brukes til den øverste lekten, som mønestein- eller panner skal monteres på. Mønelekten skal være så rett som mulig. Det fikses enkelt med dette beslaget, som kan monteres snorrett på sperrene etter en krittsnor.

Beslaget monteres først på sperrene i mønet. Deretter kan mønelekten monteres i beslaget. Selv etter montering kan det bøybare beslaget fsortsatt justeres litt.

2

Universalbeslag

Navnet forteller alt. Dette allroundbeslaget kan brukes til de fleste byggeprosjekter der to treemner krysser hverandre. Beslaget brukes ofte til å forankre takåser og bjelker i en takkonstruksjon. Du skal være oppmerksom på at det finnes både høyre- og venstrebeslag.

Universalbeslaget kan for eksempel brukes til å feste sperrer til en toppsvill.

3

Gerberbeslag

En alternativ måte å skjøte bjelker på. I stedet for å skjøte gulvbjelker, sviller eller takåser med lasker på siden, franske låser (treskjøt) eller noe annet, kan du bruke et gerberbeslag. Et gerberbeslag kan se ut på flere forskjellige måter, men prinsippene er de samme.

Til en kraftig mønebjelke er gerberbeslaget perfekt. Ved å montere beslaget nedenfra, fordeles bjelkens ujevnheter i toppen.

4

Lektebeslag

Med lektebeslaget er det mulig å lage en “støtskjøt” på en lekt. Det betyr at hvis lekten er litt for kort og en skjøt ikke kan understøttes av fast underlag, så finnes det en redning. Beslaget monteres raskt og enkelt med fire 40 mm lange skruer.

Som vist her, gjør beslaget det mulig å skjøte en lekt mellom to sperrer – raskt og enkelt.

5

Båndspenner

Beslaget består av to deler, og brukes til å sikre en takkonstruksjon med vindstrekkbånd og sokkelanker. Et vindstrekkbånd festes til sokkelen og toppsvillen, og midt på båndet monteres dette smarte beslaget, som strammer opp vindstrekkbåndet.

Husets bunn og topp spennes grundig sammen med dette smarte beslaget.

6

Hjørnebeslag

Cubic-hjørnebeslaget er perfekt til gjør det selv-­prosjekt. Uansett om du skal bygge et huskestativ, en carport eller et vedskjul, kan du lage en flott og sterk hjørnesammenføyning med dette beslaget. Du skal bare kappe av endene i et gitt hjørne, og deretter montere beslaget. Hjørnebeslaget er laget i varmgalvanisert stål. Du slipper derfor å bekymre deg for at det ruster.

Kan brukes i et hjørne, der to sviller og en loddrett stolpe møtes.

7

IdeeFix

IdeeFix er et helt spesielt beslag, som brukes til å spenne sammen to treemner. Inne i sylinderen er det gjenger som det kan skrus en bolt i. De skrå skruene i sylinderdelen virker som mothaker inne i treet, slik at sylinderen ikke kan trekkes ut. Den runde delen av beslaget undersenkes og monteres i det ene emnet med de tilhørende skruene. I det andre emnet bores et hull, slik at emnene kan settes sammen med en gjennomgående bolt.

Det spesielle beslaget finnes i flere størrelser, og kan brukes til alt fra å skjøte bordbein til å skru sammen to bunnsviller.

8

Forsterket vinkelbeslag

De fleste kjenner det klassiske vinkelbeslaget, som kanskje er det mest brukte beslaget. Det forsterkede vinkelbeslaget er en videreutvikling, som det kan lønne seg å kjenne. Mens et vanlig vinkelbeslag kan vri seg, så holder dette beslaget formen. Det er praktisk til både betong, lettbetong, tre og murverk.

Dette beslaget skal du bruke når emnet du skal montere virkelig skal sitte fast. Her brukes det til å holde loddrette stolper på plass.

9

Bjelkesko med innvendige fliker

Denne bjelkeskoen er et smart bekjentskap. Den kan brukes i både tre, betong og murverk. Men det som er virkelig smart, er at flikene er inne i beslaget. Det betyr at de aldri sitter i veien, og at du derfor kan montere en bjelke helt inn mot en vegg eller på kanten av en stolpe uten problemer.

Beslaget er allsidig, og kan for eksempel brukes til å montere gulvbjelker til bunnsvillen i et bjelkelag.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Beslag