Alt dreier seg om hengsler

Dører, vinduer, skapdører – når noe svinger, svinger det på hengsler. Men der den ene skapdøra svinger på to enkle stålplater bøyd rundt en felles aksel, svinger den andre på et komplisert system av formpressede plater, aksler, fjærer og skruer. Likevel er begge hengslene det beste alternativet – på hvert sitt sted.

Som mange andre har kanskje du også lurt på hvorfor hengslene i de nye kjøkkenskapene fra Ikea må være så kompliserte. Når døra i mahogniskapet inne i stua har svingt trofast på to helt enkle små hengsler i hundre år, hva er det da for en forskrudd ingeniørhjerne som ikke kan henge ei dør på et skap uten å finne opp et hengsel som kunne spille en sentral rolle i en Star Wars-film?

Men så ser vi etter en gang til, og da går det opp for oss at hengslene i Ikeaskapene – og andre seksjonsskap – på sin måte er like enkle som hengslene i det gamle mahogniskapet. De er nemlig akkurat så enkle som de kan være – i et moderne seksjonsskap.

LES OGSÅ: Beslag

Mange talenter - og begrensninger

Mellom det helt enkle bladhengselet i det gamle mahogniskapet, urhengselet så å si - alle hengslers mor - og det komplekse skaphengselet ligger en rekke naturlige utviklingstrinn som alle har tilført nyttige egenskaper. I tillegg til å laskapdøra svinge opp - som grovt sagt er det eneste det gamle hengselet gjør - kan det nye hengselet briljere med mange andre talenter:

  • Hengselet lar døra svinge opp selv om døra sitter utenpå skapet.
  • Hengselet er ikke synlig fra yttersiden.
  • Hengselet holder skapdøra helt lukket eller helt åpen.
  • Hengselet sitter uten problemer fast på sponplater og mdf-plater.
  • Hengselet kan skrus fast i de oppbo-rede hullene av alle som kan holde på en stjerneskrutrekker.
  • Den ene delen av hengselet monteres i skapet, den andre på døra - og så settes de sammen.
  • Hengselet kan justeres i alle retninger. Den eneste svakheten blant de mange egenskapene er faktisk at hengslet bare blir brukt i fabrikkframstilte skap laget av standardplater med ferdigborede hull.

De enkle bladhengslene i mahogniskapet derimot - kan brukes i alt fra sigarkasser og kjøkkenskap til vinduer og hageporter. Eller rettere sagt: Nesten alt- de kan ikke brukes i et moderne kjøkken av sponplater med dørene utenpå skapet der skapene henger tett i lange rekker. Ellers var det trolig ikke noen som hadde forbedret dem.

Forstå og finn ditt hengsel

Og det er her det blir spennende. For vi skal ikke lage særlig mye om på et blad-hengsel før det klarer problemet med å få feste i ei sponplate. Og du finner raskt et hengsel som har akkurat den ekstra evnen. Slik som du kan finne et hengsel som klarer problemet med at dørene sitter utenpå skapet.

Når du har lest historien på de neste sidene, er det enkelt. Og etter hvert som du finner igjen flere og flere av de egenskapene som er samlet i Ikea-hengselet, finner du også både dem og helt andre i dører, vinduer og ellers.

Og da er det ikke bare mer interessant å montere og reparere dine egne skap og dører: Du oppdager kanskje også hvordan du får tingene til å svinge bedre enn før ved å velge det helt riktige hengselet.

Det enkle bladhengselet

ALLSIDIG. Bladhengselet er en klassiker. Enkelt, sterkt, allsidig - og opphav til utallige varianter.

Bladhengselet er ikke bare opphavet til de fleste av nåtidens hengsler - det er i høy grad et hengsel som fortsatt brukes. Det har overlevd de skiftende tidene fordi det er så sterkt, holdbart, nøyaktig og så enkelt at det fortsatt overgår sine mer innviklede etterkommere i mange situasjoner.

Men det har også overlevd fordi det raskt utvikler sideskudd med hver deres spesielle styrke - kanthengsler, løftehengsler, piano-hengsler er bare noen av de etterkommerne som fortsatt lyder navnet bladhengsel.

Og felles for dem er at de er svært allsidige. Vil du ha liggende noen hengsler på verkstedet for alle tilfellers skyld, så bør det være bladhengsler.

Det enkle bladhengselet

Det komplekse skaphengselet

SPESIALISERT. Skaphengselet kan mer enn å svinge - og brukes bare til en oppgave.

Dette skaphengselet er så å si toppen av utvi-klingsstigen for hengsler. Det har ikke så mange år bak seg i den formen vi viser her - og på de aller nyeste er det demping slik at dørene går igjen med bare et lite sukk.

Det er resultatet av en spesialisering med mange variasjoner på ganske kort tid - går du særlig mer enn 50 år tilbake i tiden, er du tilbake ved bladhengselet.

Dette hengselet har bare en stor svakhet: Det kan stort sett bare brukes til akkurat den oppgaven det er skapt til - nemlig å holde de standardiserte skapdørene på masseproduserte seksjonsskap.

Til gjengjeld kan de mye, mye mer enn å holde døra mens den svinger.

De holder døra lukket eller åpen. De kan justeres til dørene sitter helt riktig. De kan festes i materialer der enklere hengsler faller av. Og de passer i standardhull på skapsider og dører slik at vi verken trenger meterstokk, vater eller snekkererfaring for å montere hengslene selv - det eneste vi trenger er en stjerneskrutrekker.

Det komplekse skaphengselet

Klimaet krever sitt hengsel

MATERIALER. Hengslet skal stå tåle vind og vær hvis det sitter ute.

Tenk først på klimaet når du velger hengsel. Hengselet skal kunne tåle det.

Til kraftige ytterdører, porter, gjerder og så videre er det naturlig å bruke varmgalvanisering.

Blir utendørsoppgavene spinklere, er det tykke laget med sink fra varmgalvanisering ofte litt for klumpete, og da kan du bruke messing eller rustfritt stål.

For dører er det fritt valg. Stålhengslene vil normalt være el-galvaniserte eller lakkerte, mens den dyre messingen mest brukes på penere møbler.

Varm galvanisering er billig og beskytter godt.

El-galvanisert stål er glattere, men ikke fullt så solid.

Rustfritt stål holder til det meste - også seder og tre som er trykkimpregnert.

Messing koster mest og brukes spesielt på møbler og skuter.

Pulverlakkert stål brukes mest på skap og dører innendørs.

Runde eller skarpe hjørner

INNLAGTE BLAD. Runde hjørner er ikke til pynt - de er lettere å frese ned i treet.

Tidligere hadde hengslene ofte skarpe hjørner og var beregnet på å felles ned i treet med et hoggjern. I dag har snekkerne lagt fra seg hoggjernet lengst nede i redskapskassa, og gått over til å frese alt i stedet. Derfor har mange av hengslene runde hjørner i dag. Vil vi frese en fordypning som hengselet kan legges ned i, er det nemlig lettest hvis det har runde hjørner. Da skal du bare frese etter en mal, og da tar det bare få sekunder per hengsel.

Rette hjørner er lettest å felle ned med hoggjern.

Runde hjørner er lettest å felle ned med fresestål.

Samlet eller forskjøvet

FORSKYVNINGER. Små forskyvninger i bladhengselet har stor betydning.

Før du kjøper et bladhengsel, skal du se på det fra den ene enden.

På noen hengsler ligger de to bladene tett sammen, på andre ligger de noe fra hverandre, og på en tredje type ligger de forskjøvet til den ene siden.

Hengslene med forskjøvede blad gir mulighet for å legge døra et lite stykke inn bak framkanten - og døra litt inne i karmen.

Utgaven der de to bladene ligger tett sammen, kan ha den fordelen at vi kan montere hengslene uten å felle bladene ned i treet uten at de to delene som skal monteres blir liggende for langt fra hverandre.

Denne typen felles normalt ned i skap og dører.

Ligger bladene helt tett, legges bladene ofte utenpå platene.

Forskjøvede blad gjør det mulig å legge døra litt inn i skapet.

Til høyre eller venstre

ENSIDIGE. Hengsler passer ofte bare på en side.

Du må ofte velge side før du velger hengsel. For mens noen hengsler kan vendes til alle sider, er andre avhengige av tyngdekraften. Har dørhengselet en del med tapp og en del med hull, settes tappen på veggen, og den må peke opp, ellers faller døra ned. Døra kalles høyrehengslet hvis hengslene er til høyre når den åpner ut mot deg.

Venstrehengslet skapdør og høyrehengslet skapdør

Venstrehengslet dør og høyrehengslet dør

Rundt de svake kantene

GODT FESTE. Vinklede blad gir godt feste der kanten er for svak til å feste hengsler i. Når du skal henge ei dør på et skap, må hengselet ofte sitte på en kant som ikke er stabil nok til å feste noe i. Ei sponplate, ei plate av mdf - ja selv endekanten på massivt tre kan sjelden gi nok feste til et vanlig kanthengsel.

Her bruker du derfor hengsler som bøyer bladet rundt og forbi den svake kanten og inn på siden av plata der skruene kan få feste. Denne egenskapen fins på mange hengsler - og på begge bladene på mange skaphengsler.

Til serier og til deg selv

SERIEPRODUKSJON. Hengselet til seksjonsskap fins også i en gjør det selv-utgave.

De praktiske hengslene i de nye serieproduserte seksjons-skapene kan mye. Men de er altfor vanskelige å feste i skap som ikke lages av ferdige byggesett. Men heldigvis kan du få et hengsel med stort sett de samme egenskapene, og som er skapt til bruk i skap uten hull som er boret opp på forhånd.

I de serieproduserte skapene settes det skjulte hengselet i standardhull som er boret opp på forhånd.

Til det selvbygde skapet bruker du en utgave som ikke krever hull som er boret opp på forhånd.

Hengselet flytter omdreiningspunktet

FORSKYVNING. Ofte flytter hengselet omdreiningspunktet fram eller til siden.

De fleste av våre garderobeskap, kjøkkenskap og toalettskap kunne ikke åpnes hvis dørene svingte på helt enkle, flate bladhengsler.

Skapene sitter nemlig ofte ved siden av hverandre og har dørene sittende utenpå selve skapet - og det gir problemer. For bladhengselet må ha aksen (tappen) der bakkanten på døra møter yttersiden på skapet, og i samme øyeblikk du tar i døra, går den inn i nabodøra.

Det problemet løser vi ved å forlenge hengselbladet slik at det skyver aksen - og omdreiningspunktet - fram på forsiden av døra. Da kan døra åpnes innenfor bredden av skapet.

Teknikken med å forskyve omdreiningspunktet fins i mange hengsler - fra de fineste skaphengslene til tunge dørhengsler, og ofte forskyves punktet ikke bare fram, men også til den ene siden.

Her skyves omdreiningspunktet fram slik at døra kan åpnes innenfor skapbredden.

Ved falsede skapdører trekkes omdreiningspunktet litt inn fra yttersiden av skapet.

Er dørkarmen trukket litt tilbake i veggen, skyves aksen fram slik at døra kan svinge helt opp.

Et hengsel som bores inn i falsede dører flytter omdreiningspunktet inn til midten av skapveggen.

Døra skyves ut og vekk fra skapet

FRAMSKUTT. Ved å skyve døra til siden kan hengselet gi plass til å trekke ut skuffer.

Det virker kanskje som en overdrivelse når et hengsel er konstruert med seks aksler og et helt system av armer, men ved å skyve døra vekk fra skapet når den svinges opp, kan et hengsel sikre at skuffer og hyller bak døra kan trekkes fram fra skapet - uansett om dørene ligger inne i den faste delen av skapet eller utenpå.

Det skjulte hengselet skyver her ei skapdør som ligger utenpå ut og til siden - uten at døra kommer bort i naboskapet.

Samme hengsel oppnår samme effekt med døra som ligger inne i skapet.

Dette messinghengselet er skjult når døra er lukket, og elegant når den er åpen. Det svinger 180 grader opp - og koster 10 ganger mer enn hengselet over - så det er bare til fine og dyre skap.

Brede eller smale blad

BLADFORMAT. Du får godt feste ved å komme langt inn på dørsiden, men ofte må hengselet holde seg i kanten.

Det er ofte plassen som bestemmer hvor brede eller smale bladene på et hengsel kan være.

Hengsler med omtrent kvadratiske blad får gjerne godt feste i forhold til styrken på skruene og hengselet.

Men ofte må hengselet sitte på en smal kant, og den mest vanlige utgaven av bladheng-selet er nok kanthengselet.

Der materialene er spinkle og trenger støtte langs hele kanten, bruker vi ofte et pia-nohengsel som dekker hele eller det meste av kanten. Det er ellers ett av de meget få tilfellene hvor et hengsel opptrer alene!

De brede bladene griper godt inn over flata.

Kanthengslet må klare seg med å finne feste på de smale kantene.

Moderne systemhengsler

NOTHENGSLER. Mange dører og vinduer monteres i dag med hengsler i faste systemer.

Skal du skifte hengselet i et nytt vindu, er det i dag ofte bare en måte å gjøre det på: å finne den nøyaktige betegnelsen og så forsøke å finne maken.

Nesten alle nye dører og karmer er laget med noter i standardmål som hengsler og alle andre beslag passer inn i.

Det er praktisk, og det gir verken plass til feil eller improvisasjoner - om du da ikke setter deg riktig godt inn i systemene. Da er det til gjengjeld mange muligheter - for mange til at vi kan komme inn på det her!

Faste noter i rammer og karmer styrer nye serier av hengsler på plass.

Mange nye vinduer glir opp, ut og inn, og rundt i beslag som ikke ligner på de gamle hengslene i det hele tatt, men til gjengjeld utnytter de faste notene til det ytterste.

Fast eller til å dele

FLEKSIBILITET. Når hengslet kan tas fra hverandre, kan døra løftes av og på.

Alt fra spinkle skapdører til tunge dører i uthus er lettere å ha med å gjøre når de kan løftes av og på hengslene. Da kan du skru fast de to delene av hengslene hver for seg uten å måtte holde den tunge døra. Du kan løfte av vinduet og male det, og du kan løfte av døra når åpningen er for smal.

Det mest vanlige er at den faste delen av hengselet har en tapp, mens delen som sitter på døra, porten eller vinduet, har et hull som passer ned over tappen.

Blad- og skaphengsler fin-nes også med løs tapp, som gjør det lett å ta vekk døra uten å skru av hengslene.

Innvendige dører av den lette typen henger i dag ofte på innstikkhengsler, som skyves inn i et lite beslag på døra.

Stabler til ulike underlag

FOTFESTE. Den løse stabelen kan få godt feste i mange underlag.

Stabelen til et kraftig stabelhengsel produseres i flere former for at det skal være mulig å feste det i både mur, betong og tre.

En liten stabel i stabelhengselet kan bære hageporter og halvstore vinduer.

Den gjennomgående bolten i denne stabelen gir stabelhengselet ekstra stor styrke.

En større og kraftigere stabel klarer de tunge løftene.

Denne stabelen til innmuring gir god bæreevne i en murvegg.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Beslag