Byggeklosser for store gutter

Det er som å bygge med Legoklosser, men i en helt annen vektklasse, når vi lager små og store prosjekter av betongstein.

Intro

Det er gøy å bygge med betongklosser. Det er enkelt, det går fort, du kan prøve deg fram og du kan rive ned og bygge nytt – og du kan gjøre det akkurat så mange ganger du selv vil, for blokkene holdes på plass bare av sin egen vekt.

Som med ekte Legoklosser, er det ingen grenser. For store gutter er de 28 kg tunge betongklossene verdens beste leketøy i hagen. De kan nemlig ligge ute i all slags vær, og de tåler både varme, vann, vind og tørke.

Her lager vi fire prosjekter, til priser fra 600 til 5000 kroner. De bygges alle av klosser med målene 14 x 21 x 42 cm. Formatet er perfekt, fordi forholdet mellom sidene er 2:3:6. Da kan de lett flettes i hverandre – akkurat som Lego.

Veiledning

01
Bålsted på få minutter 6 Trinn

Bålstedet bygges opp i en sirkel. Det består av to lag blokker som legges forskjøvet, slik at blokkene holder hverandre på plass. Den lave konstruksjonen stiller få krav til underlaget, og blokkene kan fint settes direkte på en jordbakke eller en gressplen.

1

Legg ut et lag sand, og rett det opp med et rett bord eller et langt vater, slik at sanden ligger plan og helt vannrett.

2

Den første blokken plasseres, og du sjekker at den ligger vannrett i begge retninger. Her er et lite vater veldig kjekt å bruke.

3

Neste blokk settes overfor den første, med en avstand på 70,5 cm. De to blokkene rettes til, slik at de ligger parallelt og rett ut for hverandre.

4

Resten av 1. (grønne) lag settes med en fuge på 2-5 mm. Da er det også 70,5 cm mellom de øvrige blokkparene.

5

Neste skift (det blå) settes med steinene forskjøvet, slik at lagene binder hverandre i et såkalt halvforband.

6

Fyll 5-10 cm sand i bunnen, slik at underlaget ikke misfarges. Da kan du lett flytte eller fjerne bålstedet senere.

02
Høybed med duk i bunnen 6 Trinn

Høybedet bygges enkelt av blokkene. For å unngå at kulden får murene til å sprekke om vinteren, er det en fordel at blokkene ikke limes, men bare stables. Problemet med frost reduseres ytterligere ved å holde på jorden med fiberduk i stedet for plast.

1

Rett opp et sandlag, og legg den første rekken blokker med en fuge på 2-5 mm, slik at ujevnhetene i blokkene fanges. Sjekk at blokkene ligger vannrett.

2

Kontroller at hjørnene er rette. Sjekk jevnlig at blokkene flukter, mens det første laget - det røde på tegningen - legges ut.

3

Det neste (blå) laget legges en halv stein forskjøvet, slik at det blir forband mellom blokkene. Det binder blokkene sammen, så sidene ikke velter.

4

Høybedet fores med fiberduk, så vann ikke trekker ut jorden gjennom fugene. Duken skal gå helt ned i hjørnene.

5

Legg 3. lag (grønt) - igjen forskjøvet. Sørg for at duken ikke synes på utsiden, og at den ikke trekkes løs når jorden fylles i.

6

Skift lages ferdig, og jorden fylles i. Rett opp blokkene hvis de ligger litt skjevt. Sjekk at hjørnene er i lodd.

03
Hagegrill med vindskjerm 6 Trinn

Grillen kan bygges opp på mange måter. Derfor kan du lage den i forhold til størrelsen på risten du har, og etter hvor mye mat du vil lage om gangen. I denne utgaven ligger kullet en blokkhøyde under risten. Vindskjermen kan flyttes i forhold til vindretningen.

1

Ytterste ring i første lag legges. Som på de foregående prosjektene, rettes bunnen opp med sand. De første blokkene rettes opp så de er vannrette og i vinkel.

2

Neste skift settes slik at det dannes et forband mellom de to lagene.

3

Hulrommet i midten fylles med blokker - de grønne på tegningen. De settes på høykant. Dermed henger klossene i grillen enda bedre sammen.

4

I 4. skift legges blokkene midt på flaten. De danner bunnen, der grillkullet skal ligge under risten.

5

Det 5. laget (lilla på tegningen) er bare en ring som ligger rundt rommet der kullet skal ligge og brenne.

6

Det 6. (blå) laget består av fire blokker på høykant som skjerm mot vinden. Tenn opp, og legg risten på plass.

04
Kompostbinge med to rom 14 Trinn

Kompostbingen bygges med to rom, slik at det er enklere å vende (stikke) komposten underveis. Skillerommet betyr at noen skift legges uten forband. Bingen er solid likevel, fordi det bygges med forband igjen på oversiden.

1

Første lag i skilleveggen (grønt på tegningen) settes når bunnen er rettet opp. Rett til, slik at blokkene ligger akkurat vannrett i begge retninger.

2

Resten av blokkene i 1. lag (lilla) settes. Hjørnene rettes nøyaktig inn i vinkel. Husk en fuge på 2-5 mm, slik at små ujevnheter i blokkene kan fanges opp.

3

Kontroller jevnlig at blokkene flukter. Denne konstruksjonen er lengre og høyere enn de første, så vær nøye med å sjekke alt underveis.

4

Skift i skilleveggen settes med forband - det er altså bare to blokker.

5

Skiftet fortsettes i ytterveggene (rød). Til den ene siden med forband, til den andre må det bli uten forband.

6

Skift i skilleveggen (fortsatt grønt) settes uten forband - altså setter vi igjen bare to blokker.

7

I 3. skift (rødt) settes ytterveggen med forband hele veien rundt. I den enden de to første lagene ble satt uten forband, henger sidene nå godt sammen.

8

Skift i skilleveggen settes med forband, slik at den igjen rekker ut i ytterveggen og blir stabil.

9

Ytterveggen i 4. skift (lilla) legges. Nå lages forband i den siden vi tidligere måtte unnlate det - derfor må det utebli i den andre siden denne gangen.

10

Blokkene rettes opp underveis - det er umulig å rette dem når de først ligger under neste blokk. Husk å sikre at hjørnene står flott loddrette.

11

Det 5. og siste laget i skilleveggen settes med forband, altså igjen bare to blokker.

12

Skiftet (blått) fortsettes i ytterveggen, slik at det blir forband i den enden, men ikke den andre.

13

Og siste skift (blått) settes - og nå dannes det igjen forband hele veien rundt, så veggene står stabilt.

14

Bingen er ferdig, og skilleveggen er lavere, slik at det er lett å flytte kompost fra rom til rom.

Materialer

Bålsted

Diameter: Cirka 110 cm
Høyde: 2 skift (28 cm)
Antall blokker: 12
Pris: 600 kroner ved 50 kroner per blokk
Tillegg: Litt grus eller sand
Tillegg: Litt grus eller sand

Høybed

Lengde: 3½ blokk (147 cm)
Bredde: 2½ blokk (105 cm)
Høyde: 3 skift (42 cm)
Antall blokker: 30
Pris: 1500 kroner ved 50 kroner per blokk
Tillegg: Fiberduk, jord og planter
Tillegg: Fiberduk, jord og planter

Hagegrill

Lengde: 2 blokker (82 cm)
Bredde: 2 blokker (82 cm)
Høyde: 6 skift (91 cm)
Høyde: 6 skift (91 cm)
Antall blokker: 42
Antall blokker: 42 Pris: 2100 kroner ved 50 kroner per blokk
Tillegg: En grillrist og et askebrett

Kompostbinge

Lengde: 5½ blokk (231 cm)
Bredde: 3 blokker (126 cm)
Høyde: 6 skift (84 cm)
Antall blokker: 100
Pris: 5000 kroner ved 50 kroner per blokk
Pris: 5000 kroner ved 50 kroner per blokk

Tegning

Bålsted

Bålsted

Høybed

Høybed

Hagegrill

Hagegrill

Kompostbinge

Kompostbinge

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...