Hva er betong - og hvordan bruker man det?

Betong består av sement, sand og stein i et passende blandingsforhold, og betongtypen kan ha navn etter hvor store stein som brukes i blandingen. Sanden i betongblandinger er normalt fra 0- 4 mm i kornstørrelse.

Betong blandes med maskin

Du kan gjerne blande små betongmengder for hånd i en trillebår, hvis det for eksempel bare er snakk om en stolpe som skal støpes fast i bakken. Men til større konstruksjoner brukes en blandemaskin.

En betongblander er den mest vanlige til gjør det selv-bruk. Den kan minne om et overdimensjonert gulvspann, som dreier rundt slik at sement, sand/stein og vann blandes godt. Til slutt kan den ferdige blandingen vippes ut av blanderen.

Bruker du en betongblander, skal du begynne med å fylle i litt vann. Deretter fyller du i støpesand/stein og sement. Til slutt heller du i resten av vannet.

Når alle ingredienser er fylt i blandemaskinen, skal den jobbe i minst 2 minutter før betongen er klar til bruk.

Betong kan leveres fra bil

En betongblander kan du leie for cirka 200 kroner dagen. De rommer ofte rundt 100 liter betong, men kan være både mindre og større.

Et kjellergulv med cirka 2,5 kubikkmeter betong vil koste rundt 3000 kroner. Du kjøper sement i et byggvarehus, nødvendig mengde støpesand/stein i et grustak og leier deg en blandemaskin i et par dager.

Får du tilsvarende mengde levert ferdig fra bil, koster det gjerne det dobbelte. Fordelen med levering fra bil, er at du kan få transportert betongen rett inn på gulvet, enten med en pumpe eller et transportbånd. Noen ganger koster dette ekstra.

Betongen krymper

Når betongen herder, skjer det en kjemisk reaksjon som utvikler varme.

Når vannet fordamper, krymper betongen litt, og du klarer ikke å unngå at det blir små sprekker. Dette kan du til en viss grad unngå ved å legge et armeringsnett i betongen.

Et armeringsnett av 6 mm stål har en maskestørrelse på 15 x 15 cm. Armeringen binder betongen sammen og gjør at krympesprekkene blir mindre og jevnere fordelt.

Større betongflater deles opp

Betongen skal ikke støpes i for store flater uten mulighet for at den kan bevege seg litt – det vil si utvide seg og trekke seg sammen.

Når du støper gulv i forskjellige rom i en vanlig bolig, er dette som regel ikke noe problem, fordi rommenes størrelse begrenser betongplatens størrelse. Men hvis du for eksempel skal støpe gulv i en lang, smal gang, kan det være en fordel å lage en såkalt ekspansjonsfuge, og dermed dele opp gulvet i mindre enheter.

Legg en masonittstrimmel på høykant mens du støper, slik at gulvet i gangen bliver delt opp i to like store flater. Når gulvet er tørt, kan strimmelen fjernes, og mellomrommet fuges med en elastisk fugemasse.

    Akkurat nå leser andre ...