1. Bruk kun fugeskum som isolasjon.
  1. Bruk kun fugeskum som isolasjon.

Skum kan ikke bære eller holde noe. Det kan supplere karmskruer og kiler, og hjelpe dem med å holde på plass en dør, men skummet kan ikke erstatte dem.

2. Bruk kun skum der du kan se hva du gjør. Det krever stor erfaring å forutsi hvor mye, hvordan og hvor skummet vil spre seg ut.

3. Legg skum i små porsjoner. Fyll heller opp fugen i flere kontrollerte omganger, enn å satse på at du kan forutsi hvor mye skummet utvider seg.

4. Gi alltid skummet fukt å jobbe med. Ved først å fukte overflatene, sikrer du at skummet utvider seg raskt og jevnt, og herder riktig. Det sikrer at isolasjonsevnen blir som planlagt, og du risikerer ikke at skummet utvider seg etter at du har forlatt det.

5. Bruk en pistol. Du kan kjøpe skum på engangsbokser med egen tut, men det er mye bedre å kjøpe bokser som kobles på en pistol. Med den kan du plassere skummet på riktig sted, og det er enklere å forutse den endelige størrelsen. Pistolen tjener seg raskt inn, for du kan bruke boksen til forskjellige oppgaver fordelt over flere måneder.

6.Dekk det herdede skummet helt lystett til. Solas UV-stråler bryter med tiden ned fugeskum, til det blir som fin sand.

7. Vern deg selv. Bruk alltid hansker og vernebriller, så du ikke får skum i øynene, og slik at du ikke må kjempe for å fjerne herdet skum fra hendene. Er du en sjelden gang nødt til at bruke skum med isocyanat, så husk en effektivt ansiktsmaske – en vanlig hvit støvmaske er lang fra et tilstrekkelig vern.

Last ned artikkelen og se hvor du skal skumme og hvor du ikke skal skumme. Du kommer nemlig til å slite om du begynner å bruke byggeskum på de feil stedene. Vi viser også hvordan du kan isolere og stoppe støy ved å skumme døren utvendig og innvendig.