SKUM HER!

Byggskum er et fantastisk materiale, når du bruker det riktig, til riktige ting – og når du bruker skum som ikke skader helsen.

Byggskum er smart, raskt og effektivt. Har du satt en ny dør i veggen, er det ingenting som kan isolere så raskt mellom veggen og karmen som byggskum. Du spruter skummet inn i fugen, der det blåser seg opp og fyller fugen effektivt med isolerende masse.

I yttervegger skal du ha litt bedre styring på skummet for å bruke det rundt en dør, for du skal ha plass til å tette fugen på begge sider. Men det er fortsatt raskt og effektivt, selv om det ikke kan erstatte skruer. Skum er også en rask løsning til å tette enkelte sprekker i sokkelen fra innsiden.

Ny, sikker type skum

Vi har alltid vært forsiktig med å vise bruk av skum i bladet. Men det nye isocyanatfrie byggskummet kan brukes uten noe særlig verneutstyr, og det utvider seg mer forutsigbart og behersket enn forgjengerne, så det er et skum vi tror på. Følger du rådene her, kan du trygt skumme i vei.

Slik skummer du en utvendig dør

Byggskum isolerer raskt rundt ytterdører, men du skal sørge for å sikre plass til de avsluttende fugene.

Det mest opplagte stedet for gjør det selv-ere å bruke byggskum, er rundt vinduer og utvendige dører. Her er skummet med på å støtte karmen og danne fuger som lever opp til moderne energikrav.

Men du skal mestre ditt skum når du lager fugen. Du må nemlig sikre plass til avslutningene: inne en lufttett avslutning, så det ikke trenger inneluft ut i veggen, ute en fuge som stopper vind, fukt og lys.

Ingen snarveier finnes, for det er nesten umulig å skape plassen ved å skjære vekk herdet skum.

Veggen rengjøres nøye. Rester av gamle fuger fjernes, og etter å ha kostet av, støvsuger du stedet, slik at du har 100 prosent støvfrie flater og er sikker på optimal vedheft.

Flatene fuktes med en sprayflaske eller lignende, når karmen er klosset opp og satt fast med karmskruer.

Første stripe skum legges som en tynn, jevn pølse midt i fugen hele veien rundt. Boksen ristes godt før bruk. Pass på at skummet holder seg godt inne i fugen i begge sider.

På innsiden bygges det opp en tett fuge med fugebakstopp og byggfugemasse. For å sikre plass til det, legger du kun skum på den første stripen i så små mengder, at du har plass til å bygge opp den tette fugen.

Så skummer du på yttersiden. Også her fyller du bare på litt i første omgang.

Siste stripe skum legges så forsiktig at skummet, etter å ha utvidet seg, gir deg 15-20 mm luft til en avsluttende fugemasse eller mørtel, som beskytter det mot fukt og lys.

Slik skummer du en innvendig dør

Byggskum stopper effektivt støy og trekk ved en innvendig dør, og jobben er enkel, for du skjærer bare vekk overskytende skum.

Vil du ha en dør til å lukke effektivt mot støy mellom to rom, er det en god idé å skumme rundt den. Skummet hjelper skruene å holde den fast, og det isolerer effektivt mot støy.

Det er også en enklere oppgave å løse med skum enn en utvendig dør, der du skal sikre plass til avsluttende fuger. Inne dekker du bare skumfugen med karmlister, så her er det helt i orden at skummet bobler litt ut fra fugen. Når det er herdet, fjerner du bare det overskytende med en kniv.

Sidene i fugen fuktes med en sprayflaske e.l., slik at skummet får vann til den kjemiske prosessen og utvider seg optimalt. Alle flater skal være rene for å kunne skape en god vedheft.

Legg en tynn pølse av skum inn i fugen. Husk å riste boksen godt. Her har vi satt på karmlistene på den ene siden, og kan fylle opp fra den andre. Alternativt legger du først en stripe midt i fugen.

Fugen skummes opp, til det mangler 1 cm eller mindre. Skum i flere omganger, i stedet for å sløse med skummet.

Det herdede skummet skjæres til. Sett et nytt blad i hobbykniven, og skjær det jevnt med karmen og veggen uten å skade dem.

Fugen dekkes med en karmlist. Rundt den innvendige døren tetter skummet alene nok. Det er ingen problemer med temperaturforskjell og fukt; skumfugen skal bare beskyttes mot sollys.

Et perfekt skum for ikkespesialister

Du finner fem typer skum i byggvarehusene, men du bør alltid gå etter det som er uten isocyanater, og som kan brukes uten mye verneutstyr og kunnskap.

Som gjør det selv-er er valget veldig enkelt når du skal plukke blant alle boksene i byggvarehuset. Du tar det moderne isocyanat frie byggskummet i en boks som skal skrus på en egen skumpistol.

Den første og helt åpenbare fordelen ved isocyanatfritt skum, er at du kan bruke det med bare vernebriller og hansker. Ved alle andre typer bør du beskytte deg bedre, med både hansker, vernebriller og ansiktsmaske - og tenke på at de profesjonelle bare bruker skummet med spesialkurs i ryggen.

Den andre fordelen ved det isocyanatfrie byggskummet, er at det utvider seg mindre eksplosivt og mer forutsigbart - særlig når du bruker det sammen med en skumpistol, som lar det ekspandere litt på veien ut. Risikoen for å vri en dørkarm skjev er ikke like stor, og i tillegg er det herdede skummet mer elastisk.

Fire klassiske typer skum

Hvis du en dag står med en annen type skum, er det i så fall en av fire typer: 1-komponent PU-montasjeskum er det klassiske byggskummet. Det er billigere enn det isocyanatfrie skummet, men krever større kunnskap og sikkerhet. 2-komponent brannskum kjenner vi ved at det hemmer brann. I kyndige hender tetter det for eksempel trygt rundt rør i etasje skiller. Vinterskum brukes ved temperaturer under 5 grader, og brønnskum tåler vann og brukes bl.a. til å skjøte brønnringer.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Materialer