Guide: Fugemasser

Du vil unngå mange feil ved å velge riktig fugemasse til jobben. Det gjelder alt fra små irritasjoner, til store og dyre katastrofer. Hører du til dem som kaller alle patroner for “silikon”, blir du raskt klokere ved å lese denne lille guiden for fugemasser.

Glem alt om navn, bilde og andre fargestrålende omstendigheter på forsiden av patronen, når du skal velge en fugemasse blant de mange i hyllene i byggvarehuset. Navnene kan variere, selv om innholdet er det samme, og under stort sett samme navn, kan det finnes vidt forskjellige produkter, med vidt forskjellige egenskaper.

For å treffe det rette valget, skal du i stedet lese hva fugemassen består av på baksiden av patronen. Det forteller deg mye mer nøyaktig hva du kan forvente av fugemassen i den gjeldende patronen, hvor du kan bruke den og hvordan du lager de beste og mest holdbare fugene med den.

Det krever at du vet litt om fugemasser. Men med denne artikkelen for hånd, er du i veldig god stand til å treffe det rette valget. Ikke bare er du sikker på å finne riktig fugemasse til en bestemt oppgave. Du bruker heller ikke penger unødvendig, hvis du klarer jobben like bra med den halve patronen du har fra før. Du velger bare ut fra de egenskapene fugen krever.

5 typer fugemasse, delt opp etter innhold

I denne guiden møter du de fem typene fugemasse du alltid bør skille mellom. Typene er definert av det stoffet de er basert på: silikon, akryl, MS-polymer, polyuretan og bitumen.

Innenfor hver av disse, finnes små og store forskjeller. Selv om de er ment for en spesiell oppgave, kan du ofte bruke dem fritt ut fra typen. Har du f.eks. en “malefugemasse” stående, er det en akrylmasse som du fint kan bruke i lydfuger. Omvendt er det viktig å kjenne produktets begrensninger, f.eks. at bare spesielle fugemasser er harde nok til et skipsgulv.

Generelle tips om fugemasse og om å fylle opp fuger riktig

 • Fugemasse bør oppbevares tørt og kjølig, men frostfritt.
 • Tett igjen tuben etter bruk. Legg f.eks. en lufttett teip i spissen.
 • Skjær spissen på patronen med et skrått snitt, slik at åpningen passer til bredden på fugen, og kan varieres ved å vri pistolen.
 • Dekk til med maskeringsteip på begge sider før du fuger.
 • Elastiske fuger skal være tynnest på midten (rundt bakstopp).
 • Plastiske fuger skal være kvadratiske (flat fugebunn).
 • Bruk en fugepinne til å trykke fugemassen helt tett ned mot bakstoppen når du bygger opp elastiske fuger.
 • Bruk fugepinne, fugebrikke eller sparkel til å glatte fugen.
 • Bruk glittevæske i stedet for såpevann, da kan du etterfylle.
 • Sett en brukt (full) spiss på den nye patronen for å unngå svinn.
 • Ikke-herdede rester av fugemasse kastes som kjemisk avfall.

1. Akrylfugemasse

Akryl gir en vannoppløselig fugemasse, som kan overmales. Den er lett å jobbe med, og ofte ganske billig. Det gjør den populær til fuger og forseglinger innendørs. Selv om den etter hvert blir fast som de elastiske massene, regnes den for plastisk, og duger ikke i krevende fuger.

Karakteristikk

Akrylfugemassen er bygget på akryldispersjon. Det gir en énkomponent, vannoppløst fugemasse, som ikke krever noen sikkerhetsforanstaltninger.

Den herdede akrylfugen er såkalt plastoelastisk.
Det plasserer den i familien av plastiske fugemasser, selv om den med tiden tørker opp til en gummiaktig masse med begrensede elastiske egenskaper.

Akrylfugemasse kalles ofte for malefuge, fordi den egner seg veldig godt til å tette sprekker og hull i forbindelse med malings-arbeid.

Men akrylfugemasse egner seg også godt til andre forseglinger og fuger innendørs i tørre rom - så lenge de ikke skal leve opp til harde krav om tetthet eller tåle store bevegelser.

Typisk bruk

 • Forsegling av sprekker og hull før du maler
 • Lydisolerende fuger i skillevegger og andre konstruksjoner
 • Ikke-krevende konstruksjonsfuger mellom forskjellige bygningselementer innendørs

Egenskaper

 • Plastisk (plastoelastisk)
 • God vedheft til de fleste byggematerialer
 • Herder når vannet fordamper
 • Kan overmales
 • Ganske “pirkesikker”, når den har fått god tid til å herde
 • Tåler ikke konstant vannpåvirkning
 • Under fugingen fjernes akrylfugemasse lett med vann

Finnes særlig under disse navnene

• Malefuge • Akrylfugemasse • Akryltetningsmasse • Malerfinish • Mester Akryl • Akryl Basic • Akryl Bygg • og lignende

Holdbarhet

I en uåpnet tube, holder akrylfugemassen seg frisk i minst 2 år. Hvis du lukker en åpnet tube godt og lufttett, og oppbevarer den tørt, kjølig og frostfritt, kan du gjenbruke massen i opp til et år.

2. Silikonfugemasse

Silikon er for mange blitt synonymt med fugemasse - uansett hva patronen inneholder. Dette er selvsagt feil. Men selv om særlig MS-polymer har presset silikonefugemassene litt ut, er silikonens smidige og glatte vann-og smussavvisende overflate uovertruffen.

Karakteristikk

Silikonfugemasse er veldig elastisk, både som gammel og ny fugemasse. Gammel, fordi både de eddikesyreholdige og de syrefrie fuktherdende typene har eksistert i mange år, og de brukes fortsatt til mange formål. Ny, fordi også silikonfuge­ massene stadig utvikles. De nyeste typene er vannbaserte, slik at de kan fjernes med vann før de er herdet. I stedet for å herde ved fukt, som de eldre typene, størkner silikonen i de nye typene ved at vannet fordamper. I herdet tilstand har alle typer silikonfugemasse stort sett samme egenskaper. Men vær oppmerksom på at f.eks. ikke alle typer kan brukes til akvarier.

Typisk bruk

 • Fuger og forsegling i våte miljøer. I våtsone er det et krav å bruke silikon
 • Fuging og tetting rundt sanitære installasjoner, vasker og andre våte miljøer
 • Liming og fuging av glass
 • Høyelastiske konstruksjonsfuger, inne og ute, som ikke males

Egenskaper

 • Høyelastisk
 • Særdeles god vedheft til de fleste materialer
 • Fuktherdende (eldre typer) eller avdamping av vann
 • Kan ikke overmales
 • “Pirkesikker” etter herding
 • Tåler konstant vannpåvirkning - men ikke konstant fukt
 • Fjernes før herding med aceton eller vann, alt etter type

Finnes særlig under disse navnene

• Silikon • Sanitærsilikon/fuge • Byggsilikon • Våtromssilikon/fuge • Glassilikon • Gjør det selv­fuge • Akvariesilikon

Holdbarhet

2 år i uåpnet patron, tørt og frostfritt. Etter åpning, opp til 1 år.

3. Ms-polymerfugemasse

Polymerfugemassene kombinerer det beste fra silikon- og polyuretanfugemassene. Derfor er den elastiske MS-fugen i ferd med å overta en stor del av oppgavene deres. Gode elastiske egenskaper, ingen farlige stoffer, god vedheft til de fleste materialer, værbestandig og fin å male over.

Karakteristikk

MS-polymerfugemasse er en veldig elastisk gummifugemasse, som kleber godt til de fleste overflater. Den kan brukes til nesten alle typer konstruksjonsfuger, bevegelsesfuger og forseglinger - og den høye klebeevnen gjør også mange av MS-fugemassene velegnet som bygglim. Fugemasser basert på MS (modifisert silan) -polymer eller hybridpolymer herder ved kontakt med luft fuktigheten uten å avgi farlige damper, og krever ingen spesielle forholdsregler under arbeidet. Den må ikke forveksles med PU­fugemassene (polyuretan), som avgir isocyanatdamp.

Typisk bruk

 • Fuger og forsegling av de fleste materialer inne og ute
 • Til bygg- og konstruksjonsfuger, der du ønsker en elastisk overmalbar fuge, også til veldig krevende oppgaver
 • Til liming, der du ønsker en fleksibel/seig forbindelse

Egenskaper

 • Høyelastisk
 • Særdeles god vedheft til de fleste materialer
 • Fuktherdende
 • Kan overmales. Noen typer kan slipes
 • “Pirkesikker” når den er herdet
 • Lang holdbarhet inne og ute
 • Rengjøring før herding med whitespirit eller terpentin

Finnes særlig under disse navnene

• MS­fugemasse • Byggfug • Gulvfuge • Teknikkfuge • Marinfuge • Multifug - og lignende

Holdbarhet

Uåpnet 1 år. Husk å sjekke holdbarheten på tuben når du kjøper. Fugemassen herder ved kontakt med luftfuktigheten. Når den har vært åpnet, er prosessen startet. Oppbevarer du den helt tett og tørt, kan du med litt hell bruke av den i et par måneder.

4. Polyuretanfugemasse

PU-fugemasse gir en sterk, seig og elastisk fuge, som er værbestandig og vannfast. Brukes til krevende fuge- og limeoppgaver. I dag finnes bare noen få PU-fugemasser, fordi langt mindre miljø- og helseskadelige typer som MS-polymerfugemasser har avløst dem.

Karakteristikk

PU er en forkortelse for polyuretan. Akkurat som MS-polymer, herder fugemassen ved kontakt med luftfuktighet. I det hele tatt ligner de to typene hverandre i egenskaper og bruk. Den store forskjellen er at PU-fugemassene avgir isocyanatdamper mens de herder. Det er ikke mye, men nok til at ventilasjon er påkrevd under arbeidet, og inntil fugen er herdet. Det anbefales også å bruke hansker som beskytter huden. Der det kreves spesiell høy styrke, og ikke minst klebeevne, sverger noen produsenter fortsatt til PU-fugemassens veldokumenterte egenskaper.

Typisk bruk

 • Krevende fuger og forsegling av de fleste materialer ute
 • Bygg- og konstruksjonsfuger, der man ønsker en høyelastisk og overmalbar fuge
 • Til krevende limeoppgaver med en fleksibel limfuge

Egenskaper

 • Høyelastisk
 • Særdeles god klebeevne
 • Fuktherdende (avgir isocyanat under herding)
 • Kan overmales
 • “Pirkesikker” etter herding
 • Lang holdbarhet i de fleste miljøer
 • Fjernes med terpentin eller aceton før den er herdet

Finnes særlig under disse navnene

• PU-fugemasse • Byggfuge • Flexfuge • Teknikkfuge • Marinfuge • Limfuge - og lignende

Holdbarhet

Varierende, så sjekk alltid beskrivelsen på patronen.

Fordi fugemassen herder ved fukt og varme, skal patronen lagres tørt og kjølig. Regn med at den kan brukes inntil 6 måneder etter åpning.

5. Bitumenfugemasse

Fugemasser basert på bitumen, er en gammel plastisk type. Bitumen er et restprodukt fra raffnering av råolje. Fugemassen, ofte betegnet “Mastic”, var blant de første gummifugene til moderne bygg. I dag er den myke oljemassen stort sett avløst av elastiske fugemasser.

Karakteristikk

Fugemasser basert på bitumen er plastiske eller termoplastiske. Bitumen er et restprodukt fra raffinering av råolje. Når den brukes til fugemasser, er den modifisert på forskjellige måter for å oppnå ønskede egenskaper. Ofte har den en tynn hinne på den ferdige fugen, som kan overmales, mens massen forblir myk og plastisk under hinnen og bare tørker sakte. Bitumen er ikke “pirkesikker”. Brukes den som fugemasse, bør fugen dekkes med en list eller noe annet som beskytter den mot nysgjerrige fingre, fugler og andre små og store angrep.

Typisk bruk

 • Tetter, limer, fuger og reparerer takbelegg
 • Reparasjon og utskifting av gamle bitumenholdige fuger
 • Beskyttede fuger, der du ikke kan komme til for å lage en korrekt elastisk fuge, som er mer avhengig av et bakstopp

Egenskaper

 • Plastisk
 • Hefter godt på de fleste byggematerialer
 • Danner en hinne i løpet av et døgns tid, men forblir myk og klebende under hinnen
 • Kan overmales
 • Ikke “pirkesikker” (bør beskyttes mekanisk)
 • Tåler ikke konstant vann eller UV-lys
 • Rengjøring med mineralsk terpentin, både under arbeidet og etterpå, fordi den ikke herder

Finnes særlig under disse navnene

• Bitumen • Mastic • Taklim • Taktett

Holdbarhet

Beskrivelsen på patronen vil høyst sannsynlig love en holdbarhet på to år, men bitumenmassen kan brukes mye lenger hvis du bare oppbevarer den tett lukket, tørt og kjølig.

Hva betyr ordene?

På fugepatronene, i bruksanvisninger og her i bladet vil du møte mange faguttrykk fra fugemassenes verden.

Her får du en kort forklaring på de vanligste faguttrykkene.

Elastisk

Den ferdigherdede fugen kan i årevis igjen og igjen bli strukket og klemt, og hver gang finne tilbake til opprinnelig form, såfremt bevegelsen foregår innenfor grensene fugemassen garanterer.

Plastisk

Den ferdige fugen kan gi seg, men vil mer eller mindre beholde den nye fasongen - altså som tyggegummi, ikke som en strikk.

Termoplastisk

Den ferdige fugen blir mykere og mer flytende når den varmes opp, og mer fast når temperaturen faller.

Forsegling

Fugen lukker sprekker og hull kosmetisk, men ikke garantert tett.

Funksjonsfuge

Fugen lukker ikke bare kosmetisk, men også så tett at den har en konstruksjonsmessig funksjon.

Pirkesikker

Fugen blir så hard at nysgjerrige fingre og dyr sjelden skader den.

Tørke- eller herdetid

Den tiden fugemassen bruker på å tørke eller herde.

Minimumstemperatur

Den laveste temperatur for når fugemassen kan legges og herde.

Trekantfuge

En fuge - eller mer riktig en forsegling - som limer både i sidene og i bunnen, og derfor ikke opptar store bevegelser.

De viktigste egenskapene

Fugemassers evne til å strekke seg, oppgis som prosent av den bredden den herder i. Jo bredere fugen er, desto mer bevegelse kan den gjeldende fugemassen oppta - og fortsatt bevare både grepet og evnen til å finne tilbake til opprinnelig form.

Skjemaet viser blant annet hvor store bevegelser de fem grunntypene av fugemasser normalt kan fange.

Enkelte oppgaver krever helt spesielle fugemasser

De fem mest vanlige fugemassene er hver for seg veldig allsidige. Totalt sett dekker fugemassene de fleste oppgaver. Men noen oppgaver krever en spesiell fugemasse. Det er ikke superfugemasser som klarer alt - men fugemasser som kun egner seg til spesielle oppgaver.

Silikon til akvarier

Skal du bygge eller tette et akvarium eller et terrarium, bør du bruke en silikonfugemasse laget spesifikt til formålet. Klebeevnen skal være veldig høy, og fugemassen skal ikke kunne forgifte fisk eller dyr. Til gjengjeld kan du bruke akvariefugemasse til alle mulige andre glassoppgaver.

Gulvfugemasse

Vil du legge et skipsgulv med brede fuger, som er lukket med fugemasse, skal du bruke gulvfugemasse spesielt egnet til formålet. I tillegg til å ha en god klebeevne og stor slitestyrke, skal den herde så hardt at den kan slipes og lakkeres. Finnes både som MS-polymer og PU.

Silikon til våte og fuktige omgivelser

Til bad, kjøkken og andre innendørs våte miljøer, bruker vi silikon, fordi den er lett å holde ren. Men det skal være silikon som er tilsatt stoff som hemmer mugg og sopp, hvis du da ikke alltid rekker å tørke fugen tørr selv. Silikon som er fuktig - altså utsatt for vann og oksygen samtidig - angripes av sopp, som trives på det organiske innholdet.

Den viktige bunnen under fugen

Bevegelsesfuger mellom bygningsdeler som skal kunne bevege seg i forhold til hverandre, kan bygges opp av både en plastisk og av en elastisk fugemasse - men du kan ikke bare presse fugemassen ned i sprekken.

Elastisk fuge med rundt bakstopp

Plastisk fuge med rett bakstopp

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Fugemasse