Så lett får du en glatt vegg

I stedet for å sparkle eller pusse ujevne vegger er det mye lettere og raskere å lime gipsplater direkte på veggen. Det kan du gjøre for bare 80 kroner kvadratmeteren.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
80 kr/m

Intro

En gang var det svært populært å behandle veggene i for eksempel en kjellerstue med strukturmaling eller strukturpuss, påført med en grov skumrull. Nå har det gått mange år, og mange har gått lei av de ujevne veggene, ikke minst fordi det så lett samler seg støv på dem. I tillegg er de vanskelige å rengjøre. Her viser vi hvordan du kan få disse veggene glatte igjen.

Gipsplater er løsningen

Noen har sikkert vært inne på tanken å slipe vekk de verste ujevnhetene og deretter helsparkle veggen. Men i dette tilfellet var det vanskelig. Malingen som var brukt til strukturen, var så hard at det ville blitt et langvarig og omstendelig arbeid.

LES OGSÅ: Gipsplater: Velg riktig gipsplate

I stedet lot vi strukturpuss være strukturpuss, og kledde hele veggen med gipsplater. En lett og rask metode.

Vi brukte 13 mm tykke gipsplater med forsenkede sparkelkanter. De fås som 90 cm og 120 cm brede plater. Valget falt på de smale platene som er lettere å håndtere. Til gjengjeld gir de flere skjøter som må sparkles.

Krav til veggen

Gipsplater kan stort sett limes på alle typer vegger, bare de er rene, tørre og faste. Er ikke overflaten fast, sitter ikke festemiddelet du bruker så godt. Her bruker vi gipsmørtel.

Hvis en del av veggen er glatt, kan du forberede den ved å påføre et lag tynt utblandet flislim, som påføres med en murkost. Da sitter platene.

Veiledning

01
Forberedelser 4 Trinn

Det første vi må gjøre er å få en elektriker til å vurdere om brytere og stikkontakter kan demonteres og monteres på igjen utenpå de nye gipsplatene uten problemer og på lovlig måte. Ellers må elektrikeren forberede installasjonen.

Eventuell tapet må fjernes, og løs puss og lignende må skrapes av. Svak puss eller andre svært sugende overflater overstrykes med en primer.

Legg merke til at det kan være vanskelig å få limet til å sitte på områder som er svært glatte, for eksempel på malte overflater. Lag eventuelt en limprøve med en gipsplatebit. La den tørke til neste dag, og kontroller om den sitter godt fast.

1

Karmlistene og gulvlistene fjernes. Gjør du dette forsiktig, kan de brukes om igjen når gipsplatene er montert. Ellers er det en god anledning til å bytte ut slitte lister. Brytere, stikkontakter og lignende demonteres.

2

Karmlistene rundt dørene brytes av med et brekkjern. Kanskje kan de brukes om igjen dersom de monteres på lister.

3

Er det områder der tapetet har løsnet, skal det skrapes av. Det skal ikke være noe løst underlag for gipsmørtelen vi bruker til å feste platene med.

4

Bruk en betongstein til å slipe vekk de største ujevnhetene. Da kan gipsplaten komme tettere inntil veggen, og det blir ikke bruk for så mye gipsmørtel.

02
Platene monteres 7 Trinn

Verktøy

Spar tid i hjørnene. Med et spesielt festeverktøy - enten en såkalt Clinch-on (ca. 600 kr) eller tilsvarende verktøy fra gipsplateleverandøren - kan du raskt feste hjørne beskyttere på gipsplatene. Da slipper du å bruke skruer. Click-on er et Stanley-fabrikat (www.stanleyworks.no).

Montering av gipsplater skjer ved at vi legger klatter av gipsmørtel på baksiden av gipsplatene. Etterpå trykkes de fast mot veggen – og vips ... veggene kan rettes opp slik at de blir helt rette og i lodd. Etterpå overflaten klar til sluttbehandling med tapet, glassfilt eller maling.

Størrelsen på klattene med gipsmørtel kommer an på underlaget. På en relativt rett vegg kan klattene være små og konsistensen tynn. På en svært ujevn vegg må klattene være større, og konsistensen stivere. Gipsplatene kan monteres med en avstand på opp til 2,5 cm til underlaget.

1

Platene skjæres til slik at det er litt luft mot gulvet og taket. De skal være cirka 10-15 mm kortere enn høyden på rommet. Skjær gjennom ytterpappen med en hobbykniv. Brekk platen bakover, og skjær helt gjennom pappen fra baksiden.

2

Legg klatter av gipsmørtel på baksiden av platen med 20-30 cm avstand. Mørtelen må brukes innen en halv time. VIKTIG! Når du blander et nytt spann med gipsmørtel, skal det ikke være rester i spannet. Det reduserer herdetiden.

3

Trykk platen inn mot veggen. Gipsmørtelen bør ha så fast konsistens at klattene ikke renner nedover plata når den reises på høykant.

4

For å støtte platen nederst kan du skyve inn plastkiler eller klosser midt under den. For å slå gipsplaten på plass bruker du en treplate med håndtak som underlag. Du skal ikke slå direkte på gipsen.

5

Kontroller ofte med et langt vater at platen er helt rett og i lodd. Når den neste plata er montert, snus vateret vannrett, slik at du kan kontrollere at platene er i nivå.

6

Lim eventuelt fast en strimmel av gipsplaten i vindusutforingen. Mot hjørnet skal både veggplaten og utforingsplaten hellimes. Dagen etter kan du sette på en hjørnebeskytter.

03
Karmlister 2 Trinn

For å gjøre arbeidet så billig som mulig kan karmlistene og gulvlistene brukes om igjen – hvis du greier å demontere dem uten at de blir ødelagt. Men de nye gipsplatene har gjort veggen tykkere slik at det er nødvendig med en ekstra list mellom gipsplaten og dørkarmen.

På tegningen til høyre viser vi et eksempel på hvordan de nye karmlistene kan bygges opp.

1

Begynn med å måle avstanden fra gipsplaten inn til dørkarmen. Monter en list på karmen. Listen trekkes noen millimeter inn fra kanten på karmen og festes med spiker eller skruer.

2

De gamle karmlistene kan ofte brukes om igjen. Pass på at du ikke legger de to loddrette listene for langt fra hverandre. Ellers kan du risikere at den vannrette listen over døren ikke blir lang nok.

04
Etter monteringen 3 Trinn

1

Skjøten blir sterk hvis gipsplatene monteres med en sprekk på cirka 2 millimeter mellom platene. Her bruker vi en strimmel selvklebende armeringsteip over skjøten. Armeringspapir kan også brukes.

2

Trykk sparkelmassen godt inn i sprekken. Trekk av det overskytende med sparkelen. Bruk minst to omganger med finsparkel. Slip lett til slutt, men først etter at sparkelmassen er helt tørr. Bruk slipepapir på trekloss.

3

Etter sparkle- og slipearbeidet grunner vi platene. Her avslutter vi med maling.

Materialer

13 mm gipsplater:
• 90 cm brede gipsplater

Dessuten:
• Gipsmørtel
• Hjørnebeskyttere
• Armeringsteip eller armeringspapir
• Sparkelmasse til gipsplater
• Grunning/primer og eventuell maling, tapet
• Utforingslister ved dørene

Tidsforbruk

Cirka to dager pluss tørketider for et mindre rom.

Pris

Cirka 80 kroner per kvadratmeter.

Vanskelighetsgrad

Det krever stor nøyaktighet å få platene i nivå i skjøtene.

Tegning

De nye karmlistene

Slik vil et snitt gjennom døren/veggen normalt se ut etter at gipsplatene er montert med gipsmørtel på veggen. Mål avstanden fra yttersiden av gipsplaten og inn til karmen. Velg en høvlet standardlist som er så nær dette som mulig. Det kan være ei 21 x 21 mm eller 15 x 21 mm list. Karmlistene monteres utenpå.

De nye karmlistene

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykkertpistolen

I denne videoen lærer du om dykkertpistolens funksjoner og innstillingsmuligheter. Pistolen er til stor hjelp ved en lang rekke oppgaver, der du gjerne vil spikre raskt og med en hånd ledig til å holde på emnet, for eksempel ved montering av fotlister, karmlister, taklister, spikerslag og panel.

Video

TEKNIKK: Deling av gipsplater

Med en skarp hobbykniv er jobben rask og enkel

Video

TEKNIKK: Skjøting av gipsplater

Selvklebende glassfibernett gjør skjøten sterk

Video

TEKNIKK: Utforing på karm

Med tynne lister får du karmen i plan med veggen

Video

TEKNIKK: Montering av karmlister

Med dykkert blir hjørneskjøten helt tett

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...