En fuge gjør taket av liggende kledning tettere.

PROBLEM:

Jeg skal bygge et vedskjul, og vurderer å kle taket med vanlig liggende kledning. Men jeg møter litt skepsis rundt om, når jeg forteller om det, særlig med tanke på vanntetthet. Det er kanskje ingen god idé?

LØSNING:

Det er helt riktig at en liggende kledning på et tak sjelden blir helt tett. Hvis du vil ha et 100 % tett tak på vedskjulet, må du derfor gjøre litt ekstra. Du kan legge en silikonfuge mellom bordene etter hvert som du legger dem.

Det går fort å legge ut fugen med en fugepistol, og det gjør at vannet ikke klarer å trenge seg ned i overgangen mellom bordene. Fugen er elastisk, så selv om bordene beveger seg litt, i takt med temperatur og fukt i luften, holder fugen likevel.