• Du kan lime fast gulvlister, der en varmeovn forhindrer deg i å komme riktig til. Eller der det er vanskelig å få feste i gipsveggen, eller hvis murveggen er for hard.
  • Du kan lime opp taklisten.
  • Du kan lime opp knagger på flisveggen.
  • Du kan lime sammen skapet.
  • Du limer fast trekantlisten på kjøkkenbenken.

Selv om du bygger et passasjerfly bruker du lim. Noe av det moderne limet binder så godt sammen at limingen faktisk er sterkere enn sveising.