Med riktig lim og den rette metoden, kan du lage limskjøter som er sterkere enn selve treet.

Med riktig lim og den rette metoden, kan du lage limskjøter som er sterkere enn selve treet.

1. FLATENE SKAL VÆRE KLARE FOR LIMET (LIMBARE)
Limflatene skal være rene, tørre og plane. Legger du en dråpe vann på treet, skal den trenge inn. Ellers skal treet renses og/eller slipes før du kan regne med at treet kan limes.

2. RIKTIG MENGDE LIM
Det er viktig at du påfører korrekt mengde lim. Du skal ikke være gjerrig; limet skal fylle hele limflaten. Det kan gjerne piple ut lim fra sammenføyningen, men det skal ikke renne ut mengder. Det er bare sløsing.

3. TEMPERATUR
Ideell temperatur ved liming er 20 grader C. Det gjelder både limets, treets og rommets temperatur. Generelt er temperaturer under 15 grader problematiske.

4. FUKT
7-15 % trefuktighet er best til PVAc-lim, og 12-20 % til PU-lim. Fuktmålerens (4) to stifter stikkes inn i treet. Hygrometeret (3) avleser rommets luftfuktighet, 50 % er optimalt. Luftfuktigheten kan være vanskelig å endre, men er treet for fuktig, skal det tørke.

5. ÅPEN VENTETID
Ventetiden er den maksimale tiden fra limet er påført limflatene til delene presses sammen. Jo høyere temperatur, og jo tørrere treverk, desto raskere skal du jobbe.

6. PRESSTRYKK OG -TID
På limet er det angitt et presstrykk, for eksempel 1-5 kg/cm2. Det er vanskelig å kontrollere, men når limet pipler ut av limfugen, er trykket passe. Den angitte presstiden er minimumstid. Presstiden er målt ved romstemperatur. Er det kaldere, må du forlenge presstiden.

7. VELG RIKTIG LIM
Du kan normalt velge mellom to limtyper: PVAc-lim (polyvinylacetat) og PU-lim (polyuretan, énkomponent). PVAc-lim er til tre som limes sammen med tre. PU-lim kan både lime tre til tre, og tre til andre materialer. Produsenten er mindre viktig. Finner du ikke de nødvendige opplysningene om bruk på limflasken, så let på produsentens hjemmeside. I skjemaet på neste side, kan du velge limtype ut fra den oppgaven du står foran.

LES OGSÅ: Slik bruker du epoxylim

Last ned artikkelen og få et skjema over limtyper

I artikkelen, som du kan laste ned på denne siden, får du et skjema over fem forskjellige limtyper. Vi du oppnå en sterk limskjøt, må du nemlig vite hva du skal kjøpe når du står foran det store utvalget av limtyper i byggvarehuset. I skjemaet kan du velge limtype ut fra oppgave du står foran.