Slik lager du sterke treskjøter

Med riktig lim og den rette metoden, kan du lage limskjøter som er sterkere enn selve treet. Men det er ikke nok bare å smøre inn emnene i lim og sette noe tungt oppå. For å oppnå sterkest mulig skjøt, er det noen krav som må overholdes. Her går vi gjennom 5 ulike limtyper og viser deg trinn for trinn hvordan du lager en sterk sammenføyning.

Med riktig lim og den rette metoden, kan du lage limskjøter som er sterkere enn selve treet.

Velg riktig lim

Du kan normalt velge mellom to limtyper: PVAc-lim (polyviny-lacetat) og PU-lim (polyuretan, énkomponent).

PVAc-lim er til tre som limes sammen med tre.

PU-lim kan både lime tre til tre, og tre til andre materialer.

Produsenten er mindre viktig. Finner du ikke de nødvendige opp lysningene om bruk på limflasken, så let på produsentens hjemmeside.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvilken limtype du bør velge ut fra oppgaven. Vi går gjennom 5 forskjellige limtyper og viser deg trinn for trinn hvordan du lager en sterk sammenføyning.

Dette betyr d1, d2, d3 og d4

D-tallene angir hvor mye fukt i treet et lim kan tåle.

D1: Innendørs, der treets fuktighet er maksimalt 15 %. Møbler og inventar i tørre rom. D1 er sjelden representert i byggvarehusenes sortiment. I stedet brukes “D2 inne”.

D2: Innendørs, der treets fuktinnhold er maksimalt 18 %. Til møbler og inventar som utsettes for svingende temperaturer og litt fukt, for eksempel i periodevis oppvarmede rom.

D3: Innendørs, der treet kortvarig påvirkes av rennende eller kondensert vann og høy luftfuktighet. For eksempel møbler og inventar i våtrom og kjøkken. Utendørs for eksempel til hagemøbler, der limskjøten beskyttes med maling/trebeskyttelse.

D4: Innendørs, der treet ofte påvirkes av rennende eller kondensert vann. Utendørs ved påvirkning av regn og snø, for eksempel hagemøbler, karm-tre til dører og vinduer og inventar som utsettes for stor fuktpåvirkning. Limskjøtene skal beskyttes/males.

1. PVAc D2 INNE

Bruk: Allroundlim til liming av møbler og annet inventar i tørre rom.

Beskrivelse: Fuktklasse D2. Både D1 og D2 er til innendørs bruk, men fuktinnholdet i treet kan være opptil 15 % for D1 og opptil 18 % for D2.

Trefuktighet: 7-10 %. Treets fuktighet kan være opptil 18 %, men skal helst ligge i dette intervallet, for at limet skal virke optimalt.

Temperatur og luftfuktighet: Minst 10 grader – men fungerer best ved romstemperatur (20 grader).

Åpen ventetid: 5-10 minutter. Limer du furumaterialer ved romstemperatur, skal du ikke vente lenger før limflatene blir satt sammen under press.

Presstid: Minimum 6 minutter ved 20 grader og cirka 9 % trefuktighet.

Rengjøring: Vått lim: Vann og såpe. Tørket lim: Rødsprit.

2. PVAc D3 UTE/INNE

Bruk: Énkomponent fuktbestandig trelim, som brukes til liming av møbler og inventar i fuktige rom, samt til liming av karmtre, vinduer og dører.

Beskrivelse: Fuktklasse D3 ute eller inne – full fuktbestandighet oppnås først etter 5-7 døgn, så limingen skal beskyttes mot fukt i en ukes tid.

Trefuktighet: 5-14 % – limet fungerer dog aller best ved en fuktighet i treet på 7-10 % mens det limes.

Temperatur og luftfuktighet: Kan lime ved temperaturer helt ned til 3 grader – men fungerer best ved 20 grader i både luften, treet og selve limet.

Åpen ventetid: Maksimalt 5-8 minutter kan du vente ved 20 grader, før emnene presses sammen.

Presstid: Minimum 20 minutter skal furu presses sammen ved 20 grader, 9-10 % trefuktighet og 50-60 % luftfuktighet.

Rengjøring: Vått lim: Vann og såpe. Tørket lim: Aceton/rødsprit.

3. PVAc D3 GULV/PARKETT

Bruk: Til liming av fjær og not i lamellparkett, gulvsponplater og laminatgulv. Lettere flytende konsistens, som enkelt presses inn i fjær og not. Fukt- og vannbestandig fargeløst lim, som tåler gulvvarme.

Beskrivelse: Fuktklasse D3, normalt til innendørs bruk.

Trefuktighet: 7-10 % fukt i treet er optimalt.

Temperatur og luftfuktighet: Fungerer best ved 15-25 grader og en luftfuktighet mellom 30 og 60 %.

Åpen ventetid: Maksimalt 5-8 minutter, før fjær og not slås sammen.

Presstid: 1 døgn, før gulvet tas i bruk. Presset består bare i at fjær og not er slått sammen.

Rengjøring: Vått lim: Vann og såpe. Tørket lim: Aceton/rødsprit.

4. PVAc D2 VINTER

Bruk: Frostsikkert lim, som brukes der temperaturen er for lav til å bruke andre PVAc-lim. Kan brukes helt ned til minus 10 grader. Dog KUN til innendørs bruk, da limet “bare” er klassifisert D1-D2. Tåler oppbevaring ned til minus 40 grader.

Beskrivelse: Fuktklasse D1-D2 inne. Innendørs er det sjelden minusgrader, men bruk den i kalde rom, som for eksempel en vinterkald entré, garasje og loftsrom.

Trefuktighet: 5-15 %. Limet fungerer i det intervallet. Det optimale fuktinnholdet er dog 7-10 %.

Temperatur og luftfuktighet: Kan lime i helt ned til minus 10 grader. Likevel best ved pluss 20 grader.

Åpen ventetid: Maksimalt 10 minutter ved 20 grader C.

Presstid: 20 minutter ved 20 grader. NB! Ved bruk i minusgrader økes presstiden helt opptil ett døgn.

Rengjøring: Vått lim: Vann og såpe. Tørket lim: Aceton/rødsprit.

5. PU-LIM D4

Bruk: Trelim D4. Fuktbestandig lim til liming av tre med høyt fuktinnhold. Gir en vannfast liming til utendørs bruk. Godt egnet til limtrestolper/-bjelker. Limet er også bra til liming av andre byggematerialer, for eksempel metall, hard plast og keramikk.

Beskrivelse: Fuktklasse D4, typisk utendørs – men kan også brukes innendørs i våtrom.

Trefuktighet: 12-20 % fukt må det være i treet. Er innholdet lavere, skal du tilføre fukt, for eksempel ved å spraye flatene med en sprutflaske med rent vann.

Temperatur og luftfuktighet: 15-40 grader (temperaturen i både treverk, lim og rom).

Åpen ventetid: Limet kan vente ganske lenge fra påføring til sammenføyning av emnene. Furu maksimalt 30 minutter ved 20 grader og 50 % luftfuktighet.

Presstid: Minimum 3-4 timer ved 20 grader, 14 % trefuktighet og 50 % luftfuktighet. Er det kaldere, er presstiden lenger.

Rengjøring: Vått lim på hud: Vann og såpe (bruk hansker). Vått lim på verktøy: Aceton. Tørket lim: Kan kun fjernes mekanisk, altså ved å skjære eller slipe det vekk.

Slik lager du en sterk limsammenføyning

1

FLATENE SKAL VÆRE KLARE FOR LIMET (LIMBARE)

Limflatene skal være rene, tørre og plane. Legger du en dråpe vann på treet, skal den trenge inn. Ellers skal treet renses og/eller slipes før du kan regne med at treet kan limes.

2

RIKTIG MENGDE LIM

Det er viktig at du påfører korrekt mengde lim. Du skal ikke være gjerrig; limet skal fylle hele limflaten. Det kan gjerne piple ut lim fra sammenføyningen, men det skal ikke renne ut mengder. Det er bare sløsing.

3

TEMPERATUR

Ideell temperatur ved liming er 20 grader C. Det gjelder både limets, treets og rommets temperatur. Generelt er temperaturer under 15 grader problematiske.

4

FUKT

7-15 % trefuktighet er best til PVAc-lim, og 12-20 % til PU-lim. Fuktmålerens to stifter stikkes inn i treet. Hygrometeret avleser rommets luftfuktighet, 50 % er optimalt. Luftfuktigheten kan være vanskelig å endre, men er treet for fuktig, skal det tørke.

5

ÅPEN VENTETID

Ventetiden er den maksimale tiden fra limet er påført limflatene til delene presses sammen. Jo høyere temperatur, og jo tørrere treverk, desto raskere skal du jobbe.

6

PRESSTRYKK OG -TID

På limet er det angitt et presstrykk, for eksempel 1-5 kg/cm2. Det er vanskelig å kontrollere, men når limet pipler ut av limfugen, er trykket passe. Den angitte presstiden er minimumstid. Presstiden er målt ved romstemperatur. Er det kaldere, må du forlenge presstiden.

##

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Lim