7 trinn til en sterk limskjøt

Med riktig lim og den rette metoden, kan du lage limskjøter som er sterkere enn selve treet. Men det er ikke nok bare å smøre inn emnene i lim og sette noe tungt oppå. For å oppnå sterkest mulig skjøt, er det noen krav som må overholdes. Her får du sju trinn til hvordan du lager en sterk limskjøt.

Med riktig lim og den rette metoden, kan du lage limskjøter som er sterkere enn selve treet.

7 trinn til en sterk limskjøt

FLATENE SKAL VÆRE KLARE FOR LIMET (LIMBARE)

Limflatene skal være rene, tørre og plane. Legger du en dråpe vann på treet, skal den trenge inn. Ellers skal treet renses og/eller slipes før du kan regne med at treet kan limes.

RIKTIG MENGDE LIM

Det er viktig at du påfører korrekt mengde lim. Du skal ikke være gjerrig; limet skal fylle hele limflaten. Det kan gjerne piple ut lim fra sammenføyningen, men det skal ikke renne ut mengder. Det er bare sløsing.

TEMPERATUR

Ideell temperatur ved liming er 20 grader C. Det gjelder både limets, treets og rommets temperatur. Generelt er temperaturer under 15 grader problematiske.

FUKT

7-15 % trefuktighet er best til PVAc-lim, og 12-20 % til PU-lim. Fuktmålerens (4) to stifter stikkes inn i treet. Hygrometeret (3) avleser rommets luftfuktighet, 50 % er optimalt. Luftfuktigheten kan være vanskelig å endre, men er treet for fuktig, skal det tørke.

ÅPEN VENTETID

Ventetiden er den maksimale tiden fra limet er påført limflatene til delene presses sammen. Jo høyere temperatur, og jo tørrere treverk, desto raskere skal du jobbe.

PRESSTRYKK OG -TID

På limet er det angitt et presstrykk, for eksempel 1-5 kg/cm2. Det er vanskelig å kontrollere, men når limet pipler ut av limfugen, er trykket passe. Den angitte presstiden er minimumstid. Presstiden er målt ved romstemperatur. Er det kaldere, må du forlenge presstiden.

VELG RIKTIG LIM

Du kan normalt velge mellom to limtyper: PVAc-lim (polyviny-lacetat) og PU-lim (polyuretan, énkomponent). PVAc-lim er til tre som limes sammen med tre. PU-lim kan både lime tre til tre, og tre til andre materialer. Produsenten er mindre viktig. Finner du ikke de nødvendige opp lysningene om bruk på limflasken, så let på produsentens hjemmeside. I skjemaet kan du velge limtype ut fra den oppgaven du står foran.

Dette betyr d1, d2, d3 og d4

D-tallene angir hvor mye fukt i treet et lim kan tåle.

D1: Innendørs, der treets fuktighet er maksimalt 15 %. Møbler og inventar i tørre rom. D1 er sjelden representert i byggvarehusenes sortiment. I stedet brukes “D2 inne”.

D2: Innendørs, der treets fuktinnhold er maksimalt 18 %. Til møbler og inventar som utsettes for svingende temperaturer og litt fukt, for eksempel i periodevis oppvarmede rom.

D3: Innendørs, der treet kortvarig påvirkes av rennende eller kondensert vann og høy luftfuktighet. For eksempel møbler og inventar i våtrom og kjøkken. Utendørs for eksempel til hagemøbler, der limskjøten beskyttes med maling/trebeskyttelse.

D4: Innendørs, der treet ofte påvirkes av rennende eller kondensert vann. Utendørs ved påvirkning av regn og snø, for eksempel hagemøbler, karm-tre til dører og vinduer og inventar som utsettes for stor fuktpåvirkning. Limskjøtene skal beskyttes/males.

Dette betyr d1, d2, d3 og d4

Herder gjør limet sterkere

Hvis du har behov for å lime sammen tre i våtrom, for eksempel et baderomsmøbel, eller å lime vinduer utendørs, er ikke trelim D3 godt nok. Men D3-limet oppnår vannbestandighetsklasse D4 ved tilsetting av 5 % herder. Det skal brukes maksimalt 8 timer etter blanding. Til tross for høy fuktbestandighet skal limskjøtene alltid etterbehandles med trebeskyttelse eller maling.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Lim