Sterkt feste med limanker

Det kan være vanskelig å lage et solid feste i en murvegg, uten at muren sprekker eller skruen gir opp. Her er et godt tips fra en ekspert.

Intro

Murstein er harde, men de knekker lett. For eksempel hvis du setter i en ekspanderende skrue, når noe skal solid forankres. Belastningen fra en ekspanderende skrue er nemlig stor, og det er ikke alle materialer som tåler dette.

Men det finnes en løsning som er særdeles holdbar, og som ikke risikerer å ødelegge mursteinene: forankringsmasse som tokomponent mørtel. Den kjøpes i smarte fugepatroner, der begge komponentene er i patronen, men de blandes ikke før de trykkes ut i den tilhørende blandespissen.

På en varm sommerdag skal du jobbe raskt: Da herder mørtelen i løpet av få minutter. Er det litt kjøligere, har du opp til 45 minutter (ved 0°).

Veiledning

01
Slik borer du hullet 6 Trinn

1

Du skal bruke forankringsmasse i fugepatron med blanderør, pumpe til å blåse borehullet rent, en gjengestang og noen muttere.

2

Strek opp til stolpene. Først en loddrett strek på den ene siden, og deretter 3-4 korte streker til gjengestengene, målt 45 mm ut fra streken (tilsvarende halve bredden til stolpen).

3

Bor et 12 mm hull. I en pusset murvegg som denne, skal du prøve å treffe midt i en murstein. Slå av slagfunksjonen, slik at du ikke ødelegger mursteinene.

4

Det er flere mulige måter å lage festet på. Montasjeskruen skjærer seg inn i steinene, men er lett å trekke ut. Den ekspanderende pluggen kan sprenge steinene. Derfor velger vi gjengestangen.

5

Blås hullene fri for støv. Bruk pumpen, en støvsuger eller en flaskerenser til å rengjøre hullene nøye.

6

Sjekk om hullet er dypt nok. Mellom veggen og hodet på stangen, skal det ikke være mer enn det som tilsvarer tykkelsen på stolpen.

02
Slik forankrer du 9 Trinn

1

Trykk ut en stripe forankringsmasse på et stykke papir. Du skal forsikre deg om at begge komponentene kommer gjennom blanderørene, og blir til en samlet masse.

2

Fyll hullene fra bunnen og ut. Fyll bare til det mangler et par centimeter, og kun i to hull om gangen - ellers herder det før du kommer deg videre.

3

Vri gjengestangen i hullet. Den “skrur” seg fast i massen. La den stikke ut så mye, at det passer til stolpen. Sørg for at den sitter vinkelrett i hullet.

4

Mål opp. Plasser tommestokken der toppen av stolpen skal være. Noter målene til midten av hver gjengestang. Overfør disse målene til stolpen.

5

Bor hull i stolpen. Begynn med et 30 mm forstnerbor, som lager et hull med en rett bunn. Bor 25 mm ned. Bor deretter hull gjennom stolpen med et 12 mm bor.

6

Når mørtelen er herdet, kan du fortsette. Herdingen tar maks. 45 min. Sett stolpen inn over gjengestengene.

7

Slå stolpen inn til veggen hvis den ikke glir på plass av seg selv. Legg et bord mellom stolpen og hammeren. Da unngår du å lage merker i stolpen.

8

Spenn mutterne med en pipenøkkel. Pipen kommer til i hullet du lagde med forstnerboret, slik at mutteren blir i plan med stolpen.

9

Sjekk at stolpen er i lodd. Er den ikke det, kan du løsne mutterne og legge en liten kloss eller to på baksiden, og spenne fast stolpen igjen.

Video

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Lim