Trelim: Velg det riktige trelimet

Vi hjelper deg med å finne den riktige trelim.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Monteringslim er knallsterkt

Viktig om trelim!

PVAc-lim holder seg friskt et par år i uåpnet emballasje. Etter bruk lukkes tuben helt tett og oppbevares kjølig, men frostfritt. Vinterlim tåler dog minus 10 grader. PU-lim herder ved fukt og varme, så det oppbevares tørt, kjølig og helt tett lukket.

Spesielt med trelim

Cirka halvparten av innholdet i trelim er vann. Derfor er det viktig at emnene holdes under konstant press under tørking, slik at de hele tiden presses mot hverandre, i takt med at vannet fordamper.

Vil du lese mer om lim? Her finner du veiledning og hjelp til hvilket lim du skal bruke, og hvordan du skal bruke det.

Fuktbestandighet

Trelim deles opp etter hvor fuktbestandige eller vannfaste de er. Normalt er PU-lim de mest fuktresistente, mens PVAc-lim har forskjellig grad av vannfasthet. De mest fuktsterke limene tåler uansett ikke å stå ubeskyttet utendørs.

D1: Innendørs, der temperaturen kun sjelden og kortvarig overstiger 50 grader, og treets fuktighet er maks. 15 %. For eksempel til møbler og inventar i tørre rom.

D2: Innendørs ved høy luftfuktighet og sjelden direkte påvirkning av vann. Maks. 18 % fuktinnhold i treet. For eksempel til inventar som utsettes for litt fukt og svingende temperaturer.

D3: Innendørs ved høy luftfuktighet og hyppig påvirkning av vann, for eksempel kjøkkenbenk, møbler og inventar i våtrom. Utendørs skal limet beskyttes mot vær og vind.

D4: Innendørs ved hyppig, kraftig påvirkning av rennende eller kondensert vann. Utendørs ved direkte påvirkning av vær og vind, men kun når limet er beskyttet av en tilstrekkelig overflatebehandling. For eksempel karmtre, hagemøbler og inventar som utsettes for fukt.

PVAC OG PU: To grunntyper

Det finnes to hovedtyper trelim: PVAc og PU, og det er særlig treets innhold av fukt som er avgjørende for hvilken type du skal velge.

PVAc-lim, også kalt snekkerlim og hvitt trelim, brukes kun til liming av treverk. Og fuktigheten i treet skal ligge mellom 7 og 15 %.

PU-lim brukes til tre med 12-20 % fuktighet. Under 12 % skal treet fuktes før liming. Denne limtypen kan også lime tre mot andre materialer, for eksempel metall.