Hjelp! Malingen faller av

Malingen faller av i flak, fordi den ikke kan binde på den gamle kalken eller limfargen.

Malingen faller av i flak, fordi den ikke kan binde på den gamle kalken eller limfargen.

Problem

Hjelp! Da jeg skulle male en skillevegg i kjelleren, fant jeg ut at den gamle malingen satt løst, og både ny og gammel maling kunne rives av i store flak. Det kan ikke skyldes fukt, fordi både veggen og kjelleren er helt tørr.

Løsning

Det skyldes høyst sannsynlig at veggene tidligere har vært malt med kalk eller limfarge, og det kan ikke moderne plastmaling binde på. Det er i så fall bare en ting som hjelper: Sørg for å fjerne den gamle malingen helt. Deretter skal veggen vaskes godt og grundig, slik at alle kalk- og/eller limfargerester blir helt borte. Det er en stor jobb, og du trenger både en stålsparkel, en grytesvamp og mye pågangsmot. Deretter kan du male med veggmalingen.

Slik gjør du:

Den gamle malingen skal helt bort, før du kan male. Skrap først vekk all løs maling eller kalk med en sparkel ...

... og skrubb deretter med den grove siden av en grytesvamp.

    Akkurat nå leser andre ...