9 typer grus

Grus er uunnværlig til mange gjør det selv-prosjekter, for eksempel når du skal legge belegningsstein, støpe et gulv eller pusse en mur. Her får du en guide med 9 typer naturgrus, så du kan se hvilken type som kan brukes til hva.

Til enhver anleggsoppgave kreves det grus eller pukk, slik at du har et solid underlag å legge belegningsstein på, både i en innkjørsel og til en steinterrasse.

Grus kommer du heller ikke utenom hvis du skal utføre murerarbeid eller støpearbeid, og du velger å blande murmørtel eller betong fra bunnen av selv.

Men er det nødvendig med ekstra bunnsikring under et bærelag i en innkjørsel?

Og når skal du velge støpesand med små steiner i stedet for støpesand med litt større steiner? Disse valgene - og mange flere - prøver vi å forberede deg på i denne guiden.

LES OGSÅ: Minidumperen flytter ett tonn grus på et blunk

Vi har plukket ut ni vanlige typer grus:

Du får en beskrivelse av hver type, hva den typisk brukes til, hvordan du får fatt i den og en omtrentlig pris på grusen.

1. Fin støpesand

(0-4 mm)

Beskrivelse
Den fine støpesanden består av finkornet, naturlig materiale. Sanden kan være iblandet litt leire, som gjør den lettere å jobbe med. Den kalles også pussesand, fordi det er en fin sand å bruke i pussmørtel.

Bruk
Den fine støpesanden brukes til murerarbeid, for eksempel i pussmørtel til en grunnmur eller et helt hus. Det kan også brukes ved pussing av innvendige vegger og til det øverste slitelaget på et betonggulv.

Levering
Kan kjøpes ferdig levert, eller du kan hente det hos leverandør selv med en tilhenger.

Priseksempel
1600 kroner per tonn, levert løst med lastebil.

Den fine støpesanden brukes til murerarbeid, for eksempel i pussmørtel.

2. Natursingel

(4-8 mm)

Beskrivelse
Natursingel er mindre, forholdsvis runde steiner i forskjellige nyanser, som stammer fra flere naturlige steinsorter i naturen, slik at fargen på steinene ofte varierer.

Bruk
Natursingel kan legges på hagestier eller som bunndekke i bed. Du kan også bruke den i en innkjørsel, men der vil pukk i samme sortering være bedre, fordi det pakker seg hardere sammen. Singelen, både den naturlige og den knuste, lar vann trenge lett gjennom.

Levering
Kan kjøpes ferdig levert, eller du kan hente det hos leverandør selv med en tilhenger.

Priseksempel
1600 kroner per tonn, levert løst med lastebil.

Natursingel har ofte et fint fargespill i steinene.

3. Fallsand

(0-6 mm)

Beskrivelse
Fallsand er en miks av små og litt større, runde steiner, som lett flytter seg i forhold til hverandre, slik at et underlag med denne sanden er støtdempende.

Bruk
Fallsand er perfekt som underlag under et huske- eller klatrestativ. Vær oppmerksom på at jo høyere fallhøyden er, desto dypere skal fallunderlaget være.

Levering
Kan kjøpes ferdig levert, eller du kan hente det hos leverandør selv med en tilhenger.

Pris
750 kroner for storsekk (800 kg) på pall + eventuell frakt.

Det er smart å legge fallsand under huskestativet.

4. Bunnsikringsgrus

(0-63 mm)

Beskrivelse
Bunnsikringsgrus består av grus og sand i veldig varierende størrelse, med opptil 63 mm store steiner.

Bruk
Bunnsikringsgrus brukes som det nederste laget til en belegning med stor belastning. Det har en høy bæreevne og gir et solid underlag, for eksempel til en innkjørsel med tunge biler, campingvogner og lignende, slik at du unngår setningsskader. Bunnsikringslaget skal alltid stampes med en platevibrator.

Levering
Kan kjøpes ferdig levert, eller du kan hente det hos leverandør selv med en tilhenger.

Priseksempel
825 kroner for storsekk (800 kg) på pall + eventuell frakt (pris for pukk).

I en innkjørsel til tung trafikk bør du bruke et bunnsikringslag nederst.

5. Grus til bærelag

(0-32 mm)

Beskrivelse
Grusen består av grus og sand i varierende størrelse, med opptil 32 mm store steiner.

Bruk
0-32 mm grus eller pukk brukes som bærelag under de fleste typer belegninger, både i innkjørsler, der belastningen er stor (oppå et lag bunnsikringsgrus eller ekstra bærelag), og ved terrasser og hageganger.

Grusen har god bæreevne, og skal alltid stampes med en platevibrator.

Levering
Kan kjøpes ferdig levert, eller du kan hente det hos leverandør selv med en tilhenger.

Priseksempel
1500 kroner per tonn, levert løst med lastebil

Bærelaget skal alltid komprimeres med en platevibrator.

6. Avrettingsgrus

(0-8 mm)

Beskrivelse
Avrettingsgrus består av grus og sandsom varierer litt i størrelse, med opptil 8 mm store steiner.

Bruk
Avrettingsgrusen er det gruslaget om legges til slutt når du bygger opp et underlag til belegningsstein, altså det laget steinene legges på.

Laget sikrer en jevn flate på belegningen, fordi du med avrettingslaget kan utligne steinenes små ujevnheter.

Levering
Kan kjøpes ferdig levert, eller du kan hente det hos leverandør selv med en tilhenger.

Priseksempel
1600 kroner per tonn, levert løst med lastebil

Avrettingsgrusen rettes opp, før steinene legges.

7. Fugesand

(0-4 mm)

Beskrivelse
Fugesand består av bittesmå steiner, opptil 4 mm store. Steinene er ikke runde som sandkorn, men litt kantete. Det gjør at de pakker seg sammen og blir liggende i fugene.

Bruk
Fugesand brukes til å fylle fugene på en steinbelegning. Det sikrer at du får en sterk belegning. Ikke bruk vanlig strandsand. Den siver bort og svekker belegningen.

Levering
Fugesand kan kjøpes i sekker hos et byggvarehus, typisk 20 kg. Større mengder kan kjøpes levert.

Priseksempel
160 kroner for en sekk med 20 kg.

Fugesand mellom steinene er helt avgjørende for at belegningen skal være sterk.

8. Støpesand

(0-8 mm)

Beskrivelse
Støpesanden er et blandingsprodukt av sand, grus og småstein, med en størrelse på opptil 8 mm.

Bruk
Støpesanden blandes med vann og sement, slik at det kan brukes til å støpe med. Ofte til “finere”, innendørs støpeoppgaver som støping av gulv, i for eksempel bad eller vaskerom. Vær oppmerksom på at blandingsforholdet mellom støpesanden og sementen varierer, alt etter hvor sterkt for eksempel gulvet skal være.

Levering
Kan kjøpes ferdig levert, eller du kan hente det hos leverandør selv med en tilhenger.

Priseksempel
1600 kroner per tonn, levert løst med lastebil

Støpesand med mindre stein egner seg for eksempel til støping av gulv.

9. Grov støpesand

(0-16 mm)

Beskrivelse
Grov støpesand er et blandingsprodukt av sand, grus og småstein, med en størrelse på opptil 16 mm.

Bruk
Støpesanden blandes med vann og sement, og brukes til grove støpeoppgaver. Vær oppmerksom på at blandingsforholdet mellom støpesanden og sementen varierer, alt etter hvor sterkt det du støper skal være.

Levering
Kan kjøpes ferdig levert, eller du kan hente det hos leverandør selv med en tilhenger.

Priseksempel
1600 kroner per tonn, levert løst med lastebil (pukk).

Den grove støpesanden brukes til grove støpeoppgaver, for eksempel et fundament.

    Akkurat nå leser andre ...