Slik lager du et bærelag

Hvis du ikke bygger opp bærelaget riktig, vil ikke steinene ligge stabilt og belegningen vil synke. Se hvordan du etablerer bærelaget og får en flott belegning.

Bærelag: Slik lager du et bærelag

Bærelaget i en innkjørsel skal vibreres med en platevibrator. Da får du et fast og solid underlag, som ikke synker under den tunge vekten av bilene.

Et stabilt og solid bærelag er en forutsetning når du skal anlegge en terrasse eller en innkjørsel av belegningsstein.

Før du legger en ny belegning, skal du alltid fjerne det øverste moldlaget og erstatte det med et gruslag, typisk 0-32 mm knust pukk, nederst med et settelag øverst, rett under steinene.

Bærelaget gjør at steinene og hellene på toppen vil ligge stabilt og ikke "sette seg", og du unngår fordypninger i terrassen eller innkjørselen. Bærelaget virker samtidig som et drenerende lag, som lar vann sive ned i grunnen.

Bærelag: Bærelag under belegningen

Hvis du ikke får fjernet all moldjorden og stampet råjorden, før du legger minst 15 cm bærelag, synker belegningen innen kort tid på de svakeste stedene. Fordypningene samler vann, som fukter opp underlaget – dermed blir problemet raskt verre.

Bærelaget er en blanding av stein og finmasse

Som bærelag brukes oftest knust masse/pukk, i størrelsen 0-32 mm. Jo større andel stein det er i blandingen, desto bedre bæreevne har den. Det betyr at et bærelag med en stor andel stein kan bære litt mer enn blandinger med litt mindre andel større stein.

Bærelag: Bærelaget er en blanding av finmasse og stein.

Som bærelag brukes oftest knust masse/pukk, i størrelsen 0-32 mm, men naturlig masse med størrelse 0-32 mm, som på bildet, kan også brukes.

Prisen på masse til et bærelag

Kjøper du 0-32 mm knust masse til et bærelag i storsekk, koster det cirka 1000 kroner per tonn. I tillegg kan du regne med å betale også rundt en tusenlapp i transport, avhengig av hvor langt du må transportere massen.

Velger du å kjøre innom et grustak med din egen tilhenger, får du kjøpt 0-32 mm knust masse til et bærelag for under 200 kroner per tonn. Det er med andre penger å spare hvis du har en tilhenger som kan frakte tung last – et tilhengerlass med knust pukk er nemlig tungt.

Hvor tykt skal bærelaget være?

Hvor tykt bærelaget skal være, avhenger av trafikken belegning din blir utsatt for. Jo mer belegningen skal kunne bære, desto tykkere skal bærelaget være. En god tommelfingerregel er at det til en terrasse kun er nødvendig med et bærelag på cirka 10-15 cm, mens bærelaget i en innkjørsel skal være 20-30 cm, ettersom belastningen der er langt større.

Ekstra bærelag til innkjørselen

Hvis det vil være ekstra mye belastning i innkjørselen din, med store, tunge biler, bør du under bærelaget også ha et lag med en ekstra bunnsikring. Da kan du være trygg på at underlaget vil holde. Både bunnsikringen og bærelaget skal vibreres med en platevibrator når laget er tykkere enn 10-15 cm. Det skal vibreres to ganger – første gang når halvparten av gruslaget er spredd ut.

Vær oppmerksom på at høyden på bærelaget blir et par cm lavere når det blir komprimert med platevibratoren.

    Akkurat nå leser andre ...