Få snorrette skruer med en boremal

Med en smart og enkel boremal, kan du enkelt få en flott avslutning på en vegg, med skruer som sitter helt likt og i akkurat samme høyde i alle kledningsbordene. Her lager vi en tømmermannskledning, men fremgangsmåten fungerer også med mange andre typer kledning.

Lik montering med boremal

Ved å lage din egen enkle boremal, sikrer du at skruene i kledningen kommer til å sitte helt likt i alle bordene.

Det ser pent ut når skruene står på én lang, rett rekke. Samtidig sikrer malen også en riktig plassering av skruene. I en tømmermannskledning, som vi lager her, er det for eksempel viktig at skruene i overliggerne ikke går gjennom bordene under, altså underliggerne. Det sikrer malen at ikke skjer.

1

Kloss opp et vannrett bord, slik at det sitter stramt mot det nederste spikerslaget. Vi bruker kiler og stein til oppklossingen. Kledningen skal hvile på bordet mens den monteres på veggen.

2

Midten av spikerslagene merkes opp på boremalen, som lages av et bord med samme bredde som kledningen. Malen skal hvile på det oppklossede bordet nederst og rekke litt over det øverste spikerslaget.

3

Merk opp og bor tre hull ved hver spikerslagmarkering. Overliggerne i kledningen vår skal gå 1/4 innover underliggerne. Skruene fra overliggerne skal ikke gå gjennom underliggerne. Derfor lages det to skruehull til det ytterste laget, som sitter 1/3 inn fra hver side. I tillegg lages det et skruehull midt på til underliggerne - som festes med én skrue i hvert spikerslag.

4

En liten kloss skrus i bunnen av malen. Den fungerer som stoppkloss, og gjør det enklere å legge kledningsbordene nøyaktig i malen når det skal bores hull i dem.

5

Skruehullene bores gjennom malen ned i kledningsbordene. Til underliggerne brukes det midterste hullet, mens det til overliggerne brukes de to ytterste hullene.

6

Underliggerne skrus opp. Bordene hviler på det oppklossede bordet mens de monteres. Avstanden mellom bordene tilsvarer her en halv bordbredde.

7

Overliggerne monteres slik at bordene går like langt over de to bordene under.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Spiker og skruer