Plugger til mur og betong

Hvilken plugg du skal bruke når ting skal henges opp eller settes fast, avhenger av underlaget du skal feste det til. I tillegg skal pluggen passe til emnet som skal henges opp, og til belastningen emnet utsettes for i form av trykk og trekk.

Det er bare hvis pluggen passer til under laget og emnet, at du oppnår riktig styrke.vis pluggen passer til under laget og emnet, at du oppnår riktig styrke.

Det er bare hvis pluggen passer til under laget og emnet, at du oppnår riktig styrke.

Hva brukes plugger til?

I MURVERK skal du ta hensyn til at murstein kan sprekke, hvis en plugg utvider seg for mye. Derfor brukes nylonplugger til lettere emner og limankere til tunge emner, for eksempel en markise.

I BETONG er det ingen risiko for at muren sprekker. Der kan du bruke både nylonplugger, spikerplugger og ekspansjonsbolter. Hvis betongen er sprukket, anbefales limankere.

I POREBETONG er det stor risiko for at veggen rundt hullet smuldrer, hvis du bruker vanlige plugger eller skrur direkte i veggen. Derfor brukes plugger med veldig grove gjenger eller ekstra “vinger”.

Hvordan brukes plugger?

Ved vanlige plugger skal du først og fremst forsikre deg om at bor, plugg og skrue passer sammen. De riktige dimensjonene står på emballasjen til pluggene.

Når hullet er boret, støvsuges det grundig og pluggen dyttes inn. Den skal passe stramt og må kanskje slås inn med hammer. Hullet skal være dypere enn pluggen, slik at skruen kan skrus gjennom den. Deretter skrus skruen gjennom emnet som skal settes fast, og inn i pluggen.

En spikerplugg dyttes og bankes forsiktig inn i borehullet, mens spikeren sitter i. Når pluggen er i bunn, slås spikeren helt inn, og pluggen utvider seg i borehullet. Avhengig av type, kan spikeren også skrus ut, slik at emnet kan monteres etterpå. Spikeren er da blitt til en skrue.

Varianter av plugger

STANDARDPLUGG

Vanlig nylonplugg til både betong og murstein. Bankes inn i hullet og utvider seg når en korrekt størrelse skrue monteres. Vingene (2 eller 4 stk.) fungerer som ekstra mothaker.

UNIVERSALPLUGG

Som navnet antyder, kan den brukes til nesten alt - i harde materialer som murstein og betong, og porøse materialer som porebetong. Den brukes til lette emner som lamper, lysskinner og gardinstenger.

EKSPANSJONSBOLT/STÅLANKER

Brukes til oppheng/festing av tunge ting i betong, der ekspansjonsdelen kiler seg fast i borehullet. Noen typer kan også brukes i sprukket betong. Gjengestangen kan skrus ut og brukes igjen.

SPIKERPLUGG AV NYLON

Brukes for eksempel til oppheng av skap og festing av lekter som spikerslag på murverk. Plugg og spiker slås forsiktig inn i hullet, før spikeren bankes helt inn. Spikeren kan skrus ut og inn igjen.

SPIKERPLUGG AV STÅL

Smart når det skal gå fort med å sette fast ting som trekkbånd, skinner og beslag til betong og massivt murverk. Spikeren sitter urokkelig fast. Noen typer er rustfrie og kan brukes utendørs.

PLUGG TIL POREBETONG

Finnes i mange varianter. Noen er med meget grove gjenger, andre ekspanderer dypt i borehullet, og atter andre har et ekstra sett “vinger”. Det er viktig å velge plugger som passer til belastningen.

LIMANKER

Til tunge ting brukes et limanker. En- eller tokomponentlim sprøytes inn i borehullet, før en gjengestang dyttes inn i massen. Det herder lynraskt og finnes til bruk i betong og sprukket betong.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Spiker og skruer