Her er teglene lagt i klassisk halvsteinsforband.

Her er teglene lagt i klassisk halvsteinsforband.

Les om belegningsstein

På grunn av den naturlige ”bakingen” av teglene, vil det alltid være en liten størrelsesforskjell på steinene. Dessuten kan det være nyanseforskjeller. Du får derfor best resultat hvis du blander tegl fra forskjellige paller.

8 KLASSISKE MØNSTRE
HALVSTEINSFORBANDTeglene er lagt på flaten. Kan legges både på langs, på tvers eller diagonalt.
BLOKKFORBAND Teglene er lagt på flaten i par.
FISKEBEINSMØNSTER Teglene er lagt på flaten.
DIAGONAL KVARTSTEINSFORBAND Teglene er lagt på høykant.
BLOKKFORBAND, HALVE STEIN Teglene er lagt på høykant i et kvadratisk mønster.
FISKEBEINSMØNSTER, HALVE STEIN Teglene er lagt på høykant.
SKRÅTAVLET MØNSTER Teglene er lagt på høykant – i grupper på tre og tre tegl.
ENGELSK MØNSTER Tegl på høykant. De kvarte teglene sørger for at mønsteret går opp.

SE OGSÅ: GALLERI: Flott og naturlig med marktegl.

GJØR DET SELV: Slik legger du marktegl.