Utendørs belegning

Utendørs belegning: Vi forteller deg om fordeler og ulemper ved forskjellige belegninger.

Mange velger utendørs belegning til terrassen, hagegangen eller innkjørselen kun ut fra pris og utseende. Det er en stor feil.

Det er nemlig også viktig å se på hva arealet med den nye belegningen skal brukes til. Belegningen på stien til søppelskuret skal for eksempel være lett å holde fri for snø om vinteren.

I innkjørselen er det en dårlig idé med en utendørs belegning av singel eller andre små steiner. De setter seg fast i mønsteret på på dekkene og slynges av når bilen er i fart – og på terrassen vil en løs belegning få hagemøblene til å synke ned.

Les om belegningsstein

Utendørs belegning skal legges litt høyere

Jo mer du har tenkt gjennom konsekvensene, desto større er sjansene for at du blir glad for belegningen. Uansett hvilken type utendørs belegning du velger, bør stien, innkjørselen eller terrassen ligge litt høyere enn området rundt.

Det skal også alltid lages fall vekk fra omkringliggende bygninger, slik at regnvann ledes vekk fra belegningen.

Utendørs belegning: slik velger du riktig underlag

Uansett hvilken belegningstype du velger, har underlaget avgjørende betydning for det ferdige resultatet. Ikke bare typen underlag under belegningen, men også behandlingen av det.

Det mest brukte underlaget til utendørs belegninger er såkalt stabilgrus. Det skal stampes godt og eventuelt vannes lett før du legger belegningen. Er ikke underlaget stampet helt ut i kantene, vil belegningsstein og kantstein "velte" etter hvert.

LES OGSÅ: Slik lager du et bærelag

Knust betong under utendørs belegning

Det er kommet et godt alternativ til stabilgrus. Det er knust betong, et gjenbruksprodukt som pakker seg godt sammen under belegningen og blir veldig hardt. Prisen er også fornuftig.

En ulempe er at knust betong ikke kan blandes med jorden, hvis du senere vil fjerne belegningssteinene og legge om hagen. Da er du enten nødt til å gjenbruke den knuste betongen til f.eks. en hagegang, eller å fjerne den fra hagen.

Utendørs belegning til tung trafikk

Ofte er det tilstrekkelig bare å bruke stabilgrus eller knust betong under belegningssteinene. Men skal underlaget tåle tung trafikk på belegningen på oversiden, er det nødvendig å begynne med et bunnsikringslag.

Det inneholder større steiner og tåler derfor større trykk på belegningen. Bunnsikring er også nødvendig hvis råjorden er veldig leirete eller sandholdig.