Granittstein

Granitt er temmelig kostbart og gir en litt for ujevn belegning til terrassemøbler, så den legges ofte sammen med betongheller.

Egenskaper for granittstein

Granittstein er knallharde og meget slitesterke. Både de store brosteinene og de mindre mosaikksteinene er hugget til slik at størrelsen er ganske jevn, ofte innenfor 1 cm. Granittstein gir en flott belegning, som bare blir flottere med årene, etter hvert som belegningen får patina.

Typisk bruk av granittstein

Kantet granittstein brukes til små belegninger, som kant rundt eller skille mellom andre steiner, og som avslutning rundt for eksempel stolper. Den flotte steinen kan brukes alene, men er også populær i kombinasjon med betongheller, for eksempel i et klassisk mønster der en, fire eller ni store heller skilles av granittstein.

Etablering av belegning med granittstein

Store brostein er tunge å håndtere, mens de mindre variantene er enklere. Uansett koster de mer i både arbeid, tid og penger, enn stein og heller i betong. Oppå en komprimert bunn, trekkes et tykkere lag settesand enn ved støpte stein. Deretter må du justere settelaget for hver enkelt granittstein, og banke på den fra oversiden til den passer i høyden.

Holdbarhet for granittstein

Tåler både slitasje, vann og frost. Med det rette underlaget, og lagt riktig, holder granittstein nesten evig.

Vedlikehold av granittstein

Hold fugene rene for ugress. Gress eller andre små planter, uten kraftig rotvekst, kan være fine mellom granittsteinene. Overflaten feies jevnlig, fugene fylles og alger vaskes vekk.