Guide til naturstein

Helt naturlig stein, som legges som de er. Det er et tidkrevende og til tider også et tungt arbeid. Steinene skaper en sjarmerende og naturlig, men også veldig ujevn belegning.

Egenskaper ved naturstein

Naturstein legges slik som som naturen har skapt dem. Den uendelige variasjonen i størrelse, farge og fasong gir frie tøyler for kreative belegninger, både alene og i kombinasjon med mer praktiske materialer.

Typisk bruk av naturstein

Naturstein er kjent for mange av oss fra gamle gårdsplasser, og de har vært brukt til all slags belegning helt siden steinalderen. I dag ser vi det mest som et supplement til jevnere belegninger, som dekorative element rundt for eksempel stolper. De gir en ujevn flate, som er litt vanskelig å gå på for eldre, og den er uegnet til bord og stoler.

Etablering av belegning med naturstein

Når du legger naturstein, gjøres det stein for stein. Steinene snus og vris, slik at de passer sammen. Gjerne slik at en flat side vender opp, samtidig som de stikker så langt ned i bakken at de ikke tråkkes løs. Leggingen er tidkrevende og tungt arbeid, men også morsomt og kreativt.

Holdbarhet for naturstein

Naturstein holder evig. Det er fuger og underlag som kan svikte. Derfor lønner det seg å bruke tid på å få dem lagt riktig. Sørg for at underlaget er dypt og godt drenert.

Vedlikehold av naturstein

Avhengig av om du ønsker vekst mellom steinene eller foretrekker en ren steinflate, kan du luke mellom dem. Belegningen feies jevnlig, hvis den ikke skal gro til. Algevekst kan du vaske av, og fugene bør fylles opp jevnlig.

GUIDE: Se hele den store guiden til belegningsstein

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Belegningsstein