Sterke stålbjelker

Når taket må understøttes fordi du fjerner en vegg, kan du bruke en limtrebjelke. Men stålbjelker er sterkere og tar mindre plass. Til gjengjeld krever de profesjonell hjelp, og de kan være vanskelige å håndtere på grunn av vekten.

Stålbjelke: Stålbjelker holder taket på plass når en bærende vegg er fjernet. Loddrette “soldater” støtter taket til bjelken er på plass.

Stålbjelker holder taket på plass når en bærende vegg er fjernet. Loddrette “soldater” støtter taket til bjelken er på plass.

3 standard stålbjelker

H-BJELKEN Ser ut som en H og skiller seg fra andre bjelker ved at sidene (flikene) er like lange som midtstykket (profildybden). De brukes både som stolpe og som vannrett bæring.

I-BJELKEN Ser ut som en I, fordi flikene er kortere enn profildybden. Det gir lavere vekt på bjelken, men også 50-70 % dårligere bæreevne i forhold til H-bjelken. De brukes i lettere konstruksjoner.

U-BJELKEN Ser ut som en I, som er skåret gjennom på midten. Bjelken tar mindre plass enn H- og I-bjelker og brukes ofte som et supplement til disse, i soner med mindre belastning.

Hvordan brukes stålbjelker?

Stålbjelkene brukes som loddrette stolper og som vannrett understøtting av et tak. Den vannrette bjelken (drageren) er utsatt for størst belastning og skal derfor være en H-bjelke. Typen (HEA, HEB eller HEM) avhenger av hvor stor belastning det er ovenfra, og hvor langt spennet er.

Normalt vil bjelken hvile på en bærende vegg, men er ikke det mulig, eller er spennet for stort, vil man understøtte med en eller flere I-bjelker som stolper. De tar mindre plass enn H-bjelker, men fordi belastningen ligger på enden av stolpen, vil den likevel kunne bære tung vekt.

Loddrette stolper påsveises vannrette plater i topp og bunn, slik at de kan settes fast til den vannrette bjelken og et underliggende fundament.

VARIANTER AV STÅLBJELKER

HEA. EU-standardisert bjelke med brede fliker. Profildybden og flikbredden er stort sett den samme, slik at profilen er nesten kvadratisk. Den svakeste av H-bjelkene. Vekten på en HEA 120-bjelke er 19,9 kg/m.

HEB. Den ligner en HEA-bjelke, men har tykkere fliker og midtstykke. Det gir større styrke, men også en noe høyere vekt. Brukes som HEA-bjelken til vannrett og loddrett understøtting. Vekten på en HEB 120-bjelke er 26,7 kg/m.

HEM. Den kraftigste og absolutt tyngste H-bjelken til stor belastning. Fliker og midtstykke er 30-100 % tykkere enn på HEB-bjelkene. Brukes kun der belastningen er ekstremt høy. Vekten på en HEM 120-bjelke er 52,1 kg/m.

IPE. Midtstykket er litt lenger enn flikene, og tykkelsene er mindre enn på den tilsvarende HEA-bjelken. Det gir en svakere bjelke, som brukes i lettere konstruksjoner, samt som loddrette stolper. Vekten på en IPE 120-bjelke er 10,4 kg/m.

INP. Ligner IPE-bjelken, men har tykkere midtstykke og fliker. Disse blir dog tynnere fra midten og ut for å redusere vekten. Brukes på samme måte og de samme steder som IPE-bjelker. Vekten for en INP 120-bjelke er 11,1 kg/m.

UPE. Ligner en gjennomskåret IPE-bjelke, men midtstykket og flikene er tykkere. Brukes blant annet som supplement til H-bjelker ved understøtting av gulv, som kantbjelker og i industrihyller. Vekten på en UPE 120-bjelke er 12,1 kg/m.

UNP. Ligner UPE-bjelken, men med tykkere midtstykke og fliker. Som med INP-bjelken, blir flikene tynnere fra midten og ut. Er litt sterkere enn UPE-bjelken. Vekt på en UNP 120-bjelke er 13,4 kg/m.

Stålbjelke: Størrelser m.m.

Lengder

Stålbjelker har som regel standardlengder på 6, 12, og 15, meter. Noen leveres dog i lengder på helt opptil 24 meter.

På grunn av vekten og besværet med å “sage” i bjelkene, bestilles de nesten alltid på mål. Det forstår vi godt, når vi vet at en HEM 220-bjelke veier 121 kg per løpemeter ...

Materiale

Stålbjelker som brukes innendørs i tørre omgivelser, eller som er støpt inn i betong, ruster ikke, så lenge betongen er hel.

Til åpne konstruksjoner, der stålet utsettes for vær og vind (eller saltvann), brukes bjelker i galvanisert eller rustfritt stål. Under helt ekstreme forhold, brukes rustfrie, syrefaste stålbjelker.

Viktig!

Selv om det i noen tilfeller er mulig for en gjør det selv-håndverker å håndtere en tung stålbjelke, skal du ALDRI legge opp en bærende bjelke uten først å ha fått gjort en beregning av en byggingeniør.

Spesielt med stål

Stål er jern som tilsettes andre grunnstoffer, oftest karbon, for å forbedre jernets egenskaper, slik at det blir seigere, sterkere eller mer motstandsdyktig overfor vær og vind. Rustfritt stål inneholder både karbon og krom, slik at det ikke oksiderer (ruster).

    Akkurat nå leser andre ...