Riv veggen - men la huset stå!

Det støver, griser og bråker, når en vegg rives for å skape større rom. Du kan fint rive veggen selv med hjelp av en sag og en hammer, hvis du forbereder deg godt.

Det er noe befriende med å rive en vegg. Du får lov å bare banke løs, og resutatet synes med en gang. Men før du setter i gang, skal du vite hvilken type vegg det er du vil rive.

LES OGSÅ: Slegge: Dette er kjekt å vite

Du skal vite om veggen er bærende, avstivende eller kanskje skjuler viktige rør og ledninger. Du skal også være forberedt på at det å rive en vegg er en jobb som skaper mye støv og skitt.

Hvis du vil unngå å støve ned hele huset, skal du dekke grundig til med for eksempel en støvvegg. Det er også smart å beskytte gulvene mot fallende gjenstander fra nedbrytingen.

Her forteller vi deg alt du MÅ vite før du river ned en vegg.

LES OGSÅ: Slik fjerner du en bærende vegg

Slik avslører du bærende vegger

Veggens beskaffenhet og funksjon fremgår ofte av de tegningene som huset er bygget ut fra. Hvis du ikke har tilgang til konstruksjonstegningene, eller det er vanskelig å tyde dem, kan du bruke de fire tommelfingerreglene. Husk at det uansett alltid er viktig å få en fagmann til å veilede og gi råd.

  • En bærende eller avstivende vegg er ofte mer enn 100 mm tykk.
  • En bærende eller avstivende vegg er ofte av murstein eller betong.
  • Hvis sperrer eller andre ting hviler på veggen, er den bærende eller avstivende. Du kan ofte se det hvis du klatrer opp på loftet.
  • Hvis veggen er parallell med takmønet, understøtter den med stor sannsynlighet sperrer eller bjelkelag.

Du skal vite hvilke krefter som fanges i husets vegger. Før du fjerner en vegg, skal du ta høyde for loddrette krefter fra takets vekt, og sideveis krefter fra både vinden og takstolene.

Før du fjerner en bærende vegg

Skal du fjerne en bærende vegg, må taket understøttes midlertidig, til du får etablert en ny bæring.

En bærende vegg kan erstattes av en vannrett bjelke, som hviler på veggene i begge sider.

Nedriving støver. Skal du unngå støv og skitt i hele huset, skal det dekkes grundig til. Du skal også passe godt på de tilstøtende gulvene, slik at de ikke blir ødelagt.

Bygg en støvvegg av lekter og plast. Den er en praktisk og effektiv avskjerming av resten av huset.

Beskytt gulvene med for eksempel kraftig gulvpapp eller masonittplater. Sørg for å teipe skjøter og kanter, så tildekkingen blir liggende.

Vegg av gips, plater eller panelbord

En gips- eller platevegg er ofte bygget på loddrette stendere. Panelvegger kan være bygget både loddrett, vannrett og på skrå, og det er ofte vannrette spikerslag på baksiden. Veggtykkelsen kan variere, men de er lette å rive, og de er sjelden bærende. Platevegger kan ha en avstivende funksjon.

Verktøy: En bajonettsag med et godt blad klarer effektivt både platemateriale og det som eventuelt sitter på utsiden. Du skal bruke et bimetallblad, som kan skjære i både tre og metall. Sørg for å ha flere sagblad, for de blir raskt utslitt.

Begynn med å lage et vannrett snitt i veggen oppe under taket. Skjær deretter en rekke lodd rette snitt, slik at veggen til slutt henger sammen i smale strimler.

Del strimlene i biter som du kan bære og håndtere. Husk at puss- og gipsvegger skaper en masse støv og skitt når de rives.

Porebetong

Vegger av porebetong består av plater eller blokker som er limt sammen eller murt opp med tradisjonell mørtel. Porebetong kan enkelt skjæres i små stykker, som er lette å håndtere og fjerne etterpå.

Veggene kan være oppført av lange elementer fra gulv til tak. I mange tilfeller er de armert med et par tynne armeringsjern i lengderetningen. Veggene er typisk fra 50 til 200 mm tykke, avhengig av funksjonen.

Verktøy: Bajonettsagen er opplagt til porebetong. Bruk hardmetallblad, som er effektive å bruke i porebetong. Har du ikke en bajonettsag, kan du bruke en porebetongsag. Du får også bruk for en stor hammer eller en slegge til å slå stykker av veggen, slik at du slipper å skjære mer enn høyst nødvendig. Er det armering i veggen, skjæres den over med en baufil.

Fjern alle lister og annet som er montert på veggen. Hvis veggen er fuget tett mot de tilstøtende veggene og til taket, skjæres fugen opp slik at det blir så lett som mulig å reparere skadene. Start nedbrytingen øverst under taket med en bajonettsag. Skjær et vannrett snitt på 20-30 cm.

Skjær eller slå porebetongen i stykker per 30 cm, og fjern den et stykke om gangen. Bruk en baufil, hvis du møter armeringsjern. Skjær et nytt vannrett snitt, og fortsett på samme måte ned til gulvet.

Vegg av murstein

En klassisk mursteinsvegg er lett å kjenne igjen. Når du banker av pusslaget, kan du se teglsteinene, som ligger forskjøvet i forband og er holdt sammen med en fuge av mørtel. Mursteinsveggen er typisk 110-120 mm tykk, avhengig av pusslagets tykkelse. Selv om mursteiner er harde og nesten umulige å skjære i, er veggen lett å rive ned. Det vanskeligste er å få hull på veggen. Men når du har fått skåret vekk fugen rundt den første steinen, for eksempel med en bajonettsag, kan du lett banke steinene fra hverandre med en liten slegge, og rive ned veggen stein for stein.

Verktøy: Avhengig av hvor harde fugene er, skal du bruke en bajonettsag, et bor eller en stor vinkelsliper til å fjerne fugen rundt de første steinene. Du kan få bruk for en hammer og en meisel til å løsne eller dele vanskelige steiner. Det meste kan du klare med en stor hammer eller en liten slegge.

De første par steinene fjernes ved å krafse, frese, bore og banke vekk fugene rundt steinene. Velg stein i en av de øverste rekkene og ute i den ene siden av veggen. Det tar litt tid å få hull på veggen, men deretter går det fort.

Når du har fått hull på veggen, er mursteinene lette å rive. Slå behersket på de steinene som er frie. Pass på at de ikke faller på gulvet, og sørg for god tildekking. Fjern dem en etter en, etter hvert som de slipper mørtelen. Begynn ovenfra, og jobb deg ned en eller to rekker om gangen.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Vegg