8 flotte nordiske tresorter

Glem alt om eksotisk indonesisk mahogni og afrikansk ibenholt, for disse åtte flotte nordiske tresortene vokser praktisk talt utenfor din egen hage. Og du kan fint bruke dem til små og mellomstore byggeog hobbyprosjekter. Alle tresortene er ganske hardføre og finnes i det såkalte taigaområdet, som går gjennom Norge, Sverige, Finland, Russland, Alaska og Canada.

8 nordiske tresorter

Hengebjørk – Betula pendula

TYPE: Løvtre.
BESKRIVELSE: Det finnes mange forskjellige arter bjørketrær, der den mest brukte til trearbeid er den typen som heter dunbjørk – den helt glatte, lyse og litt anonyme du allerede kjenner fra møbelproduksjon. Vi velger i stedet å fokusere på hengebjørk, som er langt mer interessant. De flotte og mørke avtegningene er faktisk bark som har vokst inn i treet. Hengebjørk kan bli opptil 100 år gammel.
PROSJEKTER: Kryssfinér, møbler, knivskaft, ved og all verdens sløydprosjekter.
FINNES HER: I lavlandet opp til Trøndelag, unntaksvis i Nord-Norge.

Barlind – Taxus baccata

TYPE: Nåletre.
BESKRIVELSE: Barlind har en lys splintved og flott, rødbrun kjerne. Den er saktevoksende og kan bli opptil 2000 år gammel. Treet får sjelden en høy stamme. Bearbeidingen av treet er enkel, og holdbarheten stor.
VELEGNET TIL: Buer og armbrøst.
FINNES HER: I Norge vokser barlind i lier og bergsider på Sørog Vestlandet helt nord til Molde, på Østlandet enkelte steder nord til Feiring og Krødsherad.
OBS!! Kvister, løv og frø er GIFTIGE, særlig for storfe. Barlind inneholder giftene taxin og taxol. Den siste brukes i kreftbehandling.

Osp – Populus tremula

TYPE: Løvtre.
BESKRIVELSE: Ospen kjennetegnes ved at den ”snakker” med sitt tynne løv, som rasler ved det minste vindpust. Treet har en lys, flott og satinaktig overflate. Osp er ubetinget den beste tresorten til fyrstikker, og det kan lages opptil 370.000 av bare ett tre.
VELEGNET TIL: Takspon, tresko, badstuebenker, fylltre i møbler, papir og fyrstikker.
FINNES HER: I hele landet opp til cirka 1200 moh.

Einer – Juniperus communis

TYPE: Nåletre.
BESKRIVELSE: I Norden finnes to typer einer, vanlig og fjelleiner, der bare den vanlige egner seg til brukstre. Veden har en aromatisk lukt og smak, og er homogen, fast og hard. Treet er lett å bearbeide og er på grunn av innholdet av aromatisk olje meget motstandsdyktig mot soppangrep. Brukes til røyking av kjøtt og fisk, til fremstilling av gin og som krydder.
VELEGNET TIL: Staver til gjerder, skaft og stokker, dreide ting og finere sløydarbeid, for eksempel smørkniver.
FINNES HER: Vokser mest på heier og tørre skogområder, og der det er mye lys. Vanlig einer avløses i fjellområder av fjelleiner.

Rogn – Sorbus aucuparia

TYPE: Løvtre.
BESKRIVELSE: Rogn blir sjelden mer enn 50 år gammel. Veden lukter litt surt, og bruker du det i et snekkerverksted, kan lukten prege lokalet – men flott er det!
VELEGNET TIL: Planker (grovt brukstre).
FINNES HER: I hele landet der det er godt med lys, opp til cirka 1500 moh.

Selje/Pil – Salix

TYPE: Løvtre (selje, pil og vier).
BESKRIVELSE: Stikk en seljegrein i bakken, og den vokser til et nytt tre. Barken kan brukes til garving i hanskeproduksjon, og inneholder salicylsyre, som virker smertestillende og febernedsettende.
VELEGNET TIL: Kricketballtre, pilefletting, tresko, papirmasse og garving. Trekullet egner seg til tegnekull og produksjon av krutt.
FINNES HER: På fuktig jord langs hele landet, på fjellet som vierkratt.

Furu – Pinus sylvestris

TYPE: Nåletre.
BESKRIVELSE: Furua kan bli opptil 30 meter høy, og er det mest brukte treet til alt fra møbler til skipsmaster. Den beste kvaliteten finnes der treet vokser langsomt, for eksempel er områdene nord i Østerdalen kjent for malmrik furu av høy kvalitet.
VELEGNET TIL: Møbler, bygningsmaterialer, master, stolper, takspon, kort sagt: det meste.
FINNES HER: I hele landet, opp til 1000 moh.

Svartor – Alnus glutinosa

TYPE: Løvtre.
BESKRIVELSE: Svartor er vanlig i store deler av Skandinavia, men avløses av gråor i nord. Svartor vokser i fuktige områder, og er det eneste treet med røtter som tåler å stå i vann. Or er ikke en naturlig holdbar tresort, men hvis den blir lagt under vann blir den hard og svart, og den brukes derfor til konstruksjoner under vann.
VELEGNET TIL: Tresko, tredreiing, proteser, møbler, elektriske gitarer, kryssfinér, trekull.
FINNES HER: Langs kysten nord til Snåsa, opp til Åsnes på Østlandet.

    Akkurat nå leser andre ...