15 tips til konstruktiv trebeskyttelse

Med en liten ekstra innsats kan du forlenge treets levetid betydelig. Det handler om å bygge smart, slik at treet er så lite fuktig som mulig. Vi viser hvordan du gjør det.

Lenger levetid til utendørs treverk

Stolpen kappes med et skrått snitt, så vannet kan renne av.

Hvis du er smart, lager du skrå snitt og dryppkanter på utendørs treverk, slik at vannet ledes vekk raskest mulig. Det kalles konstruktiv trebeskyttelse, og handler om å bygge slik at treverket blir så lite fuktig som mulig. Med en liten ekstrainnsats, kan du forlenge levetiden på treverket betydelig.

I denne gør det selv-vejledning viser vi, hvordan du:

1. Leder vannet bort

Det er mange steder på utendørs treverk hvor du ikke kan unngå at treet blir vått. Men du kan gjøre ditt for at vannet raskt blir ledet vekk, slik at treverket er fuktig i så kort tid som mulig. Her får du smarte tips til hvordan du kan unngå å lage fuktfeller, og tips til hvordan du kan bygge konstruktivt, så treverket blir tørt igjen så raskt som mulig.

2. Holder vannet borte

De stedene du har muligheten til å beskytte treverk fullstendig mot
vann, vil det selvfølgelig være den mest optimale løsningen. Det er
særlig viktig på endeved, som opptar mye mer fukt enn flatene. I denne artikkelen får du noen opplagte eksempler på full beskyttelse av treverket.

Led vekk vannet

1. Lag skrå snitt

Har du for eksempel et stakitt med mange loddrette stakittbord, vil vannet renne raskere av hvis du lager skrå snitt i toppen av dem. Det kan være et enkelt snitt eller en spiss.

Også stolper kan du skjære skrå øverst, hvis du synes det er penere enn for eksempel å montere en hatt. Loddrette kledningsbord på et gjerde eller en vegg kan du også med fordel kappe med skrå snitt, både øverst og nederst. Det samme gjelder tverrstivere på et gjerde, der vannet også har bedre mulighet til å renne av hvis du lager skrå snitt både på over- og undersiden. En skarp kant nederst på et bord gjør at vannet lettere drypper av, fordi det ikke kan samle seg på samme måte som på en rettvinklet kant.

2. Lag dryppkanter

Akkurat som skrå og skarpe kanter får vannet til raskt å dryppe av og renne vekk fra treet, gjør en såkalt dryppkant det samme.

En dryppkant kan lages med et spor tett mot kanten på undersiden av et bord. Sporet gjør at vannet ikke trenger lenger inn på treets underside, men samles på det lille utstikket, dryppkan-ten, der vannet raskt blir til en dråpe som drypper av.

Det er normalt dryppkanter på for eksempel vannbrett under vinduer, men det er også en god idé å lage en dryppkant på for eksempel et toppbord på et gjerde. Sporet kan du lage med et notstål i overfresen.

3. Hold avstand mellom veggen og veggsvillen

Hvis du for eksempel skal bygge en terrasse, vil du ofte måtte sette fast en svill til veggen på huset. I så fall er det smart å flytte svillen litt ut fra underlaget, så du unngår at det samles fukt i mellomrommet. Det kan du gjøre ved å sette et par kraftige skiver eller et par lag murpapp bak de skruene som skrur fast svillen til veggen.

4. Brems oppstigende fukt

De stedene treverk er understøttet, er det risiko for oppstigende fukt. Det kan for eksempel være under tilfarerne til en terrasse som bygges oppå en gammel steinbelegning.

Her kan du bremse fukten ved å legge et stykke murpapp/takbelegg under tilfareren. Sørg for å forme pappen slik at vannet kan renne vekk. Dannes det en dam av vann rundt treet, danner pappen motsatt effekt.

Tilfarere kan også understøttes med justerbare plastføtter. De holder dem løftet fra underlaget, og er formet slik at de ikke “fanger” vann og fukt.

5. Sørg for at skruene sitter tett

Det er ikke likegyldig hvordan du skrur fast et vannrett bord til for eksempel terrassen. I forhold til vannpåvirkning er det best helt å unngå synlige skruer på vannrette flater, men velger du likevel en slik løsning, er det beste å forbore til skruene. Da unngår du at skruene river i stykker fibrene til treet og skaper sprekker, som senere vil suge til seg vann som en svamp. Det forborede hullet skal ha en slik størrelse at skaftet på skruen sitter tett mot det i sidene.

Det lønner seg også å lage undersenking til skruehodet, slik at det ligger plant med eller litt over overflaten, så vannet kan renne vekk - aldri under, da skruehullet i så fall blir en fuktfelle.

FUKTFELLE 1: Det er ikke forboret til skruen. Det har skapt en sprekk.

FUKTFELLE 2: Skruen er skrudd for langt ned, så vannet kan samles over skruehodet.

6. Tett overflaten med propper

Å dekke skruene på et terrassegulv med propper er en stor jobb. Men resultatet blir pent, og det er optimalt når du vil stenge vannet ute. De limte proppene gjør nemlig overflaten tett, så vann og fukt ikke trenger ned rundt skruene. Proppene er en god investering, som forlenger treets levetid.

7. Unngå skruehull på oversiden

Hvis du vil unngå skruehull på oversiden av terrassebordene - og ikke orker jobben med å lage propper - kan du montere bordene med beslag. Det finnes flere forskjellige typer. Beslaget settes fast på undersiden, snus rundt og skrus fast til de underliggende tilfarerne gjennom den lille delen som stikker utenfor bordet.

8. La den sterke siden vende opp

Margsiden på et bord er den siden som har vært nærmest kjernen (margen) av treet, der det er mest kompakt. Den andre siden har vendt ut mot kanten (splinten). Det gjør margsiden til den “tetteste” siden av et bord, og den siden som er mest motstandsdyktig mot fukt. Er det mulig, er det derfor en god idé å vende margsiden ut når du bruker trematerialer.

Du kan sjekke hvilken side som er margsiden ved å se på enden av bordet. Når årringene “smiler”, ligger bordet med margsiden opp.

9. Hold riktig avstand mellom bordene

Når du bygger en treterrasse er det viktig at du holder riktig avstand mellom bordene. Mellomrommet sikrer at vannet kan ledes vekk, og at treet kan utvide seg i fuktigt vær.

Hvilken avstand du skal velge, avhenger av om treet er vått eller tørt når du bygger. Er treet vått, skal du regne med at det krymper når det tørker. Derfor skal du legge fuktige bord tettere enn tørre, noen ganger kanskje helt tett. Det er også forskjell på hvilken avstand du skal bruke på forskjellige materialer. Husk også at endeved er mer sugende og sårbar enn kantved.

10. Bruk beslag

Beslag er kanskje ikke så pene, men de er praktiske, fordi de skaper muligheten til å lage litt avstand mellom sammenføyningene, slik at vann og fukt lettere kan slippe unna - i motsetning til de ellers flotte, usynlige bjelkeskjøtene, der det lages utskjæringer i treet for å lage helt tette sammenføyninger.

Helt tette sammenføyninger har den ulempen at de kan ende som fuktfeller, fordi vannet samles og ikke kan komme vekk. Bruker du beslag, kan du for eksempel kappe tilfarerne til en terrasse litt kortere enn avstanden mellom svillene. Da skapes en luftspalte, som gjør at fukt kan ventileres vekk. En snau centimeter i hver side er passe.

Et toppbord på et gjerde kan også monteres med beslag. Da kan det løftes litt og gi luft til både stolper og kledningsbord.

Hold vannet borte

11. Bruk stolpesko

Hvis du bruker stolpesko til stolpene dine i stedet for å grave dem ned i bakken, har de ingen jordkontakt. Det vil forlenge treets levetid, også selv om du bruker trykkimpregnerte materialer. Med stolpesko har du også muligheten til å heve stolpene litt opp fra bakken, slik at oppsprut av regnvann og skitt blir begrenset.

12. Støp en beskyttende kappe

Hvis du likevel graver ned stolper, kan du med fordel støpe en betongkappe rundt den i det øverste jordlaget, slik at du unngår direkte jordkontakt der. Det er nemlig i overgangen mellom jord og luft at treet er mest utsatt. Kappen kan du lage ved å dele et plastspann og sette det rundt stolpen med litt gaffateip, før du fyller det med betong. Sørg for at den øverste kanten skråner litt, cirka 15 grader, så vannet kan renne av.

13. Beskytt stolpeendene med hatter

Det finnes forskjellige typer vanntette hatter til å montere oppå stolpene. De holder endeveden tørr, noe som er spesielt viktig, fordi endeved har lett for å suge til seg fukt. Også lavere stolper skal beskyttes, for eksempel en stolpe som bærer en svill eller en tilfarer til en terrasse. Her er det ikke plass til en ”hatt”. I stedet kan endeveden beskyttes med litt murpapp som stiftes fast, eller du kan smøre på et vannfast lim eller en fugemasse, som lukker endeveden.

14. Monter beslag på vindskiene

Vindskier er blant det utendørs treverket på et hus som sitter mest utsatt. Vindskiene er også vanskelige å komme til, for eventuelt å skifte ut. Derfor er det smart å beskytte bordene med beslag, som kan beskytte overkanten på vindskiene så de holdes tørre. Beslagene sikrer samtidig at vannet ledes litt inn på taket. Dermed blir også sidene på vindskiene godt beskyttet.

15. Skru fast et toppbord på gjerdet

Hvis du bygger et gjerde med loddrette kledningsbord, kan du beskytte både endeveden på bordene og stolpe endene med et toppbord. Setter du toppbordet litt skrått, kan vannet enkelt renne ned fra det. Fordelen med et toppbord, er at du bare trenger å skifte ett enkelt bord når det er blitt tæret av vær og vind. I tillegg er det enkelt å skifte.

    Akkurat nå leser andre ...