Når bør jeg beise eller male?

Mal de flatene som blir vanskelige å komme til når terrassen er ferdig.

Mal de flatene som blir vanskelige å komme til når terrassen er ferdig.

Spørsmål:

Når bør jeg beise eller male?

Svar:

Når du bygger store konstruksjoner av tre, som terrasser eller levegger, er det ofte smart å beise eller male før du bygger helt ferdig. På den måten unngår du at det oppstår områder hvor du ikke kan komme til med en pensel. Store prosjekter er ofte avhengige av at det skal støpes ned stolper eller gjøres annet anleggsarbeid. Planlegg eventuelt slik at det er tid til å male eller beise og tid til å tørke mens det graves ut til stolper, lages detaljer og andre ting.

Gjør deg selv den tjenesten å male eller beise tidlig, slik at du ikke kan se ubehandlet tre titte frem til slutt.

    Akkurat nå leser andre ...