6 takreparasjoner du kan klare på én dag

Oppdager du en skade på taket, er det ingen grunn til å utsette reparasjonen. Jo lenger du venter, desto større er risikoen for at skaden vil føre til kostbare ødeleggelser.

På én enkelt dag kan du fikse alvorlige skader som ødelagte takstein og vindskier – og ikke fullt så alvorlige problemer som mose og alger.

Se, hvordan du:

  1. Skifter de utslitte vindskiene
  2. Lapper hull i takbelegg
  3. Lapper hull i takrennen
  4. Fjerner mose og alger
  5. Skifter en ødelagt takstein
  6. Tetter igjen med en inndekking

1. Skift de utslitte vindskiene

Taket på de fleste hus avsluttes med vindskier på kortsidene. De er nesten alltid av tre, og har aldri vært tiltenkt et særlig langt liv. De skal holde sin tiltenkte tid - og deretter skiftes. Å skifte dem er en grei jobb, når du har et stillas å jobbe fra. Du bør alltid følge med på vind skiene, for bak dem kan takkonstruksjonen og veggene få kostbare skader hvis vannet slipper inn.

De gamle vindskiene fjernes, og treverket bak dem renses og sjekkes for skader. Får du dem ned i god stand, kan de brukes som mal for de nye.

Bordene til de nye vind skiene kappes til. Vinkelen de skal skjøtes med oppe ved takmønet, kan du ofte kopiere fra de gamle bordene.

Vindskiene skrus opp, slik at overkanten stikker over takkledningen. Som oftest bygges vindskiene opp av 2-3 overlappende bord.

Et beslag settes fast på overkanten av vindskien, i stedet for et tradisjonelt isbord. Flere typer beslag finnes, spør i et byggvarehus.

Øverst knekkes beslaget over mønet. For å få det til, må du klippe et vinkelrett snitt i forkanten. Den synlige fliken klippes til slutt av.

2. Lapp hull i takbelegg

Blir det hull i takbelegget, kan du lappe det med de samme materialene som moderne takbelegg er laget av: bitumen, som du kjøper som takmasse, glass fiber og skifer strø i samme farge som resten av taket.

1

Området rundt hullet smøres med et tykt lag takmasse. Børst grundig minst 15 cm på alle sider av hullet, før du pensler ut massen.

2

Trykk glassfiberduken godt ned i massen, og smør den grundig inn i takmasse ovenfra. Begynn i kanten, slik at duken ligger fast.

3

Dryss skiferstrø over hele området, og trykk det ned i massen. La det sitte noen dager, før overskuddet børstes vekk.

3. Lapp hullet i takrennen

En utett takrenne kan gi alvorlige fuktskader helt nede fra sokkelen og oppover. Mindre hull tettes effektivt ved å lime et skjøtestykke over dem. Store skader fikses med et nytt takrennestykke og to skjøtestykker.

1

Yttersiden av den skadede rennen renses grundig. Vask av skitten, følg opp med for eksempel rødsprit for å fjerne fett, og slip over med fint slipepapir.

2

Skjøtestykket limes fast med takrenne lim. Legg en stripe på begge sider av stykket, og trykk det fast på rennen, der det skal passe perfekt rundt den.

4. Fjern mose og alger

Normalt er mose og alger kun et kosmetisk problem, men kraftig mose kan lede inn fukt mellom steinene, så du bør børste og spyle av mosen før den sprer seg. Sikrer du mye lys og luft, forebygger du problemet.

1

Mose og alger fjernes med kost eller høytrykksspyler.. Fukt det godt først. I vanskelige tilfeller bruker du et rensemiddel.

5. Skift en ødelagt takstein

Har du en ødelagt takstein, er det alltid smart å skifte den snarest mulig. Når du er trygt oppe på taket, skal du løsne steinene rundt, og erstatte den med en ny. Du må også inn på loftet, og sjekke om skaden har skapt problemer lenger nede.

1

Steinene rundt den ødelagte steinen løftes. Rekken over løftes så mye at tappen øverst på den ødelagte steinens underside kan løftes fri av lekten som steinen henger i.

2

Den ødelagte steinen fjernes. Steinen på venstre side må også løftes, før du kan få den ut. Bruk kraftige kiler til å holde steinene oppe mens du jobber.

3

Den nye taksteinen lirkes inn på plass, og kilene fjernes slik at du kan senke steinene ned på plass igjen. De må ofte lirkes litt rundt, før alt faller pent på plass.

6. Tett igjen men en inndekking

Det svakeste punktet på mange tak, er overgangen mellom taket og andre bygningsdeler. Både på nye tak, og ved utettheter i gamle tak, er løsningen inndekkinger uten tidligere tiders giftige bly. Her sikrer vi overgangen med et beslag som limes i et spor i veggen. På undersiden er det en fleksibel inndekking, som klemmes til og tilpasses taksteinene.

1

I veggen skjærer vi et spor til metall­ beslaget. Vinkelsliperen holdes litt på skrå, slik at sporet får et fall utover. Da holder det ikke på vann.

2

Den fleksible inndekkingen limes fast på veggen. Vi har bøyd til det moderne svaret på mykt bly, slik at det nesten rekker opp til sporet på veggen.

3

Deretter limes inndekkingen fast til ryggen på taksteinene. Etter å ha trykket den godt fast til veggen, fjerner du resten av folien på undersiden. Trykk den foreløpig kun fast på steinryggene.

4

Dekkbeslaget settes fast på veggen med den lille knekken øverst stukket inn i sporet i veggen. Dette er en mur­ vegg, så her fester vi beslaget med spikerplugger.

5

Sporet fylles med tetningsmasse fra en fugepistol. Både massen og den fleksible inndekkingen er fra Wakaflex.

6

Den fleksible inndekkingen trykkes og formes nøye over steinene. Den klebende baksiden vil gripe fast i steinene, slik at du skaper en flott og helt tett overgang mellom veggen og taksteinene.

    Akkurat nå leser andre ...