Skjær ut til pulttak

Skal du lage et lite tak til fasaden – et såkalt pulttak – kan mye av forarbeidet gjøres på verkstedet. Her vil fagmannen skjære ut sviller og bjelker, så det bare er å sette dem sammen.

Taket skal ha tre sperrer, som alle skal være 152,5 cm lange. Det måler han ut på et stykke 48 x 123 mm høvlet furu. Taket skal ha et fall på 30 grader, så derfor skjærer fagmannen sperren skrått av i en 30 graders vinkel.

Med denne sperren som mal, streker han opp på de øvrige bjelkene, og skjærer dem til på kapp-gjæresagen. Sperrene skal hvile på to sviller, som skjæres ut av 48 x 148 mm høvlet furu. Begge svillene skal være 170 cm lange.

LES OGSÅ: Bygg et lekkert halvtak over vedstabelen

Fagmannen måler så ut til midten – 85 cm – på svillene, og setter et merke. Da sperrene skal felles ned i svillene, måler han sperrebredden, som er 48 mm. Det målet avsetter han i den ene enden av svillene, hvor sperrene skal felles i.

Det samme målet avsettes også i den andre enden, hvor sperrene også skal felles ned i svillen. Fra den midterste avmerkingen avsetter han 24 mm til begge sider, slik at han også her kan skjære ut til sperrebredden 48 mm. Han streker opp avmerkingene med en vinkel, både på midten og i begge ender. På den måten er han sikker på at utskjæringene blir helt nøyaktige.

Hakkene til sperrene skal gå en tredjedel ned i svillene, så fagmannen markerer også dybden av utstemmingen. Før du går i gang med sagen, må bjelken festes godt, så den blir lett å jobbe med. Deretter kan det sages langs alle oppstrekinger. I enden er det ikke noe problem å sage ut klossen, men på midten er det nødvendig å stemme den ut med et skarpt stemjern.

Rens godt ut til slutt, så hakkene blir helt rene. Nå er de to svillene ferdige. Merk at de er skåret likt ut i den ene enden. Og de har også de samme utstemminger på midten. Derimot er de skåret ut forskjellig i den andre enden, fordi den ene svillen skal bære en sperre i den ene enden og bæres av en sperre i den andre enden.

Nå skal sperrene skjæres til, så de kan felles ned i svillene. Langs sperrenes 30 graders vinkel tegner håndverkeren en strek 48 mm inne. Fra underkanten måler han opp 63 mm og setter et merke, og fra den skrå kanten streker han vinkelrett opp til merket.

Deretter skjæres det avtegnede stykket av med en håndsag. Her kan det være en fordel å spenne svillen skrått fast i en skrustikke, og så sage rett ned. Dette hakket i sperren passer nå ned i hakket i svillen, samtidig som sperren har den 30 graders hellingen som taket skal ha.

I den andre enden av sperren skjæres et lignende hakk, dog med den forskjell at hakket her er på motsatt side. Forskjellen skyldes at sperrene i den ene enden skal støtte på svillen og i den andre skal støtte svillen.

På den måten skjæres to av sperrene. Den siste skjæres likt i begge ender, fordi den skal hvile på begge sviller. Før taket forlater verkstedet, lager fagmannen en prøvemontering, så han er helt sikker på at alt passer sammen. Lager du konstruksjonen i verkstedet, har du lettere for å lage nøyaktige utskjæringer, da du har alt verktøy for hånden.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Tak