Bygg et lekkert halvtak over vedstabelen

Det er vanskelig å ha et sted å oppbevare veden, og mange av oss har flere stabler rundt om i hagen. For mange er det vanskelig å holde den tørre og friske veden adskilt. Men problemet kan enkelt løses med et halvtak og en elegant inndeling, som både holder styr på vedstablen og holder den tørre og fuktige veden adskilt. Det kan du enkelt bygge selv.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dagar
Pris
5.000 kronor

Intro

Halvtak med flere fordeler

Det halvtaket vi har bygget her er kledd med takpapp og avsluttet med aluminiumslister. Det gir ikke bare et flott tak, men også et ganske solid halvtak som du kan ha glede av i mange år.

Under halvtaket er det god plass til ved. Og ikke bare en stor stabel som risikerer å velte, eller en stor stabel av veden fra i fjor og det nyinnkjøpte som ligger over hverandre og så vidt er tørt. Nei, her er det orden på sakene.

Inndeling holder orden på veden

Under halvtaket er det inndelinger laget av stolper og netting. Det skiller vedstablene, eller veden fra hagemøblene - hvis det er det du har stående i en av seksjonene. Skilleveggene lar samtidig vinden blåse rundt veden, slik at den holder seg tørr.

Solide materialer sikrer halvtaket

Du kan selvfølgelig bygge et halvtak av en håndfull stolper og de bordene du har liggende. Men i denne artikkelen har vi valgt luksusmodellen med fast tak og med fokus på utseendet. Det gjør vi både for å sikre halvtaket vårt et langt liv, og fordi det har en fremtredende plassering i hagen.

Alt i alt vil valget av materialene til halvtaket, som er rundt fire meter langt, koste rundt 5000 kroner.

Få en komplett byggeveiledning: Halvtak - bygg det selv!

På tross av det eksklusive utseendet, er dette faktisk ikke et vanskelig prosjekt. Hvis du har litt erfaring med å bruke hendene, trenger du bare å følge den detaljerte trinn for trinn-guiden. Da vil du klare å lage halvtaket på en helg.

LES OGSÅ: Her hos Gjør Det Selv har vi bygget mange forskjellige type vedskjul - her kan du se alle sammen og finne den modellen som passer best inn i din hage: Se alle vedskjulene

Veiledning

01
Stolper 3 Trinn

Halvtak: Første stolpen skal i bakken 1

Første stolpen (A1) skal i bakken. Den plasseres 1 meter ut fra gavlen på uthuset, og 15 cm til siden. I alt skal det opp fire stolper - det gir tre rom under halvtaket som hvert er 1 meter bredt.

Halvtak 2

Sørg for å grave dypt. Stolpen skal ned i frostfri dybde, så hullet må være minimum 90 cm dypt. Lag hullet så stort at du kommer til for å stampe jorda for hver 10-15 cm. Vi bygger sammen med uthuset, derfor blir ikke stolpene støpt fast.

Halvtak 3

Stolpen lengst borte (A4) skal ned som nummer 2. Bruk ei målelist slik at du får nøyaktig samme av stand fra stolpen til husgavlen i begge ender. Trekk ei snor mellom de to stolpene som du kan rette inn de midterste stolpene inn etter.

02
Sperrer og bjelker 6 Trinn

tak over ved: Den første sperra mon teres på gavlen 1

Den første sperra (B1) mon teres på gavlen - 3 cm under aluminiumskanten. Taksperrene skjærer vi i lodd - målt 7,5 cm tilbake fra uthus gavlen. Det tilsvarer tykkelsen på bjelken og fram kantbordet. Til montering brukes her 10 mm karmplugger.

Tak over ved: Den bakerste bjelken mon teres til taksperra 2

Den bakerste bjelken (C2) mon teres til taksperra (B1) med to stolpe sko. Bjelken monteres deretter med stolpen (A4) ved hjelp av en bladsammen føyningen som holdes fast med 10 x 120 mm låseskrue og dessuten 2 stk. 6 x 90 mm A4 rustfrie skruer.

Bjelken (C2) skal ligge vannrett mellom sperra (B1) og stolpen (A4).

Tak over ved: Målet fra underkanten av sperra 3

Målet fra underkanten av sperra (B1) føres vannrett til stolpene. Legg den ytterste sperra (B3) opp på den bak erste bjelken (C2), og spenn den fast på stolpen (A1). Merk av etter sperra (B3) på stolpene, så har du vinkelen til bladsammenføyningene.

Tak over ved: Sag ut til bladsammenføyningen i stolpene til den ytterste sperra 4

Sag ut til bladsammenføyningen i stolpene (A1-A3) til den ytterste sperra (B3). Lag et hakk inn som er så dypt som taksperra er tykk. Stolpen skal kappes. Kapp den av 1 cm under overkanten på sperra.

Du må ikke sage vekk mer enn halvparten av stolpen.

Tak over ved: Legg ei takkryssf nérplate 5

Legg ei takkryssf nérplate (E) opp på de to sperrene (B1 og B3), og bruk den til å måle med, slik at den fremste bjelken (C1) kommer til å ligge helt i vinkel.

Tak over ved: Sett den fremste bjelken 6

Sett den fremste bjelken (C1) på de to sperrene (B1 og B3). Bruk 6 x 120 mm skruer. Deretter monteres den midterste sperra (B2) mellom bjelkene. Bruk 6 x 120 mm skruer og to 90 x 90 x 5 mm bjelkesko.

03
Takplater 7 Trinn

Tak over ved: Skru fast takplatene 1

Skru fast takplatene (E). Her kan du bruke 5 x 60 mm treskruer. Begynn med å skru fast plata inne ved veggen slik at du kan rette inn stolpene dine 100 % i lodd ved hjelp av plata.

Tak over ved 2

Der takplatene møtes, setter vi lekter (L) under, bruk for eksempel 36 x 73 mm som platene monteres oppå. Det er viktig at platene ikke kan gi seg når det siden skal legges på takpapp.

Tak over ved: Montér et framkantbord 3

Montér et framkantbord (D3) i enden av halvtaket. Her skal rennejerna til takrenna skrus fast. Bor opp, og skru fast framkantbordet med 6 x 90 mm skruer inn i enden av sperrene.

bygge tak over vedstabel 4

Framkantbordene (D1 og D2) mon teres. I hjørnene føyes de enten sammen vinkelrett eller 45 grader på skrå som her. Da taket har helning, skal (D2) også sages på skrå andre veien. Bruk en smygvinkel til å overføre vinkelen.

Framkantbordene (D1 og D2) sitter 7 cm over takplata (E) slik at det blir plass til ei trekantlist (F). B3

bygge tak over vedstabel 5

Sett av 45 grader på toppen av bordet (D2). Deretter markerer du skråstreken på begge sider av bordet. Blir det ikke pent ved første forsøk, så prøv igjen. Bordet er jo ikke skåret til i lengden ennå slik at det er plass til nye forsøk.

bygge vedskjul inntil vegg 6

Det lange framkantbordet (D2) henges opp. Har du ikke medhjelper, kan du sette en spiker under kanten der bordet skal være. Framkantbordet kappes i lodd slik at de slutter midt på takrenna.

halvtak 7

Regnvannet fra taket leder vi i vårt tilfelle til en kum. Skulle den bli full, renner vannet bare ut på bakken.

04
Takrenne 3 Trinn

Tak over ved: Rennejerna til takrenna skal opp 1

Rennejerna til takrenna skal opp. Bruk for eksempel 5 x 25 mm skruer med halvrundt hode - 4 stk. i hver. Vi lager 5 mm fall per meter, likevel høyst 3 cm på en takside.

Halvtak: Skjær hull til nedløpsrøret 2

Skjær hull til nedløpsrøret. Lag to halvmåner med ei baufil, og lag en dryppkant med en hammer. Dryppkanten hindrer at regnvannet renner ut på undersiden av takrenna. Nedløpsrøret kan monteres nå.

Halvtak 3

Endestykkene limes på. Bruk tak-rennelim eller klar silikon. Nå kan takrenna legges på plass i rennejerna.

VIKTIG! Takrenna må ikke sitte i spenn mellom framkantbordene. De bør ha plass til å utvide seg i varmen.

05
Taktekking 5 Trinn

halvtak: Bruk aluminiumsspiker til å montere beslag 1

Bruk aluminiumsspiker til å montere beslag som kan lede vannet ned i takrenna. I vårt tilfelle er beslaget (G) belagt med asfalt slik at takpappen sitter bedre. Deretter monterer vi ei trekantlist (F) langs framkantbordet.

halvtak: Et aluminiumsbeslag 2

Et aluminiumsbeslag (H) monteres også i lengden. Men vent med å kappe dette. Det er vanskelig å lage en pen sam menføyning i hjørnet, og det kan kreve et par forsøk med platesaksa. Da er det erger lig hvis du alt har kappet på lengden.

halvtak: Lag en overgang mellom taket på uthuset 3

Lag en overgang mellom taket på uthuset og det nye halvtaket. Her bruker vi et aluminiumsbeslag (H) der den ene siden er klippet av. Det nye beslaget skyves inn under det gamle på uthuset.

halvtak: Underlagspappen skal på plass 4

Underlagspappen skal på plass. Rull ut pappen, og skjær den til slik at den ligger godt. Underlagspappen er 1 meter bred og dekker takplata. Har du bruk for å legge flere baner med overlapping, så følg produsentens anvisninger.

halvtak: Når pappen ligger der den skal 5

Når pappen ligger der den skal, rulles banen tilbake igjen fra den ene enden og inn til midten. Deretter festes takpappen - med liming og spikring (eller oppvarming med gassbrenner). A-pappen legges etter samme metode.

06
Skillevegger 2 Trinn

Bygge vedskjul inntil vegg 1

Skilleveggene lages av 8 mm armeringsnett (K) som blir holdt fast av to lister (J). Bor hull med et 10 mm bor - så sitter nettet i spenn i listene.

TIPS: StStengene er så ulike at du må markere hvert enkelt hull. Bor helt gjennom lista med et 10 mm bor.

Bygge vedskjul inntil vegg 2

Skilleveggene skrus fast på stolpene (A1-A4) og monteres også på uthusveggen. Bruk f.eks. 5 x 70 mm skruer og dessuten 6 mm murplugger i veggen. Vi har malt listene med heldekkende maling før montering.

Materialer

Materialer til bindingsverk:

98 x 98 mm tryk kimpr. stolpe:
• 4 stolper (A1), (A2), (A3), (A4) à 3,6 m

58 x 148 mm trykkimpr. stender:
• 3 sperrer (B1), (B2), (B3) à 3,9 m
• 2 bjelker (C1), (C2) à 1,2 m

22 x 173 trykkimpr. bord:
• 3 framkantbord (D1), (D2), (D3), i alt 6,3 m

Materialer til taket

• 2 takplater (E), 18 mm takkryssfinér
• 50 x 50 mm trekantlister (F), 8 meter
• 2 stk. aluminiumsbeslag (G)
• 10 beslag (H) à 1 m
• 4" takrenne, rennejern, nedløp, fester, takrennelim
• Takpapp
• Aluminiumsspiker

Materialer til rommene

• 8 lister (J), 23 x 48 mm, à 2,7 m
• 1 armeringsnett (K), 15 x 15 cm,
8 mm, 235 x 500 cm, klippes til fire nett

Dessuten:
• Karmplugger, 10 mm (ved murhus)
• Låseskruer, 10 x 120 mm
• Skruer, 6 x 90 mm, A4 rustfri
• Skruer, 6 x 120 mm, A4 rustfri
• Skruer, 5 x 70 mm, A4 rustfri
• Treskruer, 5 x 60 mm
• Skruer, 5 x 25 mm, A4 rustfrie
• Skruer m. halvrundt hode, 5 x 25 mm
• Murplugger, 6 mm (ved mur)
• Vinkelbeslag, 90 x 90 x 5 mm
• 2 bjelkesko
• 2 lekter (L), f.eks. 36 x 73 mm

Spesialverktøy

• Platesaks. Smygvinkel

Tidsforbruk

2-3 intensive arbeidsdager

Pris

Cirka 5.000 kroner

Vanskelighetsgrad

Det vanskeligste er å få lagt takpappen pent på - det kan du eventuelt få profesjonelle til å hjelpe deg med.

Tegning

Få orden på vedstabelen

Halvtaket låner stabilitet fra uthuset. Da holder det med bare fire stolper i bakken. I vår tilfelle har taket samme helning som taket på uthuset.

Få orden på vedstabelen

Video

TEKNIKK: Stolper på rekke

Med en hjelpesnor får du dem til å flukte nøyaktig

Video

TIPS: Fast avstand mellom stolpene

Video

TEKNIKK: Takbelegg i to lag

Med to lag takbelegg blir taket helt tett

Video

TIPS: Skjær enkelt gjennom takbelegg

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...