Kom pipa til unnsetning

Det er en god idé å holde et våkent øye med pipa over tak – ikke minst etter en lang vinter. Frostskader, løse steiner og manglende puss er sikre faresignaer, og det gjelder å utbedre skadene så raskt som mulig. – Ellers kan det gå helt galt og bli svært dyrt.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
700 kroner

Intro

På avstand så pipa på denne hytta ut til å være i rimelig god stand, men så fant eierne rester av mørtel og sement da de renset takrennene. Noe kunne tyde på at det stammet fra pipa, og da de studerte den gjennom en kikkert, ble de klar over hvor galt det sto til.

Flere steder var fugene ødelagt, og krona hadde dype sprekker slik at sementen var forvitret på grunn av fuktskader.

Derfor var det ikke annet å gjøre enn å prøve å utbedre skadene før pipa falt ned og etterlot eierne med en langt større regning på ei helt ny pipe. Nå kunne de nøye seg med å fjerne noen av de gamle mursteinene, rense dem, og mure opp pipa igjen. En betegnelsen som KC 50/50/650 betyr at mørtelen inneholder kalk, sement og tilslag (i dette tilfelle sand) i forholdet 5 kg/5 kg/65 kg.

Veiledning

01
Nedriving 4 Trinn

1

Stapp skumgummi ned i pipeløpene for å hindre at deler av muren, mørtel og puss faller ned i dem. Pass på at du får stengt av så langt nede som du skal reparere.

2

Slå forsiktig krona i mindre biter - da er det mindre risiko for å miste dem på taket og slik ødelegge taksteinene. Bruk en hoggmeisel, solide arbeidshansker, vernebriller og vernemaske.

Fjern de løse steinene, og merk dem eventuelt - da er det lettere når du skal mure opp pipa igjen.

3

Når alle løse steiner er fjernet, renses og børstes pipa med en stiv kost. La ikke noe bli liggende på plattformen der du arbeider slik at du ikke risikerer å tråkke feil eller snuble.

Med en murhammer rengjøres steinene for gammel mørtel. Slå ikke så hardt at du ødelegger steinene.

4

Gå over alle fugene ved å skrape forsiktig på dem med en kniv og ferne alt løst materiale. Men fern ikke mer enn nødvendig.

02
Oppmuring 5 Trinn

Til oppmuring og fuging av pipa har vi brukt tørrmørtel (KC 50/50/650 - kalk, sement, sand). Det er viktig at mørtelen kan gå sammen med underlaget. Er den svakere, knuses mørtelen, er den sterkere, knuses steinene. Mørtelen blandes i ei bøtte med blandevisp på boremaskinen - vær forsiktig med å tilsette vann slik at mørtelen blir for tynn. Bruk en murkost til å skvette på vann, og bland mørtelen slik at den er plastisk og klebrig. Før du begynner å mure, fuktes pipa med vann slik at den ikke er så tørr at mørtelen ikke fester seg. Er mørtelen for lys, kan du gi den litt patina ved å blande inn vann med litt skitt fra takrenna.

1

Fordi mursteinene suger til seg mye vann, bør du hele tiden sørge for å vanne overflata slik at mørtelen binder skikkelig. Dette skal du gjenta hver gang du føler at mursteinene holder på å tørke ut, og at mørtelen ikke binder.

2

Mur opp alle steinene igjen, og pass på at mørtelen holder den samme konsistensen hele tiden. Da er det lettere å få fugene like tykke. Hold også steinene rene for mørtel - ellers må du bruke tid på å rengjøre dem etterpå.

Hold hele tiden øye med om steinene er i lodd og vater når du murer opp pipa igjen.

3

Bruk ei fugeskje (fins 6, 8, 10, 12, 16 og 20 mm brede) når du går i gang med å fuge, og pass på at du fyller fugene skikkelig. Fordi mursteinene våre er litt slitte i kantene, må vi akseptere en litt bredere fuge i forhold til om vi hadde brukt helt ny stein.

4

Vask pipa grundig med saltsyre og vann (1:10 - hell syra i vannet og ikke omvendt) for å få den så ren som mulig. Bruk en svamp eller en murkost, og pass på at du ikke gnir ut fugene. Bruk verneutstyr når du behandler syre.

Du kan lage din egen fugepinne når du skal jevne fugene.

5

Før du støper den nye krona, pusses pipeløpene over tak innvendig. Puss så langt ned som mulig. Du skal ikke bekymre deg om hvordan det blir seende ut - det viktigste er at pusslaget blir så jevnt som mulig.

03
Inndekning 1 Trinn

Inndekningen skal beskytte overgangen mellom pipa, takflata og eventuelt mønet. Den kan utføres på ulike måter.

På et tak som vårt, der pipa går opp gjennom mønet, bruker vi en inndekning med sinkplater som er ført ut over den første rekka av takstein for å føre vannet vekk fra pipa.

Da den eksisterende inndekningen ikke feilte noe - bortsett fra at sinkplata ikke lenger sluttet helt tett til rundt pipa - kunne vi nøye oss med å tette sammenføyningen med tetningsmasse. Er inndekningen utett eller ødelagt, skal den skiftes.

1

For å gjøre overgangen mellom inndekning - her ei sinkplate - 100 prosent tett, tetter vi med en spesiell taktettingsmasse. På den måten hindrer vi at regnvann kan trenge ned langs pipa og ødelegge den.

04
Krona støpes 7 Trinn

Mange velger det enkle alternativet og bruker ei stor betonghelle når de skal plassere ei ny krone på pipa. Det krever at du har en vinkelsliper slik at du kan skjære ut til pipeløpet eller pipeløpene. Det er ikke uvanlig med separate kanaler til de enkelte ildstedene.

Vi valgte å støpe vår egen krone i betong slik at den skal passe helt nøyaktig til vår pipe. De to pipeløpene ble til ved hjelp av to forskalinger som ble satt ned i de eksisterende løpene. Vi snekret den utvendige formen av 48 x 48 mm som ble satt sammen til et rektangel som akkurat omrammet pipa. Som kant på forma brukte vi 22 x 98 mm bord.

Feiermestere kan være gode rågivere!

1

For å beskytte pipa støpes ei ny krone. Forskalinga består av ei ramme, som innvendig er påsatt ei list som på oversiden er sagd på skrå slik at den danner ei dryppnese. De innvendige målene på listene svarer til pipas ytre mål.

slik ser forskalinga ut i profil. Dryppnesa hindrer regnvann i å renne ned langs pipa.

2

Det er viktig at du sikrer deg at forskalinga er 100 prosent i vater før du begynner å støpe. Sjekk med et langt vater, og understøtt forskalinga på alle fire sidene med klosser som festes med en spiker i en fuge.

Kantene tettes med teip.

3

For å hindre at det renner betong ned i pipa, lager vi to forskalinger - en til hvert pipeløp. Ved å gjøre dem koniske fyller de ut pipe­ løpene når de blir trykket ned i dem. Kanten rundt forsegles med teip.

4

Plassér armeringsjern i den våte betongen - både på langs og tvers. Her klipper vi armeringsjernene ut av et nett. Pass på at jernene ikke kommer for tett på kantene, og fyll deretter opp forskalinga slik at krona blir 5-6 cm tykk.

5

Dekk til pipa med plast, og la den tørke minst over natta. Er det varmt og tørt i været, fuktes krona flere ganger slik at den ikke tørker ut, men får det vannet mørtelen trenger til herdingen.

6

Vri forskalinga forsiktig fram og tilbake til den løsner. Ta den vekk, og bruk deretter et stykke grovt slipepapir, og slip alle kanter rundt hele krona og i begge de to pipeløpene.

7

Uansett om du monterer ei hette eller plate over krona eller ikke, bør du legge en netting over pipa for å hindre fuglene i å bygge reir i dem.

Materialer

• 1 pose puss og mørtel (KC 50/50/650)
• 2 poser betong (K40)

Dessuten:
• Evt. saltsyre – til rengjøring av mørtelen
• Armeringsjern (Ø 5 mm)
• Hønsenetting
• Maskeringsteip
• Taktettingsmasse og skumgummi

Spesialverktøy
• Hoggmeisel, murhammer, kraftig boremaskin, blandevisp (omrører), bøtter- og fugeskje, pussebrett, vater

Tidsforbruk

1-2 dager inkludert tørketid

Pris

Cirka 700 kroner

Vanskelighetsgrad

Det er en fordel hvis du har litt erfaringer fra tilsvarende oppgaver med å arbeide med betong og pussmørtel - og heller ikke er engstelig for å arbeide i høyden.

Tips & Triks

En solid plattform er viktig

Lager du et stillas selv for å kunne stå trygt på taket, kan du spare noe i forhold til hva det koster å leie. Du trenger også en stige, helst med mønebeslag.

De to kryssene er montert med gjennomgående bolter. De hviler på taksperrene etter at taksteinene er fjernet.

Understøtt konstruksjonen, og beskytt taket med plast om du fjerner taksteinene - slik at det ikke kommer inn vann.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...