Lett
Vanskelig

På avstand så pipa på denne hytta ut til å være i rimelig god stand, men så fant eierne rester av mørtel og sement da de renset takrennene. Noe kunne tyde på at det stammet fra pipa, og da de studerte den gjennom en kikkert, ble de klar over hvor galt det sto til.

Flere steder var fugene ødelagt, og krona hadde dype sprekker slik at sementen var forvitret på grunn av fuktskader.

Derfor var det ikke annet å gjøre enn å prøve å utbedre skadene før pipa falt ned og etterlot eierne med en langt større regning på ei helt ny pipe. Nå kunne de nøye seg med å fjerne noen av de gamle mursteinene, rense dem, og mure opp pipa igjen. En betegnelsen som KC 50/50/650 betyr at mørtelen inneholder kalk, sement og tilslag (i dette tilfelle sand) i forholdet 5 kg/5 kg/65 kg.