Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Ei ny pipe – det er noe du bygger selv. Det kan lyde som et farlig prosjekt, som bør overlates til spesialister, men med støpte elementer av islandsk lavastein kan du som en talentfull hjemmehåndverker, uten problemer, montere ei ny pipe og koble på en vedovn. Men husk at du som selvbygger må få pipa inspisert av en godkjent kontrollør. Det krever god planlegging, det krever omhu, og det er et stort prosjekt, der man må ha mot til å gå i gang med å skjære hull både i etasjeskille og tak. Men selv om det dreier seg om ei solid murt pipe, som trevegger og møbler kan plasseres helt inntil, så kreves det ingen erfaring som murer. Du behøver ikke å røre ei murskje, og du trenger ikke å bruk pussebrett. De store elementene monteres med lim, som trykkes ut av en sprøytepose, og fugene glattes med en pensel. Pipa her bygges til bruk for en ny vedovn, inntil en lett trevegg. Det er ikke noe problem – vi skyver den faktisk litt inn i veggen, dermed tar pipe og ovn så lite plass som mulig.