Skift til aluminiumsbeslag

Selv om det er enklere å benytte tre til å avslutte vindskien, bør du overveie å skifte ut dekkbordet med aluminiumsbeslag.

Aluminiumsbeslagene kjøpes ferdige, og skal bare tilpasses i lengden. Til det nederste stykket har fagmannen klippet to snitt, så beslaget kan bøyes ned over kanten på vindskien.

Når du skal sette på beslagene, må du starte med å lage et hull i bunnen med en syl. Deretter festes beslaget i starten med en spesiell spiker, hvor det er en liten gummipakning. Her må du altså ikke bruke pappspiker, da de vil ”jobbe” seg opp.

Disse beslagene, som er beregnet til tak, er tilpasset i den ene enden, noe som gjør det ganske enkelt å skjøte dem. Før de to beslagene skjøtes, må det første festes.

Det må alltid spikres fordekt, slik at spikeren blir skjult av neste beslag. Du bør alltid lage et lite hull med en syl, så beslaget ikke deformeres når spikeren slås i.

Samtidig bør du bare bruke galvaniserte eller rustfrie spiker. Skyv neste aluminiumsbeslag helt sammen med det som nettopp er festet, og trekk så det nye et par mm tilbake. Nå er det plass til at det kan ”jobbe” litt.

Som avslutning har fagmannen klippet til noen hjørnestykker. De skal spikres med spesialspiker på samme måte som det ble gjort i starten. Du bør alltid snu beslagene så den avklipte kanten vender opp.

Dermed vil ikke vannet renne inn under aluminiumslisten og bryte ned vindskien. Et dekkbord av tre holder i rundt 10 år, mens du kan regne med minst den dobbelte levetid hvis du lager et aluminiumsbeslag.

LES OGSÅ: Slik skifter du vindskier!

    Akkurat nå leser andre ...