Reparer sprekken i takpappen

Har du et takpapptak, kan det være lurt å jevnlig sjekke om det har oppstått sprekker.

Har du et takpapptak, kan det være lurt å jevnlig sjekke om det har oppstått sprekker.På dette taket er det en sprekk i en av skjøtene. Fagmannen starter med å varme opp den eksisterende takpappen med en gassbrenner. Dermed fordamper det vann som er i sprekken.

Overflaten må være helt tørr og fri for smuss før du tetter sprekken. Det legges så et stykke overlagspapp oppå sprekken, og det skjæres til så pappen dekker minst 10 cm ut til alle sider fra sprekken. Øverst skjærer taktekkeren av hjørnene for å få et kileformet stykke papp.

På den måten unngår man at vannet samles på overkanten av reparasjonen. Nå løfter fagmannen den ene siden av lappen og varmer opp både den eksisterende takpappen og den nye lappen ved å rolig bevege flammen opp og ned langs reparasjonen.

Deretter gjentas det samme på den andre siden. Når pappen trykkes ned til taket, skal den være så varm at det klemmes ut litt varm asfalt. Det siste stykket som sveises kan med fordel holdes oppe med en hobbykniv eller en annen gjenstand.

Slik kan man varme pappen på hele dens overflate. Når det sveises, må det gjøres skiftevis på små områder. Det er aldri noen fordel å varme opp hele lappen og sette den på med det samme. Så er sprekken blitt tettet, og taket er tett igjen.

    Akkurat nå leser andre ...