VIDEO: Slik legger du takbelegg

Takbelegg er en god og holdbar løsning til alle typer småbygninger. I denne videoen viser en håndverker hvordan du monterer selvklebende takbelegg på et platetak.

Start med å måle opp den lengden du skal bruke, og skjær av med en skarp hobbykniv. Legger du et bord under, ødelegger du ikke kniven. Til denne typen takpapp, som heter Top Safe, hører det med et såkalt takfotbeslag, som skal monteres slik at det flukter med den nederste delen av undertaket.

Takfotbeslaget er en asfaltbelagt aluminiumsprofil, som spikres på med 2,5 x 20 mm pappspiker. Det neste stykke takfotbeslag skal overlappe det første. Profilene har noen små tapper som passer inn i hverandre, så du ikke er i tvil om hvor stort overlappet skal være. Slå i en spiker for hver ca 10 centimeter, så er du sikker på at beslaget sitter solid fast.I overgangen mellom vindskibordet og undertaket skal det monteres en passende trekantlist.

Her bruker vi en på 45 x 45 mm. Den skal skjæres slik at den går loddrett opp fra takfotbeslaget og ca en centimeter fra dets nederste kant. Når listen er skåret til, skal den monteres med 4 x 60 mm skruer. Trekantlisten sørger for at det blir en myk overgang mellom tak og vindski. Dessuten sikrer den at det ikke kan trenge vann inn under pappen når det til slutt lages en avslutning.

Nå kan den første banen, eller lengden, med takpapp legges opp. Sørg for at den dekker trekantlisten og går litt opp over vindskien. Slår du en pappspiker halvt i, har du god styring på lengden når du ruller den ut. Den nederste lengden med takpapp skal følge underkanten av takfotbeslaget.

Slå så i en enkelt pappspiker i den andre enden, og kontroller at banen sitter korrekt i hele sin lengde. Takpappen festes med pappspiker, som slås i toppen for ca. hver 10 cm. Ta nå den beskyttende filmen av takfotbeslaget og på den nederste delen av lengden. Gjør det litt om gangen, samtidig med at du trykker takpappen fast på beslagets tjæreunderlag.

Spikre så pappen fast til trekantlisten igjen med 10-15 cm’s avstand mellom spikerne. Med hobbykniven skjærer du av den pappen som stikker opp over vindskibordet. Første lengde er lagt, og nå kan den neste rulles på. Den plasseres slik at de selvklebende lengdene på takpappen overlapper hverandre.

Lengden monteres akkurat som den første, med pappspiker for hver 10-15 cm i toppen og langs vindskibordet. Den overskytende pappen skjæres av, så den ligger plant med bordet. Nå skal de to lengdene klebes sammen, og det skjer helt enkelt ved å rive av beskyttelsesfilmen på begge lengder samtidig og trykke dem godt ned til takplatene.

Fortsett deretter med å fjerne filmen litt etter litt på begge lengder, og trykk dem godt sammen. Vær nøye, for det er ingen vei tilbake når de to lengdene først er klistret sammen. Limingen er så sterk at selv en muskuløs håndverker ikke kan få dem fra hverandre.

Som avslutning kan du montere et dekkbord oppå vindskibordet, eller du kan investere i en aluminiumsprofil, som dekker både vindskibord og papp. Denne type takpapp kan legges på et underlag av bord eller kryssfinér på nye tak, som har en takvinkel på minimum tre grader. Rullene fås i en lengde på 7 meter og er en meter bred. De fås i kullsvart, svart og lysegrå.

    Akkurat nå leser andre ...