Legg nytt takpapptak

I dette prosjektet skal det gamle taket på carporten skiftes ut med et nytt. Du vil lære hvordan du lettest fjerner den gamle takpapp-belegningen og klargjør taket til ny takpapp.

Fagmannen vil også vise hvordan et korrekt tak legges med under- og overlagspapp, samt hvordan du får holdbare og flotte avslutninger på sidene. Takpapp er et fleksibelt materiale, som finnes i flere variasjoner.

Her har vi valgt en tradisjonell takpapp, som skal sveises fast med en gassbrenner. Men husk å kontakte forsikringsselskapet ditt før du går i gang, og sørg for at de aksepterer at du selv utfører jobben med åpen ild på taket.

Den gamle takpappen har begynt å sprekke flere steder, og det er huller inn til trekonstruksjonen på sidene av taket. Skiftes ikke taket, vil trekonstruksjonen i løpet av kort tid brytes ned av råte.år man innenfor, kan man se at den er ferdig. Her drypper det vann ned fra taket når det regner.

Først må den gamle pappen fjernes helt fra taket. Fagmannen starter med å skjære et snitt i pappen, slik at han kan få en skuffe godt inn under den gamle takpappen og fjerne den fra taket.

Det er lett å fjerne det første laget. Men pappen ligger i to lag, og underlagspappen sitter godt fast til takbordene. Her kreves det en noe hardere arbeidsinnsats. For ikke å skade muren for mye ved overgangen mellom taket og takkanten, fjernes takpappen her med hånden.

På den ene siden av taket oppdager fagmannen at det er noen løse teglstein. Disse fjernes og legges til side inntil taket er ferdig, så kan de senere festes ordentlig. Noen steder på taket kan underlagspappen være nokså vanskelig å fjerne med skuffen.

Her kan du ta en hammer til hjelp. Med den spisse enden bankes pappen fri fra bordene stykke for stykke. Når all pappen er fjernet, feies alle rester og alt smuss vekk fra taket.

Taket er nå rent for gammel takpapp og er klart til å få lagt på ny papp. Da det skal brukes åpen ild, er det en risiko for at du kan antenne smuss eller støv i sprekkene mellom bordene og muren.

Du må derfor alltid sørge for å montere enten trekantlister eller et stykke underlagspapp med klebekant langs alle sider av taket. På dette taket sitter de gamle trekantlistene fortsatt, så her behøver vi ikke å gjøre mer.

Fagmannen starter ved enden av taket, og ruller underlagspappen ut på langs av taket. Underlagspapp skal alltid legges på langs av bordene. Pappen skal stikke cirka 2 cm ut over takkanten. På den måten er det litt ekstra å jobbe med hvis pappen skulle forskyve seg.

Når pappen skjæres til i endene, skal den alltid være litt lengre enn selve taket. Dette løser taktekkeren ved å skjære takpappen midt oppe på rullen.Når takpappen ligger nøyaktig der hvor den skal være, spikres den fast til bordene med pappspiker.

Spikrene skal krysspikres slik at det er 6 cm mellom hver spiker, og de skal danne to forskutte rader.Det spikres hele veien ned til den andre enden av taket, og det spikres likeså hele veien langs midten av takpappen.

Nå skal det neste laget legges opptil. Fagmannen sørger for at den svarte stripen på underlagspappen overlapper nøyaktig der hvor den foregående takpappen ble spikret. Den svarte stripen er en asfaltbelegning, som gjør det lettere å sveise de to lagene sammen etterpå.

Det andre laget spikres fast akkurat som det foregående, både langs siden og på midten. Ved enden av taket mangler det et stykke takpapp på ca. 25 cm. Fagmannen skjærer et stykke ekstra takpapp på mer enn 25 cm og legger det opptil kanten av taket.

Den ekstra pappen skal overlappe med minimum 10 cm. For å lage en pen og solid skjøt, skjæres hjørnet av pappen under. Deretter kan stykket nå spikres fast. Når et nytt lag skal rulles ut, kan man med fordel sette en spiker på midten av underlagspappen på den ene siden av taket.

På den måten kan man nå rulle ut pappen og fortsatt flytte pappen fra side til side, slik at overlappet blir liggende nøyaktig der hvor det skal. Når det siste stykket underlagspapp skal settes fast, måles avstanden opp til kanten.

Her er den 42 cm.Ettersom takpappen er 1 meter bred, deler fagmannen over et langt stykke papp på langs. Han bøyer den sammen og lager et knekk i den ved å kjøre foten hele veien ned langs pappen. Pappen kan nå lett foldes ut igjen og skjæres over med hobbykniven.

Før det siste stykket papp legges helt opp til kanten, kontrolleres det at det er helt rent. Nå kan det siste stykket papp skyves helt opp til kanten. Da pappen ikke er lang nok til hele takets lengde, bruker fagmannen nå den andre delen fra før til å dekke det siste.

Her gjentar fagmannen samme prosedyre som før. Det skjæres en trekant av den underliggende pappen, så det øverste laget kan få tak i begge underliggende lag. Lager man en skjøt, må det alltid være minst 10-15 cm i overlapp.

De to smale stripene spikres fast, og fagmannen sørger for at overlappet ikke spikres sammen, da de senere skal sveises sammen. Nå skal skjøtene sveises. Til det brukes en gassbrenner. Husk alltid å ha en pulverslukker innen rekkevidde når du jobber med åpen ild på taket.

Fagmannen løfter opp i kantene på takpappen, og med rolige bevegelser varmes det mest på asfaltbelegningen, men også på den pappen som belegningen skal sveises sammen med. Deretter trykkes det lett med foten bortover skjøten for å få sveisingen til å ta godt tak.

I starten kan det være vanskelig å vite hvor mye varme som skal til, men som en tommelfingerregel kan man si at det skal komme litt flytende asfalt ut når de to lagene trykkes sammen.

På de stedene hvor det er bruk for det, kan du holde takpappen med en liten murerskje. Ellers kan du gjerne bruke hendene de fleste steder, hvis du har på et par vanlige arbeidshansker av lær. De andre lagene sveises sammen på samme måte langs hele taket.

Ved overlappet på de to tynne strimlene underlagspapp sørger fagmannen for å sveise dem grundig sammen. Her bruker han murerskjeen til å glatte kantene helt ut. På takkanten skal det monteres et takfotbeslag.

Den sørger for at vannet renner greit ned i takrennen. For at listen skal passe ute i hjørnet av takkanten, skjærer fagmannen den til med en platesaks. Takfotbeslaget skal monteres mellom underlagspapp og overlagspapp, så her monteres den direkte oppå underlagspappen.

Den krysspikres på samme måte som resten av takpappen. Beslagene er laget slik at de kan settes sammen i forlengelse av hverandre. Det neste stykket kan skyves inn i det forrige og spikres fast.

Når beslagene spikres fast, er det et lurt tricks å først sette en eller to spiker i den ene enden. Deretter presses den andre enden av takfotbeslaget helt inn til kanten av taket og spikres fast på den andre siden. Nå kan resten av spikrene lett slås i uten at man risikerer at beslaget forskyver seg.

Det siste stykket av taket har en lengde på 44 cm. Fagmannen måler det ut på det neste stykket takfotbeslag, og klipper det til. Beslaget tilpasses akkurat som før, så det passer til hjørnet av taket.

Når dette stykket er satt fast, måles avstanden på hjørnet av taket. Her er den 12,5 cm. Fagmannen lager nå et skrått snitt på den ene siden av beslaget, og tilpasser det deretter til den målte lengden. Nå kan det lille stykket spikres fast.et samme skal gjentas på den andre siden av taket.

Men det stykket som skjæres til passer ikke helt. Ved å legge det ned til kanten, kan man nå lett markere med en blyant hvor beslaget skal skjæres til. Nå passer stykket som det skal.

Fagmannen banker litt på kanten av metallet, for at det ikke skal ha noen skarpe kanter.På kantene skal det avsluttes med 20 cm brede strimler takpapp. Har du ikke ruller i 20 cm’s bredde, kan du gjerne bruke vanlige ruller på 1 meter.

Fagmannen bruker en 20 cm bred strimmel underlagspapp som mal, og skjærer fire tynne strimler ut av den 1 meter brede rullen underlagspapp. Det er lurt å legge t bord under når du skjærer papp. Den første strimmelen legger fagmannen på overgangen mellom takfotbeslaget og resten av taket.

Strimmelen holdes oppe med den ene hånden, mens det med gassbrenneren varmes opp både på strimmelens underside og underlagspappen. Det er alltid en god idé å gi takpappen litt ekstra varme ute i endene, så du er sikker på at den sitter godt fa Resten av strimmelen glattes med foten.

På den ene siden skjærer fagmannen to snitt i den overskytende takpappen. Nå kan han lett sveise takpappen rundt selve hjørnet. På sidene legger han en av de tynne strimlene opp mot veggen, slik at den ene halvparten dekker taket og den andre halvparten dekker veggen.

Det sveises først på den øverste delen, så strimmelen sitter fast av seg selv. Deretter løfter han opp i denterende delen, og sveiser fast resten. I hjørnene lages det et snitt for enden av strimmelen.

De to ytterstrimlene flettes inn over hverandre, og strimmelen legges helt inntil hjørnet, hvor den sveises fast.Når det er kommet takpapp rundt på alle takets fire sider, kan man starte med å legge på overlagspappen.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Takbelegg